Zakaj Ivan Simič hodi na Furs in njegove urade po Sloveniji

Lastnik in direktor podjetja za davčno svetovanje piše davčne zakone in serijsko obiskuje finančne urade po vsej Sloveniji. V tem ne vidi konflikta interesov.

Avtor: Primož Cirman / Vesna Vuković
torek, 30. 3. 2021, 05:55


Ivan Simič
Ivan Simič je kot davčni svetovalec javno napadal inšpektorje. Zdaj kot vodja strateškega sveta za debirokratizacijo hodi do njihovih šefov.
STA

Pol leta po tem, ko je vlada zamenjala generalnega direktorja Fursa Petra Jenka, se v instituciji, pristojni za pobiranje davkov in nadzor nad davčnimi zavezanci, krepi vpliv kadrov SDS. Od začetka marca Furs vodi Simon Starček, nekdanji podpredsednik odbora SDS za izobraževanje, ki je v prvi Janševi vladi na ministrstvu za šolstvo vodil direktorat za šport. Takoj po prihodu je Starček imenoval novega direktorja uprave za nadzor na generalnem finančnem uradu, ki je v zadnjih letih dobila velika pooblastila. To je postal Tomaž Deželak, predsednik lokalnega odbora SDS iz Domžal in podžupan te občine. 

Dva ključna položaja na Fursu, ki mora delovati politično nevtralno in profesionalno, tako zasedata osebi, vrsto let tesno povezani z vladajočo politično stranko. Vse to se dogaja v času, ko najvplivnejši člani SDS javno pozivajo, naj se Furs loti podjetij in posameznikov, ki jim dojemajo kot nasprotnike.

Toda v zadnjem mesecu je v prostorih Fursa pogosto mogoče videti še eno ime, ki se je v zadnjih letih zbližalo s SDS. Gre za davčnega svetovalca Ivana Simiča, nekdanjega direktorja Fursa v času prve Janševe vlade, ki zdaj vodi strateški svet za debirokratizacijo.

Po podatkih, ki smo jih pridobili, je Simič v marcu kar sedemkrat obiskal Furs. V tem času se je dvakrat sestal z generalnim direktorjem Starčkom, petkrat pa z direktorji finančnih uradov z različnih delov Slovenije. Kaj Simič počne na teh obiskih? Na Fursu pojasnujejo, da jih obiskuje kot predsednik strateškega sveta, tema pogovorov pa je debirokratizacija na davčnem področju. "Med njegovimi nalogami je tudi naloga poenostavitev poslovanja finančne uprave, razbremenitev zaposlenih in ugotavljanje morebitnih nepravilnosti pri izdajanju sklepov oziroma odločb," so poudarili na Fursu.

Simon Starček (desno) je v prvi Janševi vladi vodil direktorat za šport na ministrstvu za šolstvo. Na fotografiji levo takratni minister Milan Zver, zdaj evropski poslanec SDS. Starček je tudi član nadzornega odbora občine Ig. Na ta položaj ga je predlagala občinska komisija za imenovanje, ki jo vodi Alenka Jeraj (SDS).
Simon Starček (desno) je v prvi Janševi vladi vodil direktorat za šport na ministrstvu za šolstvo. Na fotografiji levo takratni minister Milan Zver, zdaj evropski poslanec SDS. Starček je tudi član nadzornega odbora občine Ig. Na ta položaj ga je predlagala občinska komisija za imenovanje, ki jo vodi Alenka Jeraj (SDS).
STA

Toda Simičev obisk odpira vprašanje njegove dvojne vloge. Simič je namreč tudi večinski lastnik in direktor podjetja Simič & Partnerji, ki trenutno v postopkih pred Fursom zastopa vsaj pet podjetij oziroma fizičnih oseb. Na eni strani Simič kot davčni svetovalec, ki zastopa tudi nekatere največje davčne zavezance, v zadnjih mesecih redno javno kritizira delo Fursa. Odkrito je pozival celo h kazenskemu pregonu posameznih davčnih inšpektorjev. Na drugi strani Simiču vodenje strateškega sveta omogoča pripravo zakonodaje, po kateri se bo moral ravnati Furs, s čimer lahko reši potencialne težave njegovih strank. Na dnevni ravni mu odpira vrata do vseh pomembnejših ljudi na Fursu. Simič konflikta interesov ne vidi. Njegova pojasnila objavljamo spodaj v celoti. 

Preberite še:
Vladna služba "raztrgala" megazakon Ivana Simiča

Kaj razkrivajo zabeležke sestankov na štiri oči

Simičevi obiski na Fursu so se začeli takoj po tem, ko je njegovo vodenje prevzel Simon Starček. Prvič sta se sestala 5. marca. Iz uradne zabeležke, ki smo jo pridobili od Fursa, izhaja, da je šlo za sestanek na štiri oči, na katerem ni bilo nobenega drugega uslužbenca Fursa. Simič je Starčku predstavil zakon o debirokratizaciji. Gre za tako imenovani "mega zakon", s katerim želi vlada v enem mahu spremeniti 16 drugih zakonov. Kot smo razkrili, so mu zaradi ustavne spornosti, poseganja v človekove pravice, škodljivosti za državo in njene dodatne finančne nasprotovali pravniki iz vladne službe za zakonodajo in službe posameznih ministrstev. Na koncu je moral predlog zakona v vladno proceduro vložiti kar kabinet predsednika vlade. 

