Ali Adrii Airways grozi prizemljitev letal?

Adria Airways je zaradi slabega finančnega stanja spet pod drobnogledom javne agencije za civilno letalstvo. Kakšne so možnosti, da nacionalni letalski prevoznik izgubi licenco za letenje, s čimer bodo njegova letala ostala prizemljena?

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
sreda, 17. 10. 2018, 04:00


Necenzurirano prenos
Adria Airways
Adria Airways

Težavam Adrie Airways, nacionalnega letalskega prevoznika, ni videti konca.

Po tem, ko je lansko leto končala z več kot pet milijoni evrov izgube, je že od poletja tarča številnih pritožb nezadovoljnih potnikov. Potovanja z Adrio v zadnjih mesecih postajajo popolnoma nepredvidljiva. Poleti zamujajo ali pa jih Adria Airways odpoveduje, združuje ali podaljšuje z vmesnimi postanki.

Zdaj se je Adria Airways, ki je od začetka leta 2016 v lasti nemškega finančnega sklada 4K Invest, znašla pod lupo javne agencije za civilno letalstvo, krovnega nacionalnega organa za področje letalstva.

Kaj je agencija odredila Adrii

Agencija je po naših informacijah ugotovila, da je Adria Airways že na zadnji dan lanskega leta izpolnjevala enega od pogojev za insolventnost. Slovenskemu letalskemu prevozniku zato v skrajnem primeru grozi celo izguba licence za letenje. Prizemljitev letal bi Adrio Airways dokončno pahnila v stečaj.

Na agenciji so potrdili, da so v prvi polovici letošnjega leta izvedli obsežnejši nadzor nad poslovanjem Adrie Airways, v katerem so preverjali finančno stanje družbe za leto 2017.

"V postopku so bila ugotovljena nekatera odstopanja," so pojasnili na agenciji. Zaradi tega so Adrii Airways naložili, da mora do konca decembra predložiti dokazilo ali o prilivu svežega kapitala ali o denarju iz drugih virov, ki letalskemu prevozniku zagotavlja:

  • da je v daljšem obdobju sposoben poravnati vse svoje obveznosti, zapadle v tem obdobju, torej da je trajno likviden, in
  • da je dolgoročno plačilno sposoben po vseh kriterijih iz zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), torej solventen.

"Dodatno smo pri Adrii Airways uvedli mesečno spremljanje finančnega poslovanja, po katerem tekoče preverjamo finančno stanje," so poudarili na agenciji.

Neuradno: Adria že lani insolventna

Po naših informacijah je višina nepokrite izgube Adrie Airways že na zadnji dan lanskega leta presegala polovico njenega osnovnega kapitala. Natančneje, imela je za 11 milijonov evrov finančnih in 31 milijonov evrov poslovnih obveznosti (do dobaviteljev), ob tem pa le 2,6 milijona evrov kapitala.

To pomeni, da je Adria Airways že na zadnji dan lanskega leta izpolnjevala enega od pogojev za insolventnost, kar bi lahko agenciji dalo podlago za ukrepanje. Kot smo neuradno izvedeli, je edino odprto vprašanje, ali ima agencija pristojnost, da že zgolj na podlagi tega Adrii vzame licenco za letenje.

Domača in evropska regulativa s področja letalstva od prevoznika namreč zahteva, da je ves čas finančno sposoben za opravljanje letalske dejavnosti, torej da nima finančnih težav, ki bi ogrozile plačevanje letališke takse in dobavo goriva ali družbo silile v varčevalne ukrepe na področju varnosti.

Evropska uredba tako predvideva, da lahko agencija za civilno letalstvo na podlagi svojih ocen začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če ni več prepričana, da lahko letalski prevoznik v obdobju enega leta izpolni svoje dejanske in morebitne obveznosti.

"Adria Airways je nenehno v stiku s pristojnimi organi, prav tako se ukvarjamo z rešitvami, ki bodo izboljšale operacije in poslovanje. Adria je v dobrem stanju in zre z zaupanjem v prihodnost," so nam sporočili iz Adrie Airways, ki jo od februarja vodi Holger Kowarsch.

Neplačanih računov je vse več

Agencija lahko do finančne sanacije letalskega prevoznika izda tudi začasno licenco, veljavno do enega leta, vendar le pod pogojem, da varnost ni ogrožena in da obstajajo realne možnosti za zadovoljivo finančno sanacijo.

Prav pri dokazovanju teh možnosti bi lahko imela Adria velike težave.

Po naših podatkih izguba tudi v letošnjem letu raste. Po nekaterih ocenah naj bi imela družba že za okrog 50 milijonov evrov odprtih obveznosti, med njimi lizingov, prek katerih najema floto. Adrio trenutno nad vodo držijo le ločeni dogovori z upniki, s katerimi dokazuje, da je sposobna poravnavati obveznosti.

Vse to se dogaja v obdobju svetovne letalske panoge v svetu in Evropi, kjer bo ta letos zrasla za pet odstotkov. Dodaten pritisk za Adrio bodo pomenile višje cene goriva, ki bodo že neizbežna posledica rastočih cen nafte na svetovnih trgih.

