Popravek: Toninov nakup oklepnikov vse bolj spominja na Patrio

Od ministrstva za obrambo smo v zvezi s prispevkom "Toninov nakup oklepnikov vse bolj spominja na Patrio" prejeli zahtevo za objavo popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
torek, 3. 5. 2022, 15:00


matej-tonin
Matej Tonin, minister za obrambo
STA

V članku z naslovom Toninov nakup oklepnikov vse bolj spominja na Patrio avtorjev Primoža Cirmana, Tomaža Modica in Vesne Vukovič so med drugim napisane neresnične in netočne trditve, ki jih zaradi korektne obveščenosti javnosti v nadaljevanju popravljamo oziroma pojasnjujemo napačne interpretacije navajanega dokumenta Ministrstva za obrambo.

Dejstvo je, da bo Slovenska vojska dobila 45 bojnih kolesnih vozil 8x8 (v nadaljnjem besedilu: BKV 8X8), ki bodo izpolnjevala vse funkcionalne zahteve Slovenske vojske in bodo glavni element za vzpostavitev njene najpomembnejše zmogljivosti – srednje bataljonske bojne skupine kot enega od ciljev zmogljivosti, za katerega se je obvezala Republika Slovenija v okviru Severnoatlantskega zavezništva.

Vse tehnične in funkcionalne zahteve je v postopku novelacije investicijskega programa obravnavala projektna skupina, ki so jo v večini sestavljali strokovnjaki iz Slovenske vojske, vse odločitve so bile znotraj skupine soglasno sprejete. V novelaciji so bile izpolnjene vse minimalne vojaške zahteve Slovenske vojske, opuščene so bile le manj pomembne tehnične zahteve, saj smo na vozilu želeli imeti že razvite tehnološke rešitve v okviru večnacionalnega programa Boxer. Te so bile nato v obravnavo in odločitev posredovane strokovnim organom v Slovenski vojski. Končno vsebino sprememb v novelaciji investicijskega programa je potrdil načelnik Generalštaba Slovenske vojske.

Slovenska vojska bo dobila BKV 8x8 Boxer z v praksi preverjenimi in delujočimi tehničnimi in funkcionalnimi rešitvami, kot jih imajo tudi druge evropske države v okviru programa Boxer. Slovenska različica z nameščeno oborožitveno postajo s topom 30 mm, sovprežnim mitraljezom 7.63 mm in nameščenimi protitankovskimi raketnim sistemom Spike je pravzaprav enaka litovski različici in tehnični specifikaciji Slovenske vojske iz leta 2018.

Slovenska vojska bo od prihodnjega leta do leta 2026 dobila 45 trenutno najsodobnejših BKV 8x8, s katerimi so opremljene nemška, britanska, avstralska, nizozemska in litovska vojska. Vozilo bo zagotavljalo operativno-taktične potrebe Slovenske vojske za nadaljnjih 30 let.

Aleš Sila

vodja službe za strateško komuniciranje