/
/
necenzurirano.si

O isti temi, torej zakonu o debirokratizaciji, sta Simič in Starček govorila tudi na drugem sestanku 17. marca – spet na štiri oči. Uradna zabeležka tega sestanka je po dolžini in vsebini na las podobna zabeležki prvega sestanka. Iz nje izhaja, da mu je Simič predstavil nekatere določbe predloga istega zakona. In sicer tiste, ki bodo spreminjale zakone o davčnem postopku, davčnem potrjevanju računov, prispevkih za socialno varnost, preprečevanju dela na črno, o splošnem upravnem postopku, prijavi prebivališča in centralnem registru prebivalstva. Simič in Starček sta se enako kot dva tedna pred tem dogovorila, da bodo na Fursu te predloge preučili.

Je res šlo za temo, zaradi katere bi se morala Simič in Starček v dveh tednih kar dvakrat sestati sama? Kot je razvidno iz gradiv, ki smo jih pridobili od vlade, je eden od članov Simičevega strateškega sveta po funkciji tudi generalni direktor Fursa. To pomeni, da uslužbenci Fursa že od maja lani ves čas sodelujejo v pripravah predlogov za poenostavitev davčnih predpisov, jih sproti analizirajo in po potrebi dajejo pripombe. Iz zapisnikov sej izhaja, da so vodilni predstavniki Fursa redno obiskovali seje Simičevega strateškega sveta. Težko je verjeti, da Starček o njegovem delu ne bi vedel ničesar, saj je bil od lani jeseni namestnik zdaj že nekdanje začasne generalne direktorice Irene Nunčič.

Preberite še:
Janša za državno srebrnino izbral Ivana Simiča

Furs hvali Simiča: poenostavlja in razbremenjuje 

Toda Starček Simiču ni odprl le vrat sedeža Fursa, ampak tudi njegovih izpostav po vsej Sloveniji. Na isti dan, ko se je prvič uradno srečal s Starčkom, torej 5. marca, je Simič obiskal še finančna urada v Brežicah in Novem mestu. Štiri dni pozneje, 9. marca je bil Simič v Kočevju, 12. marca pa v Celju in Hrastniku. Uradnih zabeležk teh sestank na Fursu nimajo. Pojasnili so nam le, da "so na obiskih sodelovali direktorji uradov in vodje sektorjev". 

Tomaž Deželak (levo), predsednik lokalnega odbora SDS iz Domžal, je direktor uprave za nadzor na Fursu.
Tomaž Deželak (levo), predsednik lokalnega odbora SDS iz Domžal, je direktor uprave za nadzor na Fursu.
SDS

Kot nam je dejal Simič, se je kot predsednik strateškega sveta ob teh obiskih "pogovoril z vodstvom finančnih uradov o možnih načinih poenostavitve poslovanja in razbremenitvah zaposlenih v Fursu ter Furs ponovno približati davkoplačevalcem". Kakšna in čigava pooblastila mu omogočajo serijsko obiskovanje finančnih uradov? "Mag. Ivan Simič je znan po tem, da je v letih 2006 do 2008 poenotil poslovanje davčne uprave in davčne zavezance razbremenil vlaganja dohodninskih napovedi. Prav tako je uvedel tudi druge poenostavitve. Podobno je izvedel tudi v Republiki Srbiji, ko je bil direktor njihove davčne uprave. Tudi sedaj je v skladu s prej navedenim sklepom med njegovimi nalogami tudi naloga poenostavitev poslovanja finančne uprave, razbremenitev zaposlenih ter ugotavljanje morebitnih nepravilnosti pri izdajanju sklepov oziroma odločb," so nam odgovorili na Fursu. 

Res je, da je Simič med letoma 2006 in 2008 redno obiskoval finančne urade po Sloveniji. Toda takrat je to počel kot direktor Fursa, ki ga je na ta položaj imenovala prva Janševa vlada. Zdaj Simič s Fursom ni v nobenem pogodbenem ali drugem razmerju, ki bi jasno opredeljevalo in preprečevalo tveganja za morebitno uhajanje informacij s Fursa. Simičeva pogodba s kabinetom predsednika vlade, ki smo jo pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, med njegovimi nalogami ne določa obiskovanja vseh izpostav državnih institucij. Določa pa, da mora mesečno v povprečju opraviti 50 ur dela, za kar prejme 3.500 evrov, pri čemer pogodba velja do konca mandata Janševe vlade.

