Kako do nas?

Izdajatelj:

Media Partner d.o.o. Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Kontakt:

Odgovorni urednik:

Primož Cirman

Spletni portal necenzurirano.si je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 2323.

Pravila za spremljanje volilne kampanje

Necenzurirano.si je neodvisni in nestrankarski medij, ki volilne in referendumske kampanje v Republiki Sloveniji spremlja skladno z lastno uredniško politiko, programsko zasnovo, profesionalnimi novinarskimi standardi in novinarsko etiko. O objavah vsebin se uredništvo odloča samostojno in v skladu z uredniško politiko. Morebitne zahtevke za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev bo uredništvo obravnavalo skladno z določili zakona o medijih, objavo popravka pa bo zavrnilo vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo v nasprotju z določili zakona o medijih. Uredništvo nobeni politični stranki, listi, gibanju ali posamezniku ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Vsem pravnim in fizičnim osebam omogočamo objave oglasov pod enakopravnimi pogoji, ob jasni označitvi oglasa, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin.

Uredništvo necenzurirano.si

PRAVILNIK O CITIRANJU

Vse vsebine, objavljene na necenzurirano.si, so zaščitene. Uporabljati se smejo zgolj v obsegu in na način, kot ju določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, in v skladu s pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju:


  • Pri citiranju ali povzemanju vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, morate navesti vir oziroma avtorja vsebine.
  • Dovoljeno je citiranje in povzemanje vsebin necenzurirano.si v razumnih mejah. Dolžina citata ali povzemanja ne sme presegati 33 odstotkov dolžine izvorne citirane ali povzete vsebine, objavljene na necenzurirano.si. Daljše povzemanje vsebine ali citiranje v tiskanih ali elektronskih medijih je dovoljeno le po predhodni odobritvi in z izrecnim pisnim soglasjem uredništva.
  • Komercialna uporaba vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, ni dovoljena brez pisnega soglasja uredništva oziroma avtorja.
  • Vsebine, fotografije ali grafična orodja, objavljena na necenzurirano.si, je prepovedano zajemati v baze podatkov v elektronski ali papirnati obliki brez pisnega soglasja uredništva oziroma avtorja.
  • Uporaba vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, za izključno osebno ali nekomercialno rabo je dovoljena le ob navedbah vira oziroma avtorja in ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja avtorske pravice.
  • Državna uprava, občinske uprave in organi s pooblastili, sodišča ter zakonodajalec smejo uporabljati za potrebe svojega dela v upravnih, sodnih ali parlamentarnih postopkih avtorska dela brezplačno. Navedenih vsebin ne smejo posredovati tretjim osebam, ki niso stranka postopka, ki ga vodijo, in ne smejo jih uporabljati brezplačno za svoje lastne zaposlene ali pogodbene sodelavce.
  • Uporaba vsebin, objavljenih na necenzurirano.si, za pripravo in posredovanje tako imenovanih kliping sporočil je dovoljena le ob predhodni sklenitvi pisne pogodbe.