Popravek: Ruski oligarh prodaja Slovensko industrijo jekla

Od družbe SIJ in Andreja Zubickega smo v zvezi s prispevkom "Ruski oligarh prodaja Slovensko industrijo jekla", objavljenem 15.5.2024, prejeli zahtevo za objavo popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
petek, 14. 6. 2024, 17:00


andrej zubicki zubitsky bobo
Andrej Zubicki, največji lastnik Slovenske industrije jekla (SIJ)
Bobo

"Vsebina članka, objavljenega dne 15.5.2024 pod gornjim naslovom, vsebuje napačna dejstva, da Andrej Zubicki prodaja Slovensko industrijo jekla (SIJ) ter da so ljudje iz kroga Zubickega na mednarodnih trgih začeli preverjati, kakšen je interes za nakup SIJ, prav tako naj bi začeli iskati svetovalce, ki bi vodili postopek prodaje. Podjetje Dilon d.o.o., katerega lastnik je Andrey Zubitskiy in ki ima v lasti 72,2-odstotni delež družbe SIJ d.d., ni načrtovalo in ni izvajalo in tudi ne načrtuje in ne izvaja aktivnosti za prodajo družbe SIJ d.d. Andrey Zubitskiy tudi ni načrtoval in ni izvajal in tudi ne načrtuje in ne izvaja ne prodaje Dilona d.o.o. kot tudi ne SIJ-a d.d. Posledično ne Dilon d.o.o. ne Andrey Zubitskiy nista iskala ali najela in ne iščeta ali najemata svetovalcev, ki bi vodili postopek prodaje SIJ-a, kot je to napačno navedeno v članku. Finančne svetovalce občasno najame Skupina SIJ zaradi aktivnosti, povezanimi s financiranjem Skupine SIJ, skladno z načrti družbe."

SIJ d.d.

Andrey Zubitskiy, predsednik uprave