Notar, ki je overjal posojilno pogodbo SDS, ovaden

Notarja Jožeta Sikoška, ki je overil posojilno pogodbo med Slovensko demokratsko stranko (SDS) in Dijano Đuđić, je policija ovadila zaradi sumov več kaznivih dejanj pri notarskem overjanju pogodb. Je bil Sikošek prav zaradi slovesa notarja, ki se ne brani poslovanja s slamnatimi osebami, izbran za overitev posla?

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
ponedeljek, 15. 1. 2018, 04:06


Necenzurirano prenos
Janez Janša
/

"Pogodba o posojilu je bila sklenjena pri notarju, ki odgovarja za zakonitost pogodbe," je predsednik SDS Janez Janša prejšnji teden branil odločitev o najemu posojila pri 32-letni državljanki Bosne in Hercegovine Dijani Đuđić.

A Janša zelo verjetno že nekaj časa ve, kdo je Jože Sikošek, ki je overil 450 tisoč evrov vredno posojilno pogodbo. Gre namreč za notarja, ki je znan po overjanju listin v poslih, v katerih nastopajo tako imenovane slamnate osebe. 

Policija ovadila notarja Sikoška

Notar Jože Sikošek
Notar Jože Sikošek
Notarska zbornica Slovenije
Zdaj je policija potrdila, da ga je že leta 2015 specializiranemu državnemu tožilstvu ovadila zaradi overitve lažne vsebine in zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Šlo je za epilog kriminalistične preiskave zaradi sumov več kaznivih dejanj pri overjanju pogodb. Sikoška so sumili storitve 23 kaznivih dejanj.

Bil je namreč ena od ključnih oseb v kriminalistični preiskavi mreže oseb, ki so za tuje državljane v Sloveniji ustanavljale podjetja in na ta način pridobivale tudi dovoljenja za bivanje in delo v naši državi, pri tem pa jim je pomagalo tudi več uslužbencev zavoda za zaposlovanje. 

Pri tem je imela pomembno vlogo tudi pokojna Zorica Škrbić, življenjska sopotnica Dejana Vidmarja, obsojenega za rop banke SKB. Umrla je nasilne smrti, po njej pa se je začela preiskava trgovine z delovnimi dovoljenji.

Notar in sopotnica roparja SKB banke

Samo Škrbićeva je ustanovila skoraj sto podjetij, večina pa jih je v letu ali dveh končala v izbrisu brez likvidacije, saj niso oddajala letnih poročil. Poleg tega jih sodni izvršitelji, davčna uprava in upniki niso mogli najti na uradno prijavljenem naslovu. 

Z nakupom deležev v teh podjetjih so tuji državljani izpolnili pogoj za pridobitev delovnega dovoljenja. Večino pogodb o prodaji je overil Sikošek. 

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so v tej zadevi na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbe zoper 45 pravnih in fizičnih oseb za naslednja kazniva dejanja:

  • prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, 
  • ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva, 
  • overitev lažne vsebine in 
  • zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic.

Stanje pred Konzularno pisarno Republike Slovenije prvi delovni dan letošnjega leta.
Stanje pred Konzularno pisarno Republike Slovenije prvi delovni dan letošnjega leta.
Klix

Slamnati lastniki, ki ne govorijo slovensko

Že leta 2014 smo razpolagali z dokumentacijo, da Sikošek ni opravljal zgolj običajnih notarskih poslov, ampak je upravljavcem mrež slamnatih podjetij, ki jih je finančna uprava sumila utaje davkov, olajševal sporno poslovanje. 

Iz dokumentov je razvidno, da je Sikošek ves čas moral vedeti, da je prepise lastniških deležev v podjetjih v resnici urejal za slamnate lastnike. V najmanj enem primeru je namreč račun za serijo listin, ki jih je overil za več uradno nepovezanih podjetij, izstavil le enemu plačniku. 

Sikoška prav tako ni motilo, če so dokumente v slovenščini podpisovale "slamnate" osebe iz različnih držav, ki ob sebi niso imele prevajalca. V enem primeru je zapisal, da državljan Makedonije, oseba s socialnega dna, razume slovensko, kar po naših informacijah ni držalo. Enako se je zgodilo v primeru državljana Romunije.

