Kako do nas?

Izdajatelj:

Media Partner d.o.o. Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Kontakt:

Odgovorni urednik:

Primož Cirman

Spletni portal necenzurirano.si je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 2323.

Pravila za spremljanje volilne kampanje

Necenzurirano.si je neodvisni in nestrankarski medij, ki volilne in referendumske kampanje v Republiki Sloveniji spremlja skladno z lastno uredniško politiko, programsko zasnovo, profesionalnimi novinarskimi standardi in novinarsko etiko. O objavah vsebin se uredništvo odloča samostojno in v skladu z uredniško politiko. Morebitne zahtevke za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev bo uredništvo obravnavalo skladno z določili zakona o medijih, objavo popravka pa bo zavrnilo vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo v nasprotju z določili zakona o medijih. Uredništvo nobeni politični stranki, listi, gibanju ali posamezniku ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Vsem pravnim in fizičnim osebam omogočamo objave oglasov pod enakopravnimi pogoji, ob jasni označitvi oglasa, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin.

Uredništvo necenzurirano.si

PRAVILNIK O CITIRANJU

Vse vsebine, objavljene na necenzurirano.si, so zaščitene. Uporabljati se smejo zgolj v obsegu in na način, kot ju določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, in v skladu s pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju:


  • Pri citiranju ali povzemanju vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, morate navesti vir oziroma avtorja vsebine.
  • Dovoljeno je citiranje in povzemanje vsebin necenzurirano.si v razumnih mejah. Dolžina citata ali povzemanja ne sme presegati 33 odstotkov dolžine izvorne citirane ali povzete vsebine, objavljene na necenzurirano.si. Daljše povzemanje vsebine ali citiranje v tiskanih ali elektronskih medijih je dovoljeno le po predhodni odobritvi in z izrecnim pisnim soglasjem uredništva.
  • Komercialna uporaba vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, ni dovoljena brez pisnega soglasja uredništva oziroma avtorja.
  • Vsebine, fotografije ali grafična orodja, objavljena na necenzurirano.si, je prepovedano zajemati v baze podatkov v elektronski ali papirnati obliki brez pisnega soglasja uredništva oziroma avtorja.
  • Uporaba vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, za izključno osebno ali nekomercialno rabo je dovoljena le ob navedbah vira oziroma avtorja in ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja avtorske pravice.
  • Državna uprava, občinske uprave in organi s pooblastili, sodišča ter zakonodajalec smejo uporabljati za potrebe svojega dela v upravnih, sodnih ali parlamentarnih postopkih avtorska dela brezplačno. Navedenih vsebin ne smejo posredovati tretjim osebam, ki niso stranka postopka, ki ga vodijo, in ne smejo jih uporabljati brezplačno za svoje lastne zaposlene ali pogodbene sodelavce.
  • Uporaba vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, za pripravo in posredovanje tako imenovanih kliping sporočil je dovoljena le ob predhodni sklenitvi pisne pogodbe.

PRAVILA O ZASEBNOSTI IN UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Navedeni izrazi pomenijo:
Posameznik je vsaka fizična oseba, ki posreduje svoje osebne podatke
Upravljavec je MEDIA PARTNER AGENCIJA, tiskovna agencija, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje
Skupni upravljavec je KOKOS Agency, digitalna oglaševalska agencija, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje
Naša spletna stran je www.necenzurirano.si
Osebni podatki so podatki posameznika, kot jih določa veljavna zakonodaja.

Upravljavec posveča veliko pozornosti zaščiti in varnosti vaših osebnih podatkov. Pravila o zasebnosti urejajo način ravnanja z infomacijami, ki jih upravljavec obdeluje ali zbira med obiskom spletnih strani.

