Popravek: Pošta Slovenije zamudila pri dostavi 20 milijonov pošiljk

Od Pošte Slovenije smo v zvezi s prispevkom "Pošta Slovenije zamudila pri dostavi 20 milijonov pošiljk" prejeli zahtevo po objavi popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
sreda, 30. 3. 2022, 19:00


Necenzurirano prenos
Pošta Slovenije
STA

Pošta Slovenije ostro zavrača navedbe v naslovu članka in nekatere navedbe v članku "Pošta Slovenije zamudila pri dostavi 20 milijonov pošiljk". 

Naslov članka in navedbe v članku, da v zadnjih dveh letih več kot sedem odstotkov ali 20 milijonov pisemskih pošiljk do naslovnika ni prišlo v predpisanem roku, so neresnične in zavajajoče. Pošta Slovenije je v letu 2020 prenesla 119.945.000 pošiljk korespondence oziroma pisemskih pošiljk. Na osnovi izvedenih meritev spremljanja  rokov prenosa pošiljk v predpisanih rokih prenosa ni prenesla le 0,1 % pisemskih pošiljk, kar znaša 119.945 pisemskih pošiljk. Naveden nivo kakovosti je izmeril neodvisni zunanji izvajalec meritev, končni letni rezultat pa je bil potrjen s strani družbe SIQ d.o.o., ki za AKOS izvaja revizijo in presojo kakovosti prenosa pisemskih pošiljk. Pošta Slovenije je tako v letu 2020 dosegla ustrezen nivo kakovosti.

V letu 2021 je Pošta Slovenije skupno prenesla okoli 111.772.300 prednostnih in neprednostnih pisemskih pošiljk. Vse neprednostne pošiljke (okoli 109.881.300 neprednostnih pisem) so bile prenesene v predpisanih rokih prenosa – 99,7 %. V predpisanih rokih prenosa ni bilo prenesenih 10 % prednostnih pisemskih pošiljk univerzalne storitve. To znaša okoli 189.100 prednostnih pisemskih pošiljk od okoli 1.891.000 sprejetih prednostnih pisemskih pošiljk univerzalne storitve v letu 2021. S 1. 7. 2021 je namreč v veljavo stopil nov Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne storitve, ki v 10. členu določa, da morata biti zagotovljena prednostni in neprednostni prenos pošiljk korespondence. 

Skupaj v obeh letih to znaša okoli 309.045 pisemskih pošiljk, kar je daleč od navedbe v članku, da je bilo teh pošiljk 20 milijonov. Ključno za razumevanje dosežene kakovosti prenosa pošiljk pa so otežene okoliščine dostave pošiljk v času veljavnih ukrepov v povezavi s covidom-19, kot tudi dejstvo, da so zbolevali tudi zaposleni na Pošti Slovenije, kar se je ponekod odrazilo pri prenosu pošiljk. Ob upoštevanju navedenih okoliščin se je Pošta Slovenije izkazala kot zanesljiv izvajalec poštnih storitev tudi v posebnih razmerah, predvsem zaradi hitre prilagoditve procesov dela ter prizadevnosti poštnih uslužbencev. Ob tem je v zadnjih dveh letih imela zaradi epidemije covida-19 zamude pri dostavi pošiljk večina poštnih operaterjev v EU.

Neutemeljena so tudi namigovanja, da je Pošta Slovenije skušala zamude pri dostavi pošiljk prikriti pred javnostjo. Pošta Slovenije o mesečnih in letnih rezultatih meritev kakovosti prenosa pošiljk  redno obvešča državnega regulatorja AKOS in jih objavlja na svoji spletni strani www.posta.si. 

Tudi navedbe, da naj bi bile zadnje resne investicije v tako imenovano tehnologijo prometa izvedene pred 20 in več leti, ne držijo. Aprila 2019 je Pošta Slovenije namenu predala nov paketni usmerjevalnik, za katerega je takrat namenila 14,7 mio. EUR. Tehnološke posodobitve je leta 2019 izvedla tudi v poštnem logističnem centru Maribor, kjer je začela obratovati tretja naprava za avtomatsko zlaganje nenaslovljene direktne pošte, za katero je Pošta Slovenije namenila 1,2 mio. EUR. Hkrati je  bila na teh napravah izvedena robotizacija  procesov, in sicer za odlaganje in zlaganje  svežnjev nenaslovljene direktne pošte s pomočjo robotske roke, kar dodatno prispeva k humanizaciji dela. V letu 2021 je na področju logistične opreme nadgradila avtomatske pisemske usmerjevalnike (APU) in izvedla nadgradnjo ti. DWS naprav (sistem za zajem carinskih in naslovnikovih podatkov). Prav tako je investirala v vakuumski mobilni manipulator, tračni krožni transporter pošiljk, fleksibilni raztegljivi valjčni transporter in v več kot 50ročnih paletnih viličarjev. Na področju jedrnih procesov je bila nadgrajena IT podpora logističnim procesom, predvsem za upravljanje dostave, voznega parka ter za podporo carinskim storitvam. 

Delovanje Pošte Slovenije v omenjenem članku, s pompozno trditvijo o zamudi pri dostavi 20 milijonov pošiljk, ki je čista insinuacija, je prikazano izrazito negativno, z očitnim namenom njene diskreditacije in črnitve njenega ugleda v javnosti.  S tem se zlonamerno in  neutemeljeno blati ugled tako Pošte Slovenije kot uspešne gospodarske družbe kot tudi njenih zaposlenih, ki odgovorno opravljajo svoje delo.  

S spoštovanjem

Ana Sešek

direktorica Marketinga in korporativnega komuniciranja