Na javni agenciji za civilno letalstvo zatrjujejo, da ob prej naštetih ukrepih izvajajo ustne obravnave z odgovornimi osebami v Adrii Airways, ki jih potrdi agencija. "Po zagotovilu odgovornih oseb Adrie Airways likvidnostno stanje družbe ne vpliva na varnost letalskih operacij in njenih potnikov," dodajajo.

Kakšni so sploh načrti Nemcev z Adrio?

Vprašanje je tudi, kakšne načrte imajo z Adrio v 4K Investu, ki se v zadnjih mesecih resno zanima za nakup hrvaške letalske družbe Croatia Airlines.

Prvi dve leti po prihodu Nemcev je Adria likvidnost in finančno vzdržnost zagotavljala s posojili nemške družbe 4K KNDNS, ene od številnih v skupini 4K Invest.

Holger Kowarsch, direktor Adrie Airways
Holger Kowarsch, direktor Adrie Airways
Adria Airways
A ta je od februarja letos v postopku likvidacije, razkrivajo podatki iz nemških registrov. Ali in kdaj bodo torej Nemci ugodili zahtevi agencije in v Adrio vplačali dodatni kapital, za zdaj ni jasno.

Spomnimo, že leta 2016 so Nemci Adrio pred izgubo rešili s 7,6 milijona evrov vredno prodajo blagovne znamke, ki jo je kupilo eno od podjetij iz skupine 4K Invest. Šlo je za računovodski manever, saj prodaja Adrii ni prinesla nobenega svežega denarja.

Vse bolj postaja jasno, da nemški finančni sklad Adrio pri življenju drži z izrazito kratkoročno usmerjenimi ukrepi, ki so verjetno namenjeni le preživetju družbe in optimizaciji njihove naložbe do njene preprodaje kateri od večjih mednarodnih letalskih družb.

Svoja letala oddajajo, tuja najemajo

Ob prej omenjenem manevriranju s poleti, ki jezi potnike, so se v Adrii odločili povečati število lastnih letal, ki jih oddajajo drugim letalskim družbam.

Od letos nemški Lufthansi oddajajo že tri letala airbus A319, švicarskemu prevozniku Swiss International Air Lines pa prav tako tri letala saab 2000, ki so jih dobili od tamkajšnje nedavno propadle letalske družbe Darwin.

V istem obdobju Adria letala za svoje polete najema od letalskih družb iz vzhodne Evrope.

Težava je, pravijo poznavalci, ker gre za posle z izrazito nizko dodano vrednostjo, ki hkrati poslabšujejo kakovost storitve, s tem pa povečujejo tudi nezadovoljstvo potnikov. Gre za model, ki srednjeročno ni vzdržen, še opozarjajo.

Pri tem Lufthansa letala od Adrie najema za linije, pri katerih ni prepričana o njihovi donosnosti oziroma rentabilnosti, s čimer si znižuje tveganja.

Adria: Smo zaupanja vreden partner

Kljub temu so v Adrii optimistični. Poudarjajo, da so v zadnjih dveh letih dosegli znatno rast.

"Družba je povečala število letal v svoji floti z 12 na 21. Zaposlili smo skoraj 100 novih zaposlenih in usposobili večje število članov posadke. To je seveda velika naložba za Adrio Airways. Povečali smo število naših rednih linij in nadaljevali širitev operacij na podlagi sporazumov o najemanju letal za letalske partnerje," pojasnjujejo v Adrii.

"To je velik uspeh za regionalno letalsko družbo in potrjuje, da je Adria zaupanja vreden partner znotraj velikega evropskega združenja. Adria Airways bo tudi v letu 2019 nadaljevala rast v vseh svojih poslovnih segmentih," napovedujejo.

"Ta močna rast je dobra podlaga za prihodnost, je pa v tem poletju povzročila tudi nekatere težave, zlasti zamude in nekatere odpovedi poletov. Vsi, ki sledijo smernicam v letalski industriji, vedo, da so nepravilnosti danes, žal, vsakodnevne. Ne le v Sloveniji ali Evropi, temveč po vsem svetu. Adria na žalost ni izjema, soočamo se s povsem enakimi težavami kot preostali prevozniki, za kar se vsem potnikom znova opravičujemo," pa so pojasnili zadnje dogodke, ki so ujezili številne potnike.

Kaj so pristojnosti agencije

Nekatere pristojnosti agencije za civilno letalstvo po evropski uredbi:

- kot organ, pristojen za izdajo licenc, lahko kadar koli oceni finančno uspešnost letalskega prevoznika;

- po svojih ocenah začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če ni več prepričana, da lahko letalski prevoznik izpolni svoje dejanske in morebitne obveznosti v obdobju 12 mesecev;

- do finančne sanacije letalskega prevoznika lahko kljub temu izda tudi začasno licenco, veljavno do 12 mesecev, vendar le pod pogojem, da varnost ni ogrožena in da obstajajo realne možnosti za zadovoljivo finančno sanacijo.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net