Preberite še:
Bliskoviti udar SDS na davkarijo

Napada inšpektorje in hodi do njihovih šefov 

Na Fursu na vprašanje, kakšna je njihova politika do obiskov in stikov uslužbencev z zasebnimi davčnimi svetovalci in ali obstaja kakšen pravilnik, kodeks ali drug predpis, ki ureja poročanje o teh obiskih, niso odgovorili. Ponovno so poudarili, da Simič k njim ni prišel kot davčni svetovalec, ampak kot predsednik strateškega sveta. Toda Simič kot davčni svetovalec, ki pred Fursom brani davčne zavezance, pogosto ostro nastopa tudi do posameznih davčnih inšpektorjev. Nedavno je od Fursa zahteval, da bi moral "ustrezno ukrepati zoper tiste, ki so odločali nezakonito ali pa so naročali nezakonito odločanje". Sam bi jim zaradi vodenja nekaterih postopkov naložil plačilo zamudnih obresti. 

V instituciji, pristojni za pobiranje davkov in nadzor nad davčnimi zavezanci, se krepi vpliv kadrov SDS.
V instituciji, pristojni za pobiranje davkov in nadzor nad davčnimi zavezanci, se krepi vpliv kadrov SDS.
STA

Simič zagotovo dobro ve, na katerih finančnih uradih delajo inšpektorji, ki jih napada. Kako jih bo vodstvo Furs zaščitilo pred Simičevimi javnimi pritiski na njihovo delo? "Na finančni upravi imamo vzpostavljeno službo za notranje preiskave in v primeru, če ta ugotovi morebitne nepravilnosti pri delu uslužbencev, finančna uprava zoper svoje zaposlene tudi ustrezno ukrepa. Če pa se očitki izkažejo za neutemeljene, po 81. členu zakona o finančni upravi zagotovi pravno pomoč uslužbencu ali nekdanjemu uslužbencu, zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma zoper katerega je uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja uradnih nalog, ki jih je po oceni finančne uprave opravil v skladu s predpisi," odgovarjajo na Fursu.

Simič se je sicer pred očitki o konfliktu interesov branil že med njegovim vodenjem Fursa. Takrat je kot generalni direktor želel odpustiti inšpektorja Đorđeta Perića, ki je ugotovil davčne nepravilnosti v podjetju Partner Fin. Tega je v davčnem postopku zastopalo podjetje Simič & partnerji, katerega lastnik je sam Simič. Vladna komisija je razveljavila odpoved delovnega razmerja Periću, Simič pa je serijsko vlagal tožbe proti medijem zaradi razžalitve in duševnih bolečin. 

Kaj nam je odgovoril Ivan Simič

1. S čigavim pooblastilom oziroma sklepom ste obiskali sedež Fursa in posamezne finančne urade?
Sedež Fursa sem obiskal kot predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. V sklepu o ustanovitvi navedenega strateškega sveta, z dne 18.05.2020, je zapisano, da debirokratizacija na davčnem področju zajema tudi uvedbo poenostavitev v poslovanju Fursa, prilagoditev organizacijske strukture in razbremenitev zaposlenih.
2. Kaj je namen teh obiskov?
Namen teh obiskov, kot predsednika strateškega sveta, je pogovoriti se z vodstvi finančnih uradov o možnih načinih poenostavitve poslovanja in razbremenitvah zaposlenih v Fursu ter Furs ponovno približati davkoplačevalcem.
3. Ali bi sami kot direktor Fursa soglašali, da zasebni davčni strokovnjak brez vaše prisotnosti obiskuje posamezne finančne urade?
V konkretnem primeru ne nastopam kot zasebni davčni strokovnjak, temveč kot predsednik strateškega sveta. V kolikor pa bi bil direktor Fursa, bi bil zelo zainteresiran za izboljšave postopkov in poenostavitve delovanja Fursa.
4. Kako se izogibate konfliktu interesov, saj ste večinski lastnik in direktor davčnosvetovalne družbe, ki po uradnih podatkih Fursa zastopa več podjetnikov oziroma fizičnih oseb v davčnih postopkih?
V konkretnem primeru ne vidim nobenega konflikta interesov, saj se ne pogovarjamo o konkretnih primerih, temveč se pogovarjamo o tem, kako posodobiti poslovanje Fursa, kako poenostaviti poslovanje Fursa, kako zaposlenim v Fursu olajšati poslovanje in kako davčnim zavezancem olajšati poslovanje s Fursom.
5. Ali ste med obiski govorili s predstavniki uradov in Fursa o konkretnih pravnih osebah?
Ne, o konkretnih pravnih osebah nismo govorili, ker za to ni nobene potrebe. Vaše vprašanje me na nek način preseneča, glede na to, da imamo dolgo zgodovino. Res je, da sem davčni svetovalec in večinski lastnik davčno svetovalnega podjetja, toda res je tudi, da sem bil dvakrat direktor davčne uprave v dveh različnih državah, v Sloveniji in v Srbiji, da sem dvakrat vodil Evropsko združenje davčnih uprav in za mene na tem področju ni novosti. Sem starejši gospod, z veliko izkušenj na področju davčnega svetovanja, vodenja finančnih uprav in reorganizacije dela finančnih uprav. V Sloveniji ni nikogar, ki bi na tem področju imel toliko izkušenj, kot jih imam sam. Z znanjem in izkušnjami, ki jih imam, lahko v veliki meri prispevam k posodobitvi poslovanja Fursa.