Ali Dušan Zorko skriva dokumente o poslu na drugem tiru?

Afera Glinščica: zakaj je državno podjetje za gradnjo drugega tira Divača-Koper najcenejšemu ponudniku za most čez reko Glinščico razveljavilo referenco, ki sta jo potrdila odgovorni nadzornik in sodni cenilec? In zakaj ne želi razkriti dokumentacije?

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
sreda, 21. 8. 2019, 13:19


Necenzurirano prenos
drugi tir
STA

Konzorcij podjetij, ki bi most čez dolino Glinščice zgradil po najnižji ceni, a je projektno podjetje 2TDK zaradi domnevno ponarejenih referenc razveljavilo razpis, bo pravico iskal pred državno revizijsko komisijo.

Pridobili smo dopis, v katerem je predstavnik podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel Aleksander Schara podrobno predstavil kršitve, ki jih očita državnemu podjetju pod vodstvom Dušana Zorka. To bo odgovorno za največji infrastrukturni projekt v državi, več kot milijardo evrov vreden drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom.

V njem opozarjajo:

- da podjetje 2TDK kot naročnik ni obrazložilo svoje odločitve o izidu javnega naročila, kar je v neskladju z zakonom o javnem naročanju in načelom transparentnosti,

- da je ravnalo v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo,

- da je neutemeljeno in napačno ugotovilo, da zmagovalni konzorcij nima ustreznih referenc.

Zato so od 2TDK zahtevali vpogled v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila, da bi zbrali dodatne podatke za izpodbijanje odločitve o razveljavitvi, vendar pa jih je 2TDK zavrnil. Vpogled jim namreč lahko po zakonu omogoči šele po tem, ko bo njihova odločitev postala pravnomočna.

Poleg tega bi jih moral 2TDK v skladu z zakonom o javnih naročilih pozvati k zamenjavi reference, torej spremembi ponudbe, vendar tudi tega ni storil. Temveč je njihovo ponudbo zavrnil kot nedopustno, je pojasnil Schara.

Skoraj polovico cenejši od Kolektorja, Pomgrada in Rika

Kot je znano, je bil konzorcij treh podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel most čez Glinščico, galerijo in druge pripadajoče objekte pripravljen zgraditi za osem milijonov evrov.

To je 5,5 milijona evrov manj od ponudbe, ki jo je oddali Kolektor, SGP Pomgrad in Riko, treh največjih igralcev na domačem gradbenem trgu, ki se ves čas priprave projekta drugi tir omenjajo kot favoriti za največje posle.

Na fotografiji od leve proti desni: Stojan Petrič (Kolektor), Stanko Polanič (Pomgrad), Janez Škrabec (Riko)
Na fotografiji od leve proti desni: Stojan Petrič (Kolektor), Stanko Polanič (Pomgrad), Janez Škrabec (Riko)
STA

Nato se je zapletlo. Le nekaj ur preden bi odločitev o izboru konzorcija, ki ga vodi Markomark Nival, postala pravnomočna, so iz 2TDK sporočili, da so razveljavili odločitev o izbiri izvajalca, saj da ta ni imel ustreznih referenc.

Med razpisnimi pogoji je bila namreč določeno, da bi moral ponudnik zgraditi najmanj osem metrov visok zid. Toda medtem ko so v podjetju Markomark Nival zapisali, da je zid, ki so ga zgradili v Pesnici, visok 8,2 metra, ga je nadzornik izmeril meter manj oziroma 7,2 metra.

"Vsi so potrdili, da je zid višji od osmih metrov"

"Odločitev 2TDK izpodbijamo, saj je ta neutemeljeno zaključil, da kamnito betonski zid iz predložene reference ne dosega zahtevane višine 8 metrov," so zapisali v podjetju Markomark Nival.

"Neizpodbitno je dejstvo, da je odgovorni nadzornik Metod Kranjc s svojim podpisom v gradbeni dnevnik, kakor tudi pod potrjeno končno situacijo to potrdil, vključno z dejanskimi porabljenimi količinami materiala, ki so bile s strani naročnika plačane izvajalcu. S tem je potrdil tudi dimenzije izvedenih del, ki ustrezajo zahtevam 2TDK iz javnega naročila," so dodali.

