Zbornica: notar Sikošek ne bi smel overiti pogodbe med SDS in Đuđićevo, sledi ...

Po pregledu 450 tisoč evrov vredne posojilne pogodbe med stranko SDS in bosansko državljanko Dijano Đuđić, ki jo je potrdil notar Jože Sikošek, je predsednica notarske zbornice Slovenije Sonja Kralj sprejela sklep o uvedbi disciplinskega postopka zoper Sikoška.

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
torek, 30. 1. 2018, 10:56


Necenzurirano prenos
Jože Sikošek
Notarska zbornica Slovenije

Postopek je uvedla zaradi hujše kršitve zakona o notariatu in predlagala, da se mu izreče disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati funkcijo notarja za pet let.

O disciplinski odgovornosti Sikoška bo odločala disciplinska komisija zbornice.

Po ugotovitvah predsednice notarske zbornice je Sikošek med drugim kršil tisti člen zakona, po katerem notar ne sme sestavljati javnih listin o pravnih poslih, ki so po zakonu nedopustni.

V konkretnem primeru je šlo za pravni posel, ki ga notar ne bi smel skleniti v skladu z zakonom o političnih strankah. "Višina danega posojila fizične osebe je presegla višino dovoljenega posojila, ki ga lahko politična stranka prejme od fizične osebe," pojasnjujejo na notarski zbornici.

Ta kršitev sicer predstavlja lažjo disciplinsko kršitev, vendar je zaradi predkaznovanosti notarja in ponavljanja disciplinskih kršitev predsednica notarske zbornice ocenila, da so v ravnanju Sikoška znaki hujše disciplinske kršitve.

Ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Goran Klemenčič, je zoper Sikoška že uvedlo postopek razrešitve.

Maja lani je bil namreč Sikošek zaradi pomoči pri zlorabi položaja pravnomočno obsojen na pogojno kazen osmih mesecev zapora za preizkusno dobo dveh let. To pa je po zakonodaji eden od razlogov za notarjevo razrešitev.

Kam je SDS nakazala denar?

V stranki SDS so že nekaj dni po izbruhu afere sporočili, da so odpovedali posojilno pogodbo in vrnili prvi obrok posojila.

Iz listin, ki smo jih pridobili, je razvidno, da je Đuđičeva 12. januarja prišla k notarju Sikošku in podpisala izbrisno dovoljenje za zastavo 44-odstotnega deleža v podjetju Nova Obzorja. Iz notarskih listin ni razvidno, na kakšen način je bilo posojilo vrnjeno oziroma na kateri račun pri kateri banki je SDS Đuđićevi vrnila posojilo.

Đuđićeva je v Sloveniji očitno hkrati uporabljala dva potna lista, izdana na njeno ime. Pri pravnem poslu, s katerim je izdala izbrisno pobotnico, se je izkazala s potnim listom, izdanim aprila lani. Posojilno pogodbo z SDS je sklenila s potnim listom, izdanim marca 2015.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net