Naša spletna stran lahko zbira in hrani tehnične podatke, kot so piškotki, IP naslov uporabnika ali obiskovalca, vrsto naprave, brskalnika in podobno, a pri tem ne identificirajo osebe. Posameznik se s klikom na okence/s podpisom privolitve, strinja in dovoli upravljavcu, da obdeluje njegove osebne podatke za obveščanja o vsebinah portala. Za ta namen posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov. Nekateri podatki (vrsta iskalnika, število obiskov, čas na strani itd.) se obdelujejo avtomatično ob obisku naše spletne strani in to izključno za namen ocene obiskanosti.

Upravljavec vaše podatke uporablja izključno za tehnične potrebe upravljanja s spletnimi stranmi in pošiljanje novic. Vaši podatki z izjemo skupnega upravljavca niso dostopni nobeni tretji osebi.

Naša spletna stran uporablja piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku ali drugi napravi in pomagajo pri boljši uporabniški izkušnji. Piškotki ne zbirajo informacij. So le v pomoč in v sodelovanju strežnika z brskalnikom, omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotkih preberite na: https://necenzurirano.si/piskotki

Upravljavec osebne podatke shrani le za toliko časa, kot je treba za zgoraj navedene namene, to je za obdobje trajanja namena, za čas in v obsegu, kot shranjevanje zahteva zakon ali je potrebno za izvajanje obveznega opazovanja, zagotavljanje varnosti in izboljševanje spletne strani.

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov, da od upravljavca zahteva popravek osebnih podatkov, do izbrisa osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov in ugovora. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Zahtevo lahko posameznik pošlje pisno na naslov upravljavca:

MEDIA PARTNER AGENCIJA,
Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana – Polje

ali na elektronski naslov: dpo@necenzurirano.si.

Odgovorna oseba za zaščito podatkov je Primož Cirman

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Upravljavec bo najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema preklica privolitve preprečil obdelavo osebnih podatkov posameznika in ga v nadaljnjih petih dneh o tem tudi obvestil. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije upravljavec.

Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov - (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Osebni podatki posameznika se zbirajo in obdelujejo na podlagi prvega odstavka točke a 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Ta izjava o zasebnosti se nanaša izključno na našo spletno stran.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI NOVINARSKI DEJAVNOSTI

Zbirka osebnih podatkov, ki nastaja pri opravljanju novinarske dejavnosti, vključuje osebne podatke, ki se objavijo v novinarskih prispevkih, in osebne podatke, ki jih upravljavec zbere med pripravo novinarskega prispevka. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je MEDIA PARTNER AGENCIJA, tiskovna agencija, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje.

Osebne podatke pri novinarskem delu pridobivamo iz različnih uradnih in neuradnih virov. Obdelujemo jih izključno za namen priprave novinarskih prispevkov, pri tem pa upoštevamo pravila novinarske etike, določbe Zakona o medijih (ZMed) in relevantno domačo in tujo sodno prakso glede zagotavljanja pravice do zasebnosti pri novinarski dejavnosti. Z novinarskim delom izvršujemo pravico do svobodo izražanja, ki predstavlja zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov na podlagi člena 6(1)(f) Uredbe EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba).

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ima posameznik pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi zakonitega interesa. Prav tako ima posameznik pravico zahtevati seznanitev z osebnimi podatki, popravek, izbris in omejitev obdelave osebnih podatkov. Svoje pravice lahko posameznik uveljavlja pri upravljavcu osebnih podatkov s pisno vlogo na zgoraj naveden naslov upravljavca ali po elektronski pošti na info@necenzurirano.si.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo za namen novinarskega dela, so: ime, priimek in drugi podatki, ki so potrebni za obveščanje o temah, pomembnih za javnost. Osebne podatke v novinarskih prispevkih javno objavimo na svetovnem spletu. Podatkov, zbranih za pripravo novinarskega poročanja, ki niso javno objavljeni, ne posredujemo tretjim osebam in jih ne prenašamo v tretje države. Osebne podatke hranimo, dokler so novinarski prispevki objavljeni na spletni strani necenzurirano.si. Upravljavec ne izvaja profiliranja posameznikov ali izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi njihovih osebnih podatkov.