Ali najbolj razvite občine volijo leve ali desne?

Pred lokalnimi volitvami: katere so najbolj in katere najmanj razvite slovenske občine? Kaj imajo skupnega in koga volijo njihovi prebivalci?

Avtor: Primož Cirman / Mihael Korsika
petek, 18. 11. 2022, 05:55


Stanislav Poglajen (na desni)
Stanislav Poglajen je nepoklicni župan Komende, ene od dveh najbolj razvitih slovenskih občin. Lani je zaradi plačila milijonske odškodnine ob razlastitvi zemljišč v soseski Sončni aleja skoraj odstopil s položaja. Na letošnjih volitvah ne kandidira.
STA

Najbolj razviti občini v Sloveniji sta Komenda in Trzin, najmanj razvita pa Hodoš. Najbolj razvita mestna občina je Novo mesto, najmanj pa Ptuj. Med petnajstimi najbolj razvitimi občinami ni nobene iz vzhodne Slovenije. Kar sedem od desetih najmanj razvitih občin je iz Pomurja.

To je razvidno iz podatkov o razvitosti slovenskih občin, ki jih zbira in objavlja ministrstvo za finance. Ti predstavljajo ključni kriterij, s katerim država določi, v kolikšnem deležu bo investicije posameznih občin sofinancirala iz proračuna. Ministrstvo tako pri občinah upošteva:

-  bruto dodano vrednost podjetij na zaposlenega, 

-  število delovnih mest in osnovo za dohodnino na prebivalca, 

-  stopnjo brezposelnosti, 

-  indeks staranja, 

-  poseljenost, 

-  dostopnost dobrin in storitev javnih komunalnih služb, 

-  delež območij Natura 2000 ... 

Na podlagi teh podatkov za dve leti izračuna koeficient razvitosti, ki nam pove, ali je posamezna občina bolj ali manj razvita od državnega povprečja.

Vrsto let je prvo mesto na lestvici razvitosti zasedal Trzin, po površini tretja najmanjša slovenska občina, ki je nastala leta 1998 z odcepitvijo tega naselja od občine Domžale. Od leta 2014 jo kot neodvisni kandidat vodi Peter Ložar. Toda Trzin je kmalu postal žrtev lastnega uspeha, saj v letu 2018 kot edina občina zaradi razvitosti ni bil več upravičen do sofinanciranja iz državnega proračuna. 

/
/
Ministrstvo za finance

V letih 2022 in 2023 si bo tako prvič v zgodovini prvo mesto delil -  z občino Komenda, ki je bila še pred dobrim desetletjem na 30. mestu lestvice najbolj razvitih. Od leta 2014 je njen župan Stanislav Poglajen, ki je bil prav tako neodvisni kandidat, po aferi z izplačilom odškodnine ob razlastitvi zemljišč za sosesko Sončna aleja pa se na prihajajočih volitvah ne poteguje za nov mandat. Na tretjem mestu je Novo mesto kot najbolj razvita slovenska mestna občina. Njen župan je že osem let Gregor Macedoni.

Kdo se razvija in kdo zaostaja

Lestvica razkriva velike razlike med regijami. Kar devet od petnajstih najbolj razvitih občin prihaja iz osrednjeslovenske regije: ob Trzinu in Komendi so to še Domžale, Horjul, Mengeš, Šenčur, Ljubljana, Lukovica in Ivančna Gorica. Med preostalimi šestimi so štiri gorenjske (Cerklje, Šenčur, Žiri in Škofja Loka) in dve iz jugovzhodne Slovenije (Novo mesto in Trebnje). 

Kot prva občina, vzhodno od Trojan, je na 17. mestu Mežica. Šempeter-Vrtojba je kot najbolj razvita občina na Goriškem na 25. mestu, Koper, ki ima primat v Obalno-Kraški regiji, pa na 38. Med mestnimi občinami Novemu mestu in Ljubljani sledi Celje, nato Kranj, ki ga je v zadnjih treh letih zaradi upada koeficienta razvitosti dohitelo Krško, najmlajša mestna občina. Nekoliko opaznejši padec beleži tudi Velenje na 33. mestu, za njim so Koper (38.), Nova Gorica (53.), Slovenj Gradec (57.) in Murska Sobota (91.). Maribor (125.) in Ptuj (127.) sta edini mestni občini, ki sta manj razviti od slovenskega povprečja. 

50 najbolj razvitih slovenskih občin

Med najrazvitejšimi prevladujejo občine iz osrednje Slovenije, med mestnimi pa je najbolj razvito Novo mesto.
Med najrazvitejšimi prevladujejo občine iz osrednje Slovenije, med mestnimi pa je najbolj razvito Novo mesto.
Ministrstvo za finance

Najmanj razvito Goričko in Zgornje Obkolpje

Kakršno koli korelacijo med razvitostjo in politično nagnjenostjo občine je težko razbrati. Deset od petnajstih najbolj razvitih občin vodijo župani, ki so bili na lokalnih volitvah izvoljeni kot neodvisni kandidati. To je sicer krepko več od povprečja v državi, saj je neodvisnih županov in županj skupaj nekaj več kot 50.

Toda pri tem je treba upoštevati lokalne specifike vsake občine - še posebej pri manjših, kjer župani praviloma nimajo večjih tekmecev. Kar dvanajst županov najbolj razvitih občin je bilo tako na zadnjih lokalnih volitvah leta 2018 izvoljenih že v prvem krogu, le trije pa v drugem. Med strankarskimi župani najrazvitejših občin prevladujejo tisti z desnega pola, saj je ta že tradicionalno močnejši na lokalni ravni. V več primerih so v koalicijah, s pomočjo katerih ti župani vodijo občine, tudi svetniki levosredinskih strank.

Med najmanj razvitimi slovenskimi občinami so pomurske, natančneje s področja Goričkega. Njihovo prevlado na spodnjem koncu lestvice nekoliko zmanjšujeta le dve občini z juga Slovenije: Osilnica, ki je po številu prebivalcev najmanjša v Sloveniji, in Kostel. V Savinjski regiji sta najmanj razviti občini Solčava, ki je bila še pred dobrim desetletjem na dnu lestvice, in Kozje, v Obalno-Kraški pa Komen. Opozoriti velja, da se razlika med najbolj in najmanj razvito občino v zadnjih letih povečuje. 

Med občinami, ki so zaradi slabše razvitosti upravičene do 100-odstotnega državnega sofinanciranja, so še Kočevje, Lendava, Loški Potok, več občin z območja Slovenskih Goric, Haloz in Pohorja ... Tudi v občinah s spodnjega dela lestvice prevladujejo neodvisni župani, med strankarskimi pa skoraj izključno tisti z desnega pola. 

30 najmanj razvitih slovenskih občin

Na vrhu lestvice najmanj razvitih prednjačijo občine z Goričkega in Zgornjega Obkolpja. Le ena med njimi je iz zahodnega dela Slovenije.
Na vrhu lestvice najmanj razvitih prednjačijo občine z Goričkega in Zgornjega Obkolpja. Le ena med njimi je iz zahodnega dela Slovenije.
Ministrstvo za finance