Popravek: Prvi sodni epilog v eni največjih afer

Od Uroša Rotnika smo v zvezi s prispevkom "Prvi sodni epilog v eni največjih afer" prejeli zahtevo za objavo popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
ponedeljek, 1. 8. 2022, 14:50


urš rotnik
Uroš Rotnik
STA

Novinarja sta v članku "Prvi sodni epilog v eni največjih afer", z dne 25. 7. 2022, ponovila navedbe iz prejšnjih objavljenih člankov ter zapisala: "Denar v Slovenijo je prihajal tudi prek pogodb, ki so jih sklepala podjetja v lasti Petra Kotarja. Izplačilo denarja naj bi Alstom pogojeval z ugodnostmi pri projektu. Njegovi uslužbenci so v elektronskih sporočilih, v katerih so opisovali dogovore o provizijah, omenjali tudi Rotnika."

Ponavljam, da to ne drži. 

V zvezi s projektom TEŠ6 nisem prejel nobene podkupnine ali "provizije", niti se moje ime v tej zvezi ne pojavlja v nobeni korespondenci uslužbencev ALSTOM-a, ki se nahaja v sodnem spisu. Iz nobene korespondence v sodnem spisu ne izhaja, da sem zase zahteval, se dogovarjal o ali celo prejel podkupnino, provizijo ali kakršno koli drugo gotovinsko izplačilo od družbe Alstom ali z njo povezanih pravnih ali fizičnih oseb. 

Zato ponovno pozivam oba raziskovalna novinarja, naj razkrijeta vir svoje informacije in takšno korespondenco – v kolikor obstaja, razkrijeta javnosti.

Uroš Rotnik