Poslanka SDS, ki je diplomirala s čaščenjem Janše

Nova poslanka SDS Karmen Kozmus Ferjan je napisala diplomsko nalogo z naslovom Politično delovanje Janeza Janše v letih 1988-1992. Vsebina bi prej sodila na polico univerze v Pjongjangu.

Avtor: Ford Perfect
nedelja, 21. 11. 2021, 05:55


30715531_243457129557039_585788331391044962_n
Karmen Kozmus Ferjan je diplomirala iz lika in dela Janeza Janše. Dejansko gre za zmazek, nevreden imena diplomsko delo.
SDS

Nekaj minut po potrditvi najnovejšega ustavnega sodnika, v prostem času tudi pevca rasističnih pesmi in ljubiteljskega pravnika, je odstopil poslanec SDS Ljubo Žnidar. Nadomestna poslanka je Karmen Kozmus Ferjan, diplomirana teologinja in zgodovinarka, ki je leta 2010 napisala diplomsko nalogo z naslovom Politično delovanje Janeza Janše v letih 1988-1992. Naslov napove vsebino, ki bi prej kot v knjižnico spoštovane univerze v državi članici Evropske Unije sodila na polico univerze v Pjongjangu.

Toda zajetna diplomska naloga obsega kar 137 strani in nameni presenetljivo malo pozornosti morebitnim dejavnostim Janeza Janše in bistveno več časa porabi za opisovanje slovenskega osamosvajanja in občasno pljuvanje po njegovih nasprotnikih. Do strani 42, kar je skoraj tretjina diplomskega dela in pokriva predvsem dogajanje v letih 1988-1990 ter določene dogodke pred tem, sem našel samo dve stvari, kjer je bil akter Janez Janša: članek ZSMS v letu 1985 in afero JBTZ. Avtorica sicer ne skopari z besedami ne v telesu besedila in ne v virih, kjer lahko že na prvi strani kot razlago pojma "komunizem" zasledimo:

"Komunizem se je v Jugoslaviji uvedel po koncu 2. svetovne vojne in ga označujemo kot totalitarni režim, saj je kršil človekove pravice in svoboščine, nosil odgovornost za povojne poboje, kršil temelje pravne države, itd. Zaradi tega je režim nelegitimen, zločinski in vreden zavračanja."

Oprostite, toda to je mnenje o pojmu, ne razjasnitev pojma. Citiran je dokument DZ, ki ga ni več mogoče preveriti. Dovršna oblika pridevnika "totalitaren" tudi ni primerna, saj komunizem ni edina možna oblika totalitarizma.

Preberite še:
Domobrancem venec vojske, partizanom svečka #kolumna

Besede Janeza Janše dovoljšen dokaz

Dobro, gre za resno pomanjkljivost že takoj na začetku, ampak to je šele uvod v veliko hujše strukturne in vsebinske pomanjkljivosti, ki nikoli ne bi smele priti mimo mentorja. Na straneh 47-48, kjer govori o predsedniških volitvah leta 1990, lahko preberemo sledeč zapis:

"Janša je mnenja, da je Pučnik dobil več glasov. V to ga je prepričalo, ker so po volitvah našli v smeteh več listkov, kjer so volivci obkrožili Demos ali pa Pučnik. S spremembo volilnega zakona še ni prišlo do sprememb med vodilnimi, zato je bilo mnogo manipuliranja. Pri štetju glasov so sodelovali le člani partije, ostali pa so morali iti domov, zato ni bilo kontrole." (pravopisne in slovnične napake kot v izvirniku)

Zajetna diplomska naloga nameni presenetljivo malo pozornosti morebitnim dejavnostim Janeza Janše in bistveno več časa porabi za opisovanje slovenskega osamosvajanja in občasno pljuvanje po njegovih nasprotnikih.
Zajetna diplomska naloga nameni presenetljivo malo pozornosti morebitnim dejavnostim Janeza Janše in bistveno več časa porabi za opisovanje slovenskega osamosvajanja in občasno pljuvanje po njegovih nasprotnikih.
Bobo

Oprostite, toda tule kandidatka brez sramu obtoži ogromno število ljudi zelo hudih zločinov in to predstavi kot dejstvo. Citiran vir je pogovor z Janezom Janšo. Njegove besede predstavi kot resnico, brez navajanja slehernih dokazov, njegova beseda ji zadošča kot dokaz, drugih sploh ne potrebuje. Kandidatka s tem pokaže omalovažujoč odnos do razlike med dejstvom in mnenjem ter popolno nerazumevanje, kako naj bi zgodovinsko raziskovanje sploh potekalo.

