Popravek: 40-milijonsko darilo Fursa za izbrance. Koliko je Simičevih strank?

Od Finančne uprave RS (Furs) smo v zvezi s prispevkom "40-milijonsko darilo Fursa za izbrance. Koliko je Simičevih strank?" prejeli zahtevo za objavo popravka.

Avtor: Uredništvo
petek, 15. 4. 2022, 13:00


Ivan Simič
Ivan Simič, generalni direktor Fursa
STA

Članek z naslovom "40-milijonsko darilo Fursa za izbrance. Koliko je Simičevih strank?" vsebuje številne prirejene podatke oziroma neresnice, vključno z zneskom 40 milijonov evrov, ki ga ni moč najti v nobeni evidenci Furs. Pravi naslov članka bi se moral glasiti: "Milijonske nezakonite in neustavne odmere Fursa iz leta 2014. Koliko izbrancev je bilo uničenih?"

Dejstvo je, da če v prejšnjih letih ne bi bilo nezakonitih in neustavnih davčnih postopkov, tako imenovanih osebnih davčnih pregledov in nezakonitih obdavčitev, potem tudi ne bi bilo teh ponovnih davčnih postopkov, o katerih pišete v citiranem članku.

Že leta 2014 (šest let pred odločitvijo Ustavnega sodišča) sem javno opozarjal na nezakonitost in neustavnost delovanja Fursa (Revija Denar, oktober 2014), to pomeni na zastaranje določenega obdobja. Furs je moja opozorila ignoriral in je izdajal nezakonite in neustavne odločbe. Tako je Ustavno sodišče Republike Slovenije septembra 2020 potrdilo moje stališče, ki je bilo tudi stališče mnogih drugih davčnih svetovalcev in odvetnikov. Poleg obdobja zastaranja je Ustavno sodišče odločilo, da je odmera davka po stopnji 70 % previsoka in je odločilo, da se davek mora odmerjati v skladu z dohodninsko lestvico. Tako se je davčna stopnja dohodnine v ponovnih davčnih postopkih znižala na okoli 35 %. To pomeni, da so bile odmere davka v ponovnih postopkih, že brez ugotavljanja zastaranja za določena leta, za polovico nižje kot v prvotnih postopkih. V primeru, ko je davčni zavezanec plačal davek v prvotnem davčnem postopku, so mu pripadale še zamudne obresti, ki so za čas sedmih let znašale okoli 63 %.

Na Furs se je takoj po odločitvi Ustavnega sodišča (konec septembra 2020) začelo z odpravljanjem dotakratne nezakonite prakse. Najprej je bilo treba rešiti vprašanje zastaranja, ki ga Ustavno sodišče ni eksplicitno določilo. Sprva je Furs pridobil mnenja nekaterih nekdanjih ustavnih sodnikov in predstavnikov strokovne javnosti in tako je nastalo pojasnilo iz februarja 2021. Konec maja 2021 je bila objavljena sodba Vrhovnega sodišča, ki je glede zastaranja zavzelo drugačno stališče, kateremu ni najti podlage v nobenem zakonu. Zato se je Furs za mnenje obrnil na Ministrstvo za finance. Tako je Furs čakal na odgovor Ministrstva za finance in ker ga do jeseni ni prejel, je Furs sam začel proučevati različna stališča, sploh ob dejstvu, da je potrebno vse davčne zavezance obravnavati na enak način in da je potrebno upoštevati tudi načelo sorazmernosti (6. člen ZDavP-2). Po preučitvi vseh prejetih stališč je Furs v začetku decembra 2021 pripravil novo navodilo, ki je bilo posredovano inšpektorjem.

Vseh davčnih postopkov iz naslova obdavčitve tako imenovanih nenapovedanih dohodkov je bilo od leta 2008 do 2020 okoli 500 in v teh postopkih je bilo odmerjenega približno 124 milijonov evrov davka. Plačanega je bilo zelo malo. Ponovnih postopkov je bilo 129. V teh postopkih je bilo v prvotnih davčnih postopkih odmerjenih približno 81 milijonov evrov davkov in od tega je bilo plačanih le okoli 16 milijonov evrov davka, saj davčni zavezanci enostavno niso imeli sredstev za plačilo davka. Do sedaj je bilo v ponovnih davčnih postopkih vrnjenih okoli 13 milijonov evrov davka in to skupaj z zamudnimi obrestmi, kar pa je daleč od zneska 40 milijonov evrov, ki je objavljen v omenjenem članku. Če k temu še pojasnimo, da je samo enemu davčnemu zavezancu bilo vrnjenih skoraj 4.000.000,00 evrov davka s pripadajočimi zamudnimi obrestmi ugotovimo, da je bilo v 128 ponovnih davčnih postopki davčnim zavezancem vrnjeno cca 9.000.000,00 evrov.

Na podlagi navedenega je nesporno jasno, da navedbe novinarjev nikakor ne držijo, saj zastaranje ni imelo bistvenega vpliva na zneske vrnjenega davka in je prikazani morebitni 1.000.000,00 evrov davka dosti manj od zneska 40 milijonov evrov davka, na katerega se novinarji sklicujejo v spornem članku. 

mag. Ivan Simič,

generalni direktor