Po našem razkritju se bo z Grimsovo vilo na Bledu ukvarjala davkarija

Kaj je o sporni turistični dejavnosti poslanca SDS Branka Grimsa na Bledu ugotovila komisija za preprečevanje korupcije (KPK)?

Avtor: Tomaž Modic
četrtek, 21. 12. 2023, 09:40


branko grims dz
Poslanec SDS Branko Grims ima velike težave zaradi svoje turistične dejavnosti na Bledu.
DZ/Matija Sušnik

Konec oktobra smo razkrili, da ima dolgoletni poslanec SDS Branko Grims v lasti trinadstropno apartmajsko vilo na Bledu, ki jo oddaja v najem, večinoma turistom. Tega po zakonu o poslancih ne bi smel početi, saj se ti razen redkih izjem ne smejo ukvarjati s pridobitno dejavnostjo.

Poročali smo tudi o drugih sumih nepravilnosti pri Grimsovi turistični dejavnosti, zaradi česar bi se lahko znašel v več inšpekcijskih postopkih, doletela pa bi ga lahko visoka globa. Zdaj so sume kršitev zaznali tudi na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Tam so danes pojasnili, da so zaključili postopek in "zaradi zaznanih sumov kršitev predpisov iz pristojnosti drugih državnih organov primer odstopili državnemu zboru (DZ), finančni upravi RS (FURS) in Geodetski upravi RS (GURS)". Komisija je ugotovila, da je "Branko Grims redno in pravočasno poročal o svojem premoženjskem stanju in na tem področju, glede na razpoložljive podatke, ni ugotovila kršitev".

KPK, ki ga vodi Robert Šumi, se je obrnil tudi na pristojne službe državnega zbora. Od njih želi, da preverijo, ali je Grimsovo ravnanje sploh skladno z zakonom o poslancih. Grims je namreč našel obvod, ki mu omogoča, da še vedno sedi v državnem zboru, medtem ko služi z oddajanjem vile. Uradno jo namreč trži njegova soproga. 

Grimsova vila na Bledu.
Grimsova vila na Bledu.
Booking.com

Preberite še:
Občina: Branko Grims ne bi smel oddajati vile na Bledu

Mala davčna oaza poslanca SDS, ki pa ni dovoljena

Toda to ni dovoljeno. Na Fursu konkretnih primerov zaradi varovanja davčne tajnosti ne morejo komentirati. Iz splošnih pojasnil pa je mogoče razbrati, da zakonca Grims kršita davčno zakonodajo. "Ne glede na to, da je bilo premoženje, ki se oddaja v najem, pridobljeno v času trajