Darko Muženič (še) ni uspel. Novi šef NPU je lahko imenovan

Nekdanji generalni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič ni uspel z začasno odredbo, s katero je predlagal začasno zadržanje odločbe o razrešitvi. O tožbi sodišče še ni odločilo.

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
torek, 9. 6. 2020, 09:33


20200110-00983419
Darko Muženič
STA

Upravno sodišče je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe, s katero je želel Muženič preprečiti imenovanje novega direktorja NPU, dokler ne bi sodišče odločilo o njegovi tožbi.

Sodišče je odločilo, da akt o razrešitvi ni izvršljiv po zakonu o upravnem postopku, zato je ni mogoče zadržati. Ker Muženič upravnemu sodišču ni predlagal, kako naj izvrši začasno odredbo, na primer da ga ponovno imenujejo za direktorja NPU oziroma odpravijo odločbo o njegovi razrešitvi, o tem sodišče ni odločalo.

Muženič po mnenju sodišča tudi ni dokazal, da mu nastaja težko popravljiva škoda. Po njegovi razrešitvi namreč še ni bil objavljen javni razpis za imenovanje novega direktorja NPU.

"Odločanje o izdaji začasne odredbe po določbah o zakonu o upravnem sporu ni namenjeno temu, da bi se preko tega instituta vnaprej presojalo utemeljenost tožbe oziroma tožnikove možnosti za uspeh z njo. Se pa že v tej fazi preverijo procesne predpostavke za vsebinsko obravnavanje tožbe," so sodbo obrazložili na upravnem sodišču. Pri tem se sklicujejo na odločitev vrhovnega sodišča iz leta 2018, da je odločitev za razrešitev položajnega uradnika brez krivdnih razlogov v polni diskreciji funkcionarja, kar pomeni, da se sodišče ne more spuščati v preverjanje utemeljenosti razlogov za razrešitev. Funkcionarju, ki se odloči za razrešitev, je dano neomejeno pooblastilo za sprejem odločitve in kot tako predstavlja akt politične diskrecije.

Sodišče pa v sodbi opozarja, da je NPU avtonomen organ, pri katerem je potrebno upoštevati poseben vidik javnega interesa. Če bi Muženič natančneje navedel, zakaj njegova razrešitev pomeni poseg v neodvisnost NPU, bi jo sodišče obravnavalo tudi s tega vidika. Bo pa o vsebinskih argumentih presojalo pri odločanju o tožbi.

Odločitev upravnega sodišča ni dokončna, saj je mogoča pritožba v treh dneh. O njej bo odločalo vrhovno sodišče. "Na odločbo bomo v roku vložili pritožbo," je za necenzurirano.si potrdil Uroš Leben, Muženičev odvetnik.

Razrešil ga je začasni šef policije

Darka Muženiča je razrešil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner.
Darka Muženiča je razrešil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner.
DZ/Matija Sušnik

Muženiča je s položaja direktorja NPU v začetku maja razrešil Anton Travner, ki je bil po razrešitvi Tatjane Bobnar imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije. Kmalu zatem je potegnil več pomembnih kadrovskih potez. Za začasnega direktorja NPU je imenoval Igorja Lambergerja.

Muženičevo razrešitev so utemeljevali s sklicevanjem na zakon o organiziranosti in delu v policiji in zakon o javnih uslužbencih. Ta določa, da lahko visokega uradnika nova vlada razreši v enem letu od nastopa funkcije ali od imenovanja. Pri tem pa ni potrebno navesti nobenih razrešitvenih razlogov.

Muženič, ki je bil premeščen v vodstvo policije, je po zamenjavi na upravno sodišče vložil tožbo zoper odločbo o razrešitvi. Opozoril je, da je bil zanj nepravilno uporabljen postopek krivdne razrešitve po zakonu o javnih uslužbencih, ki sploh ne bi smel veljati za NPU kot eno od notranjih organizacijskih enot policije.

Generalni direktor policije lahko direktorja NPU s položaja razreši samo:

- če to zahteva sam,

- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije,

- če je bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali če je bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,

- če krši dolžnost ali s svojim ravnanjem ali opustitvijo dolžnega nadzora huje škoduje ugledu zakonitosti delovanja in operativni avtonomnosti policije. To bi morala predhodno ugotoviti tudi komisija.

Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete ocenjuje, da je bila razrešitev direktorja NPU nezakonita.
Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete ocenjuje, da je bila razrešitev direktorja NPU nezakonita.
STA

Da je bila razrešitev nezakonita, je prepričan tudi predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Rajko Pirnat. "Mislim, da zakon, ki ureja NPU, ne dovoljuje uporabe posebnega razloga za razrešitev, po katerem lahko minister nekrivdno predlaga vladi razrešitev generalnega direktorja policije, tudi za to, da generalni direktor policije nekrivdno razreši direktorja NPU. Kar pomeni, da razrešitev ni skladna z zakonom," je pojasnil Pirnat. Direktorja NPU je namreč razrešil novi šef policije, ki ni funkcionar in zato nima te pravice.

V bran Muženiču tudi zaposleni na NPU

Razrešitev direktorja NPU je naletela na številne ostre obsodbe.

Iz opozicijskih vrst je bilo slišati kritike, da si vlada Janeza Janše podreja ključne institucije v državi za zaščito svojih interesov. Med epidemijo koronavirusa COVID-19 je namreč vladi uspelo zamenjati celotni vrh policije.

Muženič ima tudi polno podporo zaposlenih, so tedaj zagotovili v Policijskem sindikatu Slovenije. Oglasili so se zaposleni na NPU, ki so poudarili, da je NPU specializirana kriminalistična preiskovalna enota, ustanovljena za posebne primere odkrivanja in preiskovanja zahtevnih kaznivih dejanj, ki deluje in mora delovati zakonito, strokovno in neodvisno od katere koli politične opcije. Po njihovem mnenju je Muženič od nastopa mandata kot direktor svoje delo opravljal strokovno in profesionalno, zato njegovo razrešitev štejejo kot nedopustno.