Operacija Cinkarna: kaj so Avstrijci počeli z delnicami?

Boj za obvladovanje Cinkarne Celje, enega od najuspešnejših slovenskih podjetij, se nadaljuje. Čeprav je avstrijski poslovnež Ralph Martens odstopil od namere za prevzem, po naših informacijah še vedno ni dvignil roke nad Cinkarno. Državni lastniki bodo kmalu začeli nov postopek prodaje deležev.

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
petek, 15. 6. 2018, 04:01


Necenzurirano prenos
Tomaž Benčina, Cinkarna Celje
STA

Končan je prvi krog spopada za Cinkarno Celje. Avstrijski družbi Martens Management Group za zdaj ni uspel nameravani prevzem, ki ga je poskušala izpeljati prek podjetja Anatol s sedežem v Luksemburgu.

Ralph Martens, prvi nadzornik in večji lastnik Martens Management Group
Ralph Martens, prvi nadzornik in večji lastnik Martens Management Group
STA
V celjski kemični tovarni so namreč včeraj prejeli obvestilo Avstrijcev, da odstopajo od prevzemne namere. Kot je znano, so Avstrijci za delnico Cinkarne ponujali 220 evrov. To je znatno manj od borzne cene in ocen analitikov, ki so z navdušenjem pozdravili lanske zgodovinske rezultate Cinkarne.

Načrtovani prevzem, ki si ga niso želeli ne uprava ne zaposleni, se je tako končal kmalu po skupščini, na kateri so si delničarji prejšnji teden razdelili rekordnih 21 milijonov evrov dividend. Njihovemu izplačilu je Martens nasprotoval, saj da bo poslovanje Cinkarne zaradi težavnega dogajanje na trgu v prihodnjih letih slabše.

Avstrijci še vedno kupujejo delnice

Toda podatki, ki smo jih pridobili, nakazujejo, da Martens nad Cinkarno Celje še vedno ni obupal.

Ravno nasprotno, namera za prevzem je bila očitno le eden v vrsti manevrov, s katerimi želi Martens potisniti nogo med vrata celjske družbe, ki je pred novim postopkom prodaje.

Martens je tako v zadnjih dneh je še naprej kopičil delnice celjske družbe. To po naših podatkih že več mesecev počne prek fiduciarnega računa, odprtega pri avstrijski Erste Bank.

Martens ima prek tega računa v lasti dobra dva odstotka delnic Cinkarne. Na zadnji skupščini Cinkarne je Martens zastopal prav omenjeni paket delnic.

"Operacija Cinkarna" se je začela že lani

Podatki o trgovanju z delnicami Cinkarne dokazujejo, da se je celjska družba na radarju Martens Management Group znašla že lani. "Operacijo Cinkarna" pa je začel pripravljati že novembra lani:

  1. Tedaj je Nova KBM prodala dobre štiri odstotke delnic, ki jih je kupila ameriška investicijska banka Stiefel – po naših informacijah za vnaprej znanega kupca iz Avstrije. Ves paket bi bil na borzi vreden 6,4 milijona evrov.
  2. Januarja 2018 je delnice Cinkarne, ki so bile takrat na borzi že vredne milijon evrov več, že "prevzel" Martens. Prešle so namreč na fiduciarni račun pri Erste Bank.
  3. V poznejših treh mesecih Martens delnic ni kopičil še naprej, kot bi pričakovali od potencialnega prevzemnika, ampak jih je začel prodajati. Med februarjem in marcem se je tečaj delnice Cinkarne gibal med 200 in 225 evri. Eden večjih kupcev delnic je bil KD Skladi.
  4. Zdaj Martens delnice spet kupuje. Še v torek, ko je bila cena rekordna (ob upoštevanju padca zaradi skupščine in odločitve delničarjev o izplačilu dividend), jih je dokupil.

ATVP brez komentarja, Cinkarna brez pojasnil

Ali Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) te posle preiskuje zaradi morebitnega suma, da je Martens delnice v mesecih pred objavo namere za prevzem prodajal tudi zaradi uravnavanja tečaja, ni mogoče preveriti. "Informacije, ki jih pridobijo pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog", namreč na ATVP varujejo kot zaupne.

Miloš Čas, direktor ATVP
Miloš Čas, direktor ATVP
ATVP
Iz istega razloga nam na ATVP niso odgovorili na vprašanje, ali in kdaj jih je Martens obvestil, da odstopa od namere za prevzem Cinkarne. Prav tako ne, ali je to storil s soglasjem ATVP.

Ta podatek je pomemben zaradi razumevanja nadaljnjih korakov nesojenega avstrijskega prevzemnika v tej zgodbi.

