Popravek: V tajnosti privatizirali del državnega optičnega omrežja

Od družbe Stelkom smo v zvezi s prispevkom "V tajnosti privatizirali del državnega optičnega omrežja", ki je bil objavljen 24. junija 2022, prejeli zahtevo za objavo popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
ponedeljek, 27. 6. 2022, 14:15


stelkom
Stelkom
Stelkom

Ne drži trditev, da "švedsko podjetje nadzoruje hrbtenično optično omrežje v Sloveniji". 

Po izvedeni dokapitalizaciji je Stelkom v več kot 60% posredni državni lasti. Stelkom ne upravlja ali skrbi za varnost kritične infrastrukture in nikoli ni bil lastnik državne hrbtenične infrastrukture. Stelkom skrbi za trženje prostih kapacitet na tej infrastrukturi ter za komercialni del omrežja, ki je strogo ločen od delovanja državne kritične infrastrukture. Trditev, da švedsko podjetje z 39% deležem v Stelkomu nadzoruje državno hrbtenično omrežje v Sloveniji, ni resnična.

Ne drži, da je bila dokapitalizacija Stelkoma izvedena v tajnosti. Poslovno sodelovanje z Metrimo ni bilo tajno, NS Stelkom je bil o vseh aktivnosti obveščen. Na podlagi sklepa NS je bil izveden postopek prevebe interesa potencialnih vlagateljev. Interes je zaradi medsebojno odprtih projektov izkazalo podjetje Metrima, ostali so postavljali nesprejemljive pogoje ali pa interesa niso pokazali. Poročilo o poteku izbora je bilo obravnavano na Nadzornem svetu Stelkom in je bilo sestavni del gradiva za Skupščino.

Ne drži trditev, da se je z dokapitalizacijo Stelkoma privatiziralo državno telekomunikacijsko omrežje. Omrežje je vzpostavljeno za potrebe upravljanja državne kritične infrastrukture in kot takšno nikoli ne bo privatizirano in bo v lasti podjetij, ki so v večinski državni lasti. Stelkom na podlagi poslovne pogodbe oddaja proste kapacitete na tem telekomunikacijskem omrežju. Z vstopom novega strateškega lastnika torej ni bil privatiziran niti meter optike, ki še naprej ostaja v rokah sedanjih lastnikov. 

Ne drži trditev v članku, da so lastniki Stelkoma pol leta pozneje ugotovili, da potrebuje še dober milijon evrov dodatnega kapitala. Kapitalska vrednost Stelkoma v letu 2017 je bila le okoli 915.000 EUR, kar je povzročalo izzive pri pridobivanju investicijskih sredstev na kapitalskih trgih. Pred izvedeno dokapitalizacijo smo z uspešnim poslovanjem uspeli vrednost sredstev več kot podvojiti iz 6 mio EUR v 2017 na 12.4 MIO EUR v letu 2021. Stelkom je za izvajanje potrjenih razvojnih projektov zaprosil svoje lastnike za dokapitalizacijo, vendar se nihče od lastnikov ni odzval. Zato smo iskali druge možne vire, tudi z iskanjem primernega strateškega partnerja. 

Stranke kot so v članku omenjeni Arnes, MJU, MNZ, MORS itd. so pridobljene na podlagi uspešnih prijav na javna naročila. Storitve tem podjetjem in organizacijam poleg Stelkoma ponujajo tudi drugi telekomunikacijski operaterji, nekateri tudi v izključni tuji lasti.