Delo ima še veliko večje težave kot "le" pomanjkljivo navajanje virov in diletantstko obtoževanje pomembnih zgodovinskih osebnosti na podlagi ustnega izročila. Na strani 55 tako zasledimo naslednji zapis:

"Dogovoriti so se morali tudi glede datuma izvedbe plebiscita. Pučnik je predlagal 23. december 1990, ker to šli tedaj južnjaki domov, iz Avstrije in Nemčije pa so prišli slovenski delavci."

Oprostite, toda če vi v osebnem življenju priseljence iz ostalih republik označujete z vulgarnimi slabšalnicami, je to vaša stvar. V diplomskem delu razumno pričakujemo dostojen nivo komunikacije, ne gostilniškega razpravljanja.

Preberite še:
Program stranke Ozaveščena Formacija #satira

Zmazek, nevreden imena diplomsko delo

Diplomsko delo Karmen Kozmus Ferjan je zmazek, nevreden imena diplomsko delo. Njen mentor, prof. dr. Darko Friš, ni opravil svojega dela, saj so že samo trije zgoraj navedeni primeri dovolj, da bi mentor rokopis raztrgal in jo poslal nazaj za pisalno mizo. Podobne napake najdemo praktično na vsaki strani dela, ki ima po priporočilih UM za diplomska dela dolžino diplome in doktorata obenem ter se ukvarja z vsem drugim, samo s temo ne. Navajam primer s strani 61, kjer citiram celoten odstavek, skupaj z vsemi napakami in slogovnimi šibkostmi:

"Prav tako je v demokratični družbi pomembna ustava, ki deli oblast na zakonodajno, izvršilno in sodno. Obstajata pa predsedniški in parlamentarni sistem. V predsedniškem sistemu, katerega primer so Združene države Amerike (dalje ZDA), ima zakonodajno oblast parlament, izvršilno predsednik, ki je hkrati premier, sodno pa sodišče. Veje oblasti so med seboj ločene in neodvisne, izhajajo pa iz ljudstva. V parlamentarnem sistemu, katerega primer je Velika Britanija pa veje oblasti med seboj sodelujejo in so soodvisne. Vlada odgovarja parlamentu, lahko pa ga razpusti. Ponekod obstajajo še kombinirani sistemi. Slovenska ustava pa določa pet glavnih ustanov državnega sistema: državni zbor, vlada, predsednik republike, ustavno sodišče in sodišča. Imamo pa parlamentarni sistem. Prejšnja ustava pa je bila sprejeta leta 1974 in je določala, da Jugoslavija temelji na oblasti delavcev, vendar je bila resnična oblast v rokah ZKJ, kar je bilo zapisano tudi v Ustavi SFRJ. Pomemben člen ustave pa je bil pravica do samoodločbe, vključno z odcepitvijo." (pravopisne in slovnične napake kot v izvirniku)

Diplomsko delo meče slabo luč na Univerzo v Mariboru, saj je dovolila, da se je izdalo vulgarno diplomsko delo, polno pravopisnih in slovničnih napak ter s strahotnimi vsebinskimi pomanjkljivostmi.
Diplomsko delo meče slabo luč na Univerzo v Mariboru, saj je dovolila, da se je izdalo vulgarno diplomsko delo, polno pravopisnih in slovničnih napak ter s strahotnimi vsebinskimi pomanjkljivostmi.
DK.UM.si

Oprostite, toda diplomsko delo naj bi bilo v slovenskem jeziku, ne v pogovorni spakedranščini. Tok misli je zanimiv literarni stil, morda najbolj znano je zadnje poglavje Joycovega Uliksesa Penelopa, toda diplomsko delo zgodovinarke res ni prostor za stilistično eksperimentiranje, ne glede na kakovost le-tega. Slogovno diploma tako niha med slovenščino in gostilnščino, da lahko zgolj na podlagi kakovosti jezika točno ugotovimo, kateri deli besedila so izvirno avtoričini, kateri lektorirani in kateri prepisani. Vsi kdaj zgrešimo kakšno vejico, se kje nerodno izrazimo ali uporabimo podredje ali dve preveč, toda pismenost Karmen Kozmus Ferjan je v najboljšem primeru na nivoju učenca v 2. razredu osnovne šole.

Sploh pa, zakaj je zgoraj citirani odstavek relevanten za delo Janeza Janše v letih 1988-1992? Na desetih straneh tretjega poglavja je Janez Janša omenjen vsega skupaj štirikrat: enkrat v rezultatih javnega mnenja, dvakrat je povzeta neka minorna izjava in enkrat je navedeno, da je sodeloval na tiskovni konferenci. Diplomsko delo o Političnem udejstvovanju Janeza Janše v letih 1988-1992 izrazito malo časa posveti političnemu udejstvovanju Janeza Janše v letih 1988-1992.

Preberite še:
Njegov boj #kolumna

Mentor dobil nagrado Janševe vlade

Zaradi vsega naštetega se pojavi utemeljen dvom tako v kompetence prof. dr. Darka Friša kot mentorja kot tudi v kompetence vseh ostalih diplomantov ali doktorandov, ki so si ga skozi leta izbrali kot mentorja. Očitno se ta profesor podpiše pod karkoli in sploh ne preverja kompetenc svojih kandidatov. Dejansko je pri vsebinsko tako šibkem delu vzpostavljen resen dvom v njegovo strokovno delo kot celoto.

Verjetno rednega bralca te spletne strani ne bo presenetilo, da je prof. dr. Darko Friš eden izmed rednih govorcev na Pučnikovih dnevih, ki je med drugim po lastnih besedah ženi poiskal službo s pomočjo socialnih omrežij. Po nekem naključju so bila ta socialna omrežja vidni člani stranke SDS in službo je žena dobila v javni ustanovi - v UKC Maribor. Ali je to pripomoglo k temu, da profesor pri diplomski nalogi ni opravil dela mentorja ali ne, naj odgovorijo pristojne inštitucije.

Očitno se Darko Friš podpiše pod karkoli in sploh ne preverja kompetenc svojih kandidatov. Dejansko je pri vsebinsko tako šibkem delu vzpostavljen resen dvom v njegovo strokovno delo kot celoto.
Očitno se Darko Friš podpiše pod karkoli in sploh ne preverja kompetenc svojih kandidatov. Dejansko je pri vsebinsko tako šibkem delu vzpostavljen resen dvom v njegovo strokovno delo kot celoto.
STA

Profesor Darko Friš je 19. novembra tudi postal predsednik maturitetne komisije. Nad zrelostnim izpitom na koncu srednje šole bo torej bdel univzerzitetni profesor, ki ne ve niti, kaj je to diplomska naloga, ki mu je skrb za slovenski jezik deveta briga in se podpiše pod karkoli. Vsakoletno maturo bo letos tako vodil profesor, ki ne zna voditi niti lastnega diplomanta.

Diplomsko delo meče slabo luč tudi na Univerzo v Mariboru kot celoto, saj je univerza dovolila, da se je izdalo vulgarno diplomsko delo, polno pravopisnih in slovničnih napak ter s strahotnimi vsebinskimi pomanjkljivostmi. Univerza v Mariboru mora temeljito preveriti okoliščine, pod katerimi je delo nastajalo, saj si v nasprotnem primeru ne zasluži naziva univerza. Delo mora obvezno pregledati njihova akreditacijska komisija in ugotoviti, kako so tako napako sploh dopustili in koliko podobnih napak še obstaja pri omenjenem profesorju in osebju okoli njega.

Delo naj bi bilo tudi lektorirano, toda dopuščam možnost, da Karmen Kozmus Ferjan samo ni upoštevala vseh priporočil lektorja. Glede na videno se mi dozdeva, da je nazaj dobila nekaj, kar je še najbolj spominjalo na zastavo Sovjetske Zveze.

Delo je prosto dostopno na straneh Univerze v Mariboru: - https://dk.um.si/Dokument.php?id=18853

O avtorju:

Tako imenovani strokovnjak in prisilni prostovoljec, ki se trudi, da vsaj njegovi delajo dobro. Svoje identitete ne želi razkriti, saj se boji povračilnih ukrepov in pogroma portalov tovarne zlobe.

Mnenje avtorja ne odraža nujno stališča uredništva.