Za mnenje so zaprosili tudi strokovnjaka gradbene stroke in sodnega cenilca, ki da je ugotovil, "da je višina kamnito-betonskega zidu nad 8 metrov (natančneje 8,2 metrov) v dolžini 51,11 metrov".

Podjetje 2TDK pod vodstvom Dušana Zorka bo odgovorno za največji infrastrukturni projekt v državi.
Podjetje 2TDK pod vodstvom Dušana Zorka bo odgovorno za največji infrastrukturni projekt v državi.
STA
Opozarjajo tudi, da odločitev, s katero je 2TDK vse prispele ponudbe zavrnil kot nedopustne, ni vsebinsko obrazložena. "2TDK zgolj napiše, da je v sklopu dodatnega preverjanja izpolnjevanja v razpisni dokumentaciji določenih pogojev ugotovil, da kamnito-betonski zid iz predložene reference ne dosega zahtevane višine 8 metrov. Brez kakršnih koli pojasnil, dokazov, izračunov, fotografij ali skic," so pojasnili.

Bratuškova: Nismo v časovni stiski, da bi pristajali na pritiske gradbenikov

Kot so danes sporočili iz 2TDK, bodo zahtevek v predrevizijskem postopku preučili in po predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo sprejeli odločitev v osmih delovnih dneh.

Postopek javnega naročila je danes ob ogledu gradbišča izgradnje galerije Jelični vrh na cesti Spodnja Idrija-Godovič komentirala tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Kot je spomnila, je že ob razveljavitvi razpisa ponudnike pozvala, naj ravnajo odgovorno in ne zavlačujejo postopkov.

Od Državne revizijske komisije pa pričakuje, "da bo stvari čim prej pregledala, uredila in sporočila svojo odločitev". Ministrica je še izpostavila, da pri projektu "še nismo v časovni stiski, sploh pa ne v takšni, da bi pristajali na kakršnekoli pritiske s strani gradbenikov".

V zvezi z člankom smo dobili s strani 2TDK prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

»Ali Dušan Zorko skriva dokumente o poslu na drugem tiru?«

Pri poročanju v članku avtorja ne upoštevata dejstva, da je v javnem naročilu »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper« vložen zahtevek za revizijo zoper odločitev o izidu javnega naročila, ki ga je družba 2TDK prejela 21. 8. 2019 in da bo naročnik zahtevek v predrevizijskem postopku preučil in sprejel odločitev v 8 delovnih dneh.

V skladu s 4. odstavkom 35. člena ZJN-3 postanejo namreč vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila (če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov) javni šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo. Iz tega jasno izhaja, da nihče v družbi 2TDK ne skriva nikakršnih dokumentov, ampak je ravnanje skladno z zakonodajo.

Ob tem bi opozorili, da novinarja na družbo 2TDK nista naslovila nikakršnih vprašanj glede tematike članka in sta tako zgolj enostransko predstavila tematiko. Razveljavitev javnega naročila temelji tudi na odločitvi strokovne komisije družbe 2TDK, ki je pridobila neodvisno strokovno mnenje gradbene stroke, iz katerega izhaja, da je v ponudbi predložena referenčna izjava neustrezna. Ker v konkretni zadevi obstoji sum ponareditve referenčne izjave, bo naročnik po podrobnejši preučitvi vseh relevantnih dejstev ustrezno ukrepal. Glede na to, da ponudba ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev, jo je naročnik primoran skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označiti kot nedopustno in jo zavrniti.

Da je vsebina članka enostransko in nepreverjena, potrjuje tudi včeraj javno objavljena izjava Metoda Krajnca, nadzornika gradnje v javnem naročilu, iz katerega izhaja predložena referenca, ki je med drugim dejal: »Na osnovi predhodnih geomehanskih raziskav je bil (zid v občini Pesnica, op. p.) projektiran med pet metrov in pol do šest metrov. Tekom gradnje je bil na dveh lokacijah na sprednjem robu na dveh krajših odsekih okoli pet, šest metrov poglobljen na sedem metrov dvajset centimetrov.« Kasneje pa je o doseganju višine 8 metrov dejal: »S polno odgovornostjo vam trdim, da nikjer ne dosega take globine.«

Članek prvotno objavljen na strani siol.net