Avstrijci kupili tovarno s Celjskega

Kdo je novi lastnik družbe Valji iz Štor, ki zaposluje več kot 210 ljudi, in kakšne načrte ima z njo?

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
sreda, 26. 8. 2020, 13:45


esw
Novi lastnik Valjev je nekajkrat večji konkurent iz Avstrije.
ESW

Družba Valji, eden od večjih zaposlovalcev na območju Celja, se po skorajšnjem propadu postavlja nazaj na noge. Zdaj je dobila še novega lastnika. To je postala avstrijska družba Rudolf Weinberger Holding. Pod njenim okriljem deluje Eisenwerk Sulzau-Werfen (ESW), eden največjih proizvajalcev ulitkov in valjev na evropskem trgu. Gre torej za konkurenta Valjev, ki ima po zadnjih podatkih nekaj manj kot 300 zaposlenih in letno ustvari okoli 75 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Večinski delež je Avstrijcem prodala slovenska družba Elements Skladi, ki je v Valje vstopila leta 2017. Odslovila je dolgoletnega prvega moža in največjega lastnika Valjev Ivana Štrlekarja ter uspešno izpeljala sanacijo in odpis dolgov. Poleg družbe Elements Skladi so svoj lastniški delež v Valjih prodali še Petrol in nekateri drugi upniki, ki so nedavno postali manjšinski lastniki družbe. Avstrijci so od njih odkupili skupno 90-odstotni lastniški delež.

Preberite še:

-> Tovarna, ki bi jo lahko rešili že prej, če jim direktor ne bi prikrival podatkov

Odpisali dolgove in razlastili prejšnje lastnike

Avstrijci so po naših informacijah v roke dobili družbo, ki se je znebila velike večine dolga.

Elements Skladi, ki so v lasti ciprskega poslovneža Savvasa Liasisa, posle v Sloveniji pa mu vodita Dejan Rajbar in Aleš Škoberne, so od bank in lizinških družb odkupili večino terjatev do Valjev in jih nato pretvorili v kapital. Nato so izpeljali še prisilno poravnavo, odpisali 90 odstotkov dolga do dobaviteljev in razlastili nekdanje lastnike na čelu s Štrlekarjem, ki so pomagali družbo spraviti na kolena.

Družba Elements Skladi, ki je v lasti Savvasa Liasisa, se poslavlja od Valjev iz Štor.
Družba Elements Skladi, ki je v lasti Savvasa Liasisa, se poslavlja od Valjev iz Štor.
osebni arhiv

Trenutno imajo Valji za okoli šest milijonov evrov finančnih obveznosti (prej 18 milijonov evrov), tako da za nadaljnjo rast ne potrebujejo dodatnega kapitala. Ob tem beležijo tudi zdravo raven denarnega toka iz poslovanja (EBITDA). Ta po neuradnih podatkih na letni ravni znaša okoli 2,5 milijona evrov. V kratkem naj bi prišlo tudi do modernizacije proizvodnje.

V drugem četrtletju letos, ki so ga zaznamovale posledice izbruha epidemije covid-19, so ustvarili 6,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, nekaj manj kot 400 tisoč evrov dobička iz poslovanja in dobrih 50 tisočakov čistega dobička. Ob tem dosegajo ali celo presegajo zastavljene cilje iz letnega gospodarskega načrta. Že lani je sicer družba pomembno izboljšala rezultate in dosegla okoli 24 milijonov evrov prihodkov.

V Valjih naj bi v kratkem prišlo do modernizacije proizvodnje.
V Valjih naj bi v kratkem prišlo do modernizacije proizvodnje.
Valji

Direktorja Kristijan Goručan in Robert Močnik sta v zadnjem poročilu o poslovanju pojasnila, da so ohranili zadostno količino naročil in v kar največji meri organizirali nemoteno proizvodnjo. Od kupcev v tem času niso prejeli nobene večje odpovedi predhodno potrjenih naročil, so se pa enostransko spreminjali dobavni in plačilni roki, kar je vplivalo na proizvodnjo in likvidnost. V obdobju od aprila do junija so prodali za 2.295 ton gotovih valjev.

Preberite še:

-> Ne kriza. Ko pohlep lahko pokoplje tovarno, od katere živi na stotine ljudi.

Kaj jih je pripeljalo na rob propada

Valje je v velike finančne težave pahnila kriza leta 2008. Z nenadnim in visokim upadom naročil so se namreč morali spopasti ravno v trenutku, ko so bili pri koncu večmilijonske investicije v novo livarno. Z njo so bistveno povečali proizvodne zmogljivosti. Za financiranje ene od največjih naložb v svoji zgodovini so se do vratu zadolžili. 

Ivan Štrlekar, dolgoletni prvi mož Valjev, se je moral odpovedati pomembnemu lastniškemu deležu.
Ivan Štrlekar, dolgoletni prvi mož Valjev, se je moral odpovedati pomembnemu lastniškemu deležu.
STA

Upniki so zahtevali vračilo posojil. Zato je bil Ivan Štrlekar, ki je bil leta 2008 tudi začasni prvi mož Skimarja, lastnika Elana, prisiljen v iskanje novih financerjev. Našel jih je v družbi Elements Skladi, tudi po zamenjavi lastništva pa je v rokah zadržal vse ključne vzvode. Toda odnosi med glavnima akterjema so se kmalu porušili.Tudi zaradi neenakopravne obravnave posameznih upnikov.

Glavna težava Valjev ves ta čas ni bila poslovne, temveč finančne narave. Valji so imeli namreč polno knjigo naročil, vendar jim je primanjkovalo obratnega kapitala, ki bi omogočal nemoteno proizvodnjo. Te težave pod prejšnjim in sedaj novim lastnikom ne bodo imeli.