Kaj je Sikošek spregledal pri Janši

Tudi pri overitvi pogodbe med SDS in Dijano Đuđić je Sikošek (ne)namerno spregledal več podrobnosti, ki jih kot notar ne bi smel:

  1. V listini je zapisal, da Dijana Đuđić razume slovensko. Še marca 2016 je Đuđičeva ob nakupu dveh podjetij v Sloveniji mariborski notarki Ksenija Košar Bratuša zatrdila, da slovenskega jezika ne razume, kar je notarka zapisala v listino.
  2. Pred overitvijo pogodbe Đuđićeve ni zaprosil za dokazila o izvoru denarja, čeprav gre za državljanko BiH, ki je po merilih Evropske komisije država visokega tveganja za pranje denarja. Na uradu so nam pojasnili, da morajo notarji v tem primeru uporabiti vse ukrepe poglobljenega pregleda stranke, torej Đuđićeve, preučiti ozadje in namen teh transakcij ter sporočiti vse podatke v zvezi z njimi.
  3. Za zdaj ni jasno, ali je Sikošek storil to, kar mu nalaga zakonodaja. Pojasnil nam je le, da "konkretnega posla ne more in ne sme komentirati", na uradu pa teh podatkov ne razkrivajo. Opozoriti pa velja, da v listinah, ki jih je overil Sikošek, manjkajo podatki o številki tekočega računa, banki in državi, iz katere je Đuđićeva nakazala denar SDS. 
  4. Iz listin ni razvidno, da bi Janšo opozoril na kršitev zakona o političnih strankah, saj znesek posojila krepko presega dovoljeno omejitev 16 tisoč evrov. Na notarski zbornici so nam pojasnili, da mora notar stranke ob podpisu pogodbe opozoriti na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla ali izjave volje. 

Sabina Remar, Janez Janša, Rok Snežič
Sabina Remar, Janez Janša, Rok Snežič
Zajem zaslonske slike

Je bil Sikošek res izbran naključno?

Da Jožeta Sikoška pogodbeni stranki očitno nista izbrali naključno, nakazuje tudi dejstvo, da je isti notar overil večino listin v preostalih poslih, ki sta jih v zadnjem letu dni v Sloveniji sklepala Dijana Đuđić in davčni svetovalec Rok Snežić

Prejšnji teden smo razkrili, da sta v naši državi spletla mrežo poslovnih aktivnosti, med katerimi so najpomembnejše posojanje gotovine, pošiljanje delavcev in ugašanje zadolženih podjetij na zahtevo naročnikov.  

Na vrhu te mreže je Snežič, ki podjetnikom svetuje na področju davkov, po potrebi pa jim očitno zagotovi tudi tako imenovane slamnate osebe, ki postanejo direktorji in lastniki podjetij, namenjenih za izbris ali stečaj, in delovno silo iz BiH. 

Gre torej tudi za dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali ljudje iz mreže, ki so jo leta 2014 začeli preiskovati kriminalisti. 

Overil gotovinska posojila

Sikošek je lani overil tudi dve posojilni pogodbi, ki jih je Đuđićeva sklenila z nekdanjim lastnikom restavracije Glažuta Robertom Renningerjem in ljubljansko podjetnico Darjo Erhatič. Skupaj jima je posodila 1,2 milijona evrov. 

V listini, ki jo je overil Sikošek, je mogoče prebrati, da jima je Đuđićeva denar izročila v gotovini. Tudi v tem primeru ni mogoče ugotoviti, ali je Sikošek o tem obvestil urad za preprečevanje pranja denarja. 

Na notarski zbornici so poudarili, da morajo notarji stranke odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali dvoumnih izjav ter jih izrecno opozoriti na mogoče pravne posledice takšnih izjav. "Če stranke pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora vnesti v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila, dana strankam v zvezi z njimi," so dodali na zbornici. 

Notarjevih opozoril v listini, priloženi pogodbi, ki sta jo podpisala SDS in Đuđićeva, ni. Na notarski zbornici so pojasnili, da zadevo preučujejo. Že pred leti je notarska zbornica ob opravljenih nadzorih pri Sikošku ugotovila številne nepravilnosti. Leta 2009 so jih našli v 140 zadevah, leta 2010 pa v 122 zadevah. 

Hodi po robu, a licenco (še) ima

Storil je celo eno hujšo kršitev zakona o notariatu, za kar je takratni izvršni odbor zbornice predlagal uvedbo disciplinskega postopka. Dobil je najvišjo mogočo denarno kazen, 15 tisoč evrov (pozneje še enkrat), ministrstvo za pravosodje pa je zahtevalo tudi začasno prepoved opravljanja notariata. 

Toda disciplinska komisija druge stopnje je ta predlog zavrnila, čeprav večina njenih članov prihaja prav z ministrstva. 

Sikošek je licenco obdržal tudi po podrobnem pregledu, ki je sledil razkritju njegove vloge v trgovini z delovnimi dovoljenji. Notarska zbornica je namreč pri pregledu njegovega dela ugotovila le lažje kršitve. Enako kot leta 2012, ko se je znašel v postopku zaradi domnevne kršitve krajevnih pristojnosti. 

Za hujšo kršitev se po zakonu o notariatu šteje ponavljanje kršitev ali če mu je bil pravnomočno izrečen ukrep opomina ali denarne kazni.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net