Več 10 tisoč ljudi zaradi napake prejelo nižje otroške dodatke

Kdo je kriv za napako, zaradi katere bi gospodinjstva izgubila od nekaj deset do več sto evrov? Na ministrstvu za delo s prstom kažejo na Finančno upravo (Furs).

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
torek, 5. 10. 2021, 14:00


20200723-01016722
Minister za delo Janez Cigler Kralj je danes predstavljal zakonske spremembe pri otroških dodatkih. Takoj zatem je njegovo ministrstvo priznalo, da so jih napačno obračunali več deset tisoč ljudem, za kar krivijo finančno upravo (Furs).
STA

Več deset tisoč ljudi je prejšnji mesec prejelo napačne obračune otroških dodatkov, varstvenih dodatkov in državnih štipendij. Center za socialno delo (CSD) jim je namreč v davčno osnovo upošteval tudi covid dodatke k plači za delo v tveganih razmerah, zaradi česar so gospodinjstva ostala prikrajšana za zneske od več deset do nekaj sto evrov.

Da je šlo za napako, so danes priznali tudi na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. To so storili takoj po tem, ko je minister Janez Cigler Kralj na novinarski konferenci predstavljal spremembe socialne zakonodaje, po kateri se otroški dodatek ne bo več upošteval pri ugotavljanju upravičenosti do ostalih transferjev.

Da se covid dodatki, ki so pri nekaterih v lanskem letu znašali tudi po več tisoč evrov, ne bi smeli upoštevati pri izračunih socialnih pravic, je bilo jasno že konec lanskega leta, ko so poslanci sprejeli interventni zakon PKP7.

Preberite še:
Pri Cigler-Kralju so podjetja pustili na cedilu

Ne vedo, koliko ljudi so oškodovali

Koliko ljudem so CSD kljub temu poslali napačne odločbe, v katerih so jim zaradi višjih prihodkov obračunali nižje socialne transferje, ni znano. Na ministrstvu so nam pojasnili, da trenutno še vedno poteka ugotavljanje upravičencev, pri katerih so bili upoštevani tudi covid dodatki.

Dodali so, da neupoštevanje covid dodatkov velja za določen krog zaposlenih oseb in le pri izračunu za določene letne pravice (otroški dodatek, varstveni dodatek in državna štipendija). Gre za zaposlene v:

- javni mreži socialnega varstva: domovi za starejše, varstveno delovni centrih, zavodi za usposabljanje, krizni centrih pri centrih za socialno delu, izvajalci socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev ter izvajalci pomoči na domu,

- mreži javne zdravstvene službe,

- pri uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

CSD so sicer z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju tako imenovanih letnih pravic začeli v juniju. Najprej so se lotili pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca, nato pa še subvencije malice in kosila. Nato je sledila še pravica do državne štipendije.

"Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti," so takrat pojasnili na ministrstvu. Če se stranke ne bi strinjale z informativnimi izračuni, so imele pravice do ugovora, o katerem odločajo posamezni centri za socialno delo. Toda rok za ugovor je 15 dni od dneva vročitve, pri čemer se po nekaterih podatkih za to možnost odloči le nekaj odstotkov ljudi.

Na ministrstvu pri ugotavljanju odgovornosti za hudo napako s prstom kažejo na Furs, ki ga vodi Ivan Simič.
Na ministrstvu pri ugotavljanju odgovornosti za hudo napako s prstom kažejo na Furs, ki ga vodi Ivan Simič.
STA

Na ministrstvu se branijo, da je za napako odgovorna Finančna uprava RS (Furs), ki jo vodi Ivan Simič. Tam so namreč "dodatke izvzeli pri letni odmeri dohodnine, ne pa pri posredovanju podatkov CSD, ki izdajajo informativne izračune in odločbe za letne pravice iz javnih sredstev". Po tem, ko so na CSD odkrili napake, so o tem takoj obvestili Furs, ki je moral nadgraditi svoj informacijski sistem. "CSD tako od 13. septembra dalje pridobivajo pravilne podatke od Fursa, torej brez dodatkov za delo v rizičnih razmerah," so pojasnili na ministrstvu.

"Vsem strankam, ki že imajo pravnomočne odločbe, bodo CSD izdali nove odločbe. Stranke, ki pa še imajo čas za pritožbo (odločba še ni pravnomočna), pa bodo CSD kontaktirali in jih pozvali k pritožbi, saj je to tudi edina pravna možnost vse do pravnomočnosti odločbe," sporočajo ljudem. Poudarjajo, da zaradi navedene napake noben upravičenec do letne pravice iz javnih sredstev ne bo prikrajšan. 

Medtem ko se covidni dodatki k plači za delo v tveganih razmerah ne upoštevajo pri ugotavljanju dohodka pri letnih pravicah, kot sta denimo otroški dodatek in državna štipendija, pa se pri mesečnih pravicah upoštevajo. Pri mesečnih pravicah se namreč upoštevajo vsi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnine, ne glede na to, ali so oproščeni plačila dohodnine ali ne.

Socialno pomoč prejema skoraj 63.000 ljudi

V lanskem letu je bilo sicer povprečno mesečno 62.936 prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so jim izplačali 294,6 milijona evrov sredstev. Od tega je bilo:

- 20.738 prejemnikov varstvenega dodatka, ki so dobili 42,2 milijona evrov.

- 190.065 prejemnikov otroških dodatkov, ki so dobili 251,5 milijona evrov.

- 53.438 prejemnikov državne štipendije ki so dobili 71,7 milijona evrov.

V letošnjem letu naj bi se število prejemnikov denarne socialne pomoči še povečalo. Po ocenah naj bi jih bilo 65.910, prejeli pa naj bi skoraj 300 milijonov evrov.

Preberite še:
Je to obramba DSO? Pri Cigler-Kralju ne vedo niti, koliko je cepljenih.