Šok za tisoče obrtnikov: zmanjkalo denarja za poklicne pokojnine

Ali bodo obrtniki, podjetniki in drugi, ki so za poklicne pokojnine vlagali v Sklad obrtnikov in podjetnikov, ostali brez tretjine privarčevanega denarja?

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
torek, 16. 4. 2019, 11:47


Necenzurirano prenos
Upokojenci
/

Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) nima dovolj sredstev, da bi več tisoč upokojencem izplačal obljubljene poklicne pokojnine. To je predsednik uprave SOP Bojan Jean na zadnji skupščini razkril zastopnikom zavarovancev. Med več ur trajajočo burno razpravo jim je pojasnil, da je finančno stanje skrajno resno in da je možna celo likvidacija sklada.

Glavni razlog za negotovo usodo SOP je dolgoletno pravdanje z državo, ker jim ta ne želi financirati starih pokojninskih načrtov še iz časa nekdanje skupne države. Teh ne tržijo že od leta 1996, po zadnjih podatkih pa je vanje vključenih več kot 12 tisoč članov, večinoma že upokojenih obrtnikov. Od države pričakujejo, da jim bo iz proračuna nakazala najmanj 78 milijonov evrov. V preteklosti so že tožili državo zaradi obveznosti do nekdanjih obrtnikov in podjetnikov, ki so v sklad vstopili pred letom 1983, in iztožili več kot 100 milijonov evrov.

Sklad SOP upravlja več kot 200 milijonov evrov sredstev in je eden največjih vlagateljev v vrednostne papirje na domačem kapitalskem trgu. Med drugim je v preteklosti kupoval državne in bančne obveznice.

Pokojnine nižje za 30 odstotkov

Da bi se izognili črnemu scenariju, so v SOP pripravili dva ukrepa:

- znižali bi pokojnine za 30 odstotkov. Prve znižane pokojnine bi izplačali že prihodnji mesec. Ob tem bi nadaljevali s pravnimi postopki proti državi in zavarovancem v primeru uspeha vrnili denar.

Bojan Jean, predsednik uprave Sklada obrtnikov in podjetnikov
Bojan Jean, predsednik uprave Sklada obrtnikov in podjetnikov
STA
- poslabšali bi parametre, na podlagi katerih izračunavajo pokojnine, ki jih bodo prejemali bodoči upokojenci, zavarovani pri skladu. Hkrati bi za četrtino zvišali tudi stroške upravljanja sredstev. Z vsem tem bi prizadeli okoli 3000 bodočih upokojencev.

V kritnem skladu, v katerem je premoženje, namenjeno kritju prihodnjih obveznosti zavarovalnice, ni dovolj denarja za kritje že pridobljenih in bodočih pravic članov do pokojnine. "Verjetnost, da se bo problem uredil, brez da bi znižali pokojnine, je blizu ničle," je na skupščini opozoril prvi mož SOP. Bojan Jean je sicer mož viceguvernerke Banke Slovenije Irene Vodopivec Jean.

Glede na dosedanja stališča Agencije za zavarovalni nadzor, ki bdi nad poslovanjem sklada, in resornega ministrstva za delo obstaja tudi verjetnost, da bodo SOP prepovedali izvajanje novih produktov, torej prostovoljnega in investicijskega pokojninskega zavarovanja.

Želeli tajno glasovanje

Kljub temu ukrepa, ki bi zagotovila preživetje sklada, nista dobila večinske podpore zastopnikov zavarovancev. Zanju je na skupščini glasovalo 12 od 24 delegatov. Nekateri so zaradi tesnega izida zahtevali celo ponovno štetje glasov.

Na skupščini se je razvnela razprava o tem, kdo bo nosil odgovornost za nastalo škodo, če bi moral sklad prenehati s poslovanjem. Ugotovili so, da bi v primeru neizglasovanih predlogov odškodninsko odgovornost nosili člani skupščine kot delegati. Zato so zahtevali, da se v notarski zapisnik poimensko zapiše, kdo je glasoval za in kdo proti predlaganemu znižanju poklicnih pokojnin.

Na rezultate glasovanja to ni vplivalo. Ne eni ne drugi niso spremenili mnenja, saj ukrepa tudi v drugo nista dobila potrebne podpore. Zavarovanci SOP s tem do nadaljnjega ohranjajo vse pravice. "Za 13. maj je sklicana še ena skupščina, na kateri bodo odločali tudi o znižanju pokojnin," je povedal Jean.

Bo propadel tudi rezervni načrt?

Če znova ne bodo dobili podpore, je ogrožen tudi rezervni načrt, po katerem bi "zdravi" portfelj prenesli na hčerinsko zavarovalnico in začeli s trženjem bolj donosnih produktov.

V skladu SOP so namreč kljub neurejenemu financiranju leta uspešno novačili zavarovance v tako imenovana rentna pokojninska zavarovanja. Pomagali so jim tudi (vsaj na papirju) neprimerljivo višji donosi od konkurenčnih skladov.

SOP
SOP
Google

Toda zaradi negotove usode jim je zavarovalniški regulator aprila 2017 prepovedal nadaljnje trženje teh zavarovanj. V SOP so zato pohiteli in pripravili vse potrebno za ustanovitev zavarovalnice Avrio. Nanjo bi prenašali aktivne člane, za katere imajo zadostno kritje v obliki rezervacij. Po zadnjih podatkih je teh okoli 6.800.

Cilj tega prenosa je povečanje varnosti zavarovancev, omogoča pa tudi izkoriščanje davčnih olajšav. V nasprotju s SOP bi lahko Avrio prišel do pokojninskega načrta in s tem konkuriral na več kot dve milijardi evrov težkem trgu prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.

Toda usoda Avria je neposredno povezana z znižanjem pokojnin. "Če želi SOP ustanoviti zavarovalnico, mora biti finančno trdna ustanova. To pomeni, da mora imeti usklajena sredstva in obveznosti," je pojasnil Jean.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net