Če Martens soglasja ATVP za odstop od namere ne bi dobil, sam ne bi smel objaviti nove prevzemne ponudbe še eno leto po odstopu od namere, torej do junija 2019.

Pojasnil Cinkarne, ki jo vodi Tomaž Benčina, nismo prejeli. Zanimalo nas je:

  1. Čemu pripisujete današnji visok upad vrednosti delnic Cinkarne Celje na borzi?
  2. Ali je družba Anatol obvestila Cinkarno Celje o tem, da odstopa od namere za prevzem in kdaj?
  3. Kako komentirate pojasnilo Anatola, da so od prevzema odstopili, ker mu niste omogočili skrbnega pregleda?

Državni lastniki za novo prodajo Cinkarne

Martens sicer ni edini ponudnik, ki ga zanima prevzem Cinkarne Celje. Po neuradnih informacijah naj bi zanimanje za nakup izrazila multinacionalka iz panoge in finančni sklad, česar uradno ni mogoče preveriti.

Tudi zato so se državni lastniki Cinkarne odločili oblikovati nov konzorcij za prodajo.

Modra Zavarovalnica, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Slovenski državni holding (SDH), imajo skupaj v lasti skoraj 50 odstotkov delnic. Že danes bo nadzorni svet Cinkarne Celje, ki ga vodi Borut Jamnik, odločal o soglasju za začetku priprav za postopek prodaje, ki se bo zelo verjetno začel že v prihodnjih tednih.

Pojav več morebitnih ponudnikov v postopku, ki bi ga narekovala država, verjetno najmanj ustreza Martensu, saj mu ceno morebitnega prevzema krepko draži.

Cinkarna Celje
Cinkarna Celje
/

Cinkarno so že večkrat prodajali, a neuspešno

V zadnjih treh letih sta sicer propadla dva postopka prodaje delnic Cinkarne. Že leta 2014 se je znašla na seznamu petnajstih podjetij, namenjenih prodaji, a je konzorcij lastnikov leta 2015 ustavil prodajo večinskega deleža.

Lanu pa se je za ločeno prodajo deleža kot edina od državnih lastnikov odločila DUTB, ki ima v lasti približno 13 odstotkov Cinkarne Celje. Skupaj s preostalimi prodajalci – devetimi vzajemnimi skladi, ki jih upravljajo KD Skladi, Alta Skladi in Primorski skladi – je preverjala zanimanje za prodajo paketa četrtine delnic, toda tega očitno ni bilo.

Novembra lani, torej prav v času, ko je Martens kupil prve delnice Cinkarne, pa se je svojega poskusa prodaje tretjine celjske družbe lotil tudi Tomaž Lovše, nekdanji lastnik Diners Cluba Slovenija.

A tudi poskus Lovšeta, ki je poskušal najti novega lastnika za 33 odstotkov delnic, je padel v vodo. Ni sicer znano, da bi Martens in Lovše v zgodbi o Cinkarni delovala usklajeno ali bila kakor koli drugače povezana. Martensu pri naskoku na celjsko družbo pomaga ameriški finančni sklad KKR.

Letos naj bi v Cinkarni Celje ustvarili nekaj manj kot 200 milijonov evrov prihodkov od prodaje, s čimer bodo za dobrih šest odstotkov presegli tiste iz leta 2017.

Kdo so največji zaslužkarji v prevzemnem boju

Z delnicami Cinkarne Celje je bilo v zadnjem mesecu dni opravljenih za več kot 10 milijonov evrov poslov. Za primerjavo, v istem obdobju lani je bilo z njimi tri četrtine manj prometa.

Že nekaj dni pred objavo avstrijske namere za prevzem je vrednost delnice Cinkarne na Ljubljanski borzi poskočila čez 230 evrov, dan po skupščini prejšnji teden pa dosegla rekordnih 281 evrov.

Borza
Borza
STA
Analizirali smo, kdo je v poslih z delnicami Cinkarne Celje največ zaslužil, in sicer v obdobju od 16. maja, ko se je začela visoka rast, do 7. junija, ko je dosegla najvišjo vrednost.

Delnice so prodajali Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) Ljubljana, eden od skladov v upravljanju družbe KD, fizična vlagatelja Vinko Kunc in Andrej Vodopivec ter nekateri vlagatelji, skriti za fiduciarnimi računi.

Zmagovalec prevzemnega boja je SOP Ljubljana, ki je večino delnic Cinkarne kupoval leta 2016, ko se je njihova vrednost gibala okrog 100 evrov. V zadnjem mesecu dni je po naših podatkih prodal 5.200 delnic v vrednosti več kot milijon evrov.

Med kupci delnic so bili predvsem manjši vlagatelji in tudi nekateri dobro poučeni vlagatelji.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net