Popravek: Janša napada ključne dokaze v zadevi Trenta

Od Janeza Janše smo v zvezi s prispevkom "Janša napada ključne dokaze v zadevi Trenta", objavljenem 16.1.2023, prejeli zahtevo za objavo popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
četrtek, 19. 1. 2023, 15:30


jansa sodisce kranj sta
Janez Janša
STA

Medijski portal necenzurirano.si je v članku z naslovom "Janša napada ključne dokaze v zadevi Trenta" z dne 16.1.2023, objavil številne navedbe, ki niso resnične.

Ne držijo navedbe, da želi odvetnik Janeza Janše "izločiti ključne dokaze". Trditve v zvezi s tem so popolnoma neresnične in pavšalne. Iz več objavljenih člankov je znano dejstvo, da za Janeza Janšo predobravnavni narok ni bil opravljen. Zahteve za izločitev dokazov tako ni vložil odvetnik Franci Matoz. Postopek pa po nepotrebnem zavlačuje specializirano državno tožilstvo, saj je na predobravnalnem naroku, ki je tekel zoper drugega obdolženega nezakonito v spis vložilo listine, s katerimi razpolaga že od dne 23.4.2021, pa jih je v spis vložilo šele dne 15.11.2022.

Prav tako ne držijo navedbe pod podnaslovom "Matozovo zavlačevanje". Vse navedbe v zvezi z namernim zavlačevanjem postopka so popolnoma neresnične. Kot je odvetnik Franci Matoz že večkrat pojasnil in je bilo citirano v več objavljenih člankih, obramba ni kriva, da je zadeva na sodišču šele sedaj. Po njegovem mnenju je: "Sedem let tekla preiskava zaradi nesposobnosti preiskovalne sodnice. Ker je zavračala vse dokazne predloge o tem, da se ugotovi, ali je parcela zazidljiva ali ne." Prav tako so popolnoma neresnične navedbe, da je odvetnik Franci Matoz "takoj po vložitvi ugovora proti obtožnici začel z zavlačevalnimi manevri". Da ni šlo za zavlačevalne manevre potrjuje dejstvo, da je odvetnik Franci Matoz popolnoma utemeljeno vložil predlog za prenos krajevne pristojnosti, ki mu je Vrhovno sodišče ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo Okrožno sodišče v Celju. Vrhovno sodišče je obrazložilo, da gre za okoliščine, ki so takšne narave, da bi lahko vplivale na zaupanje, ki ga mora z vidika videza nepristranskosti uživati sodišče pri obdolžencu kot tudi pri povprečno razumni javnosti, zato je predlogu zagovornika ugodilo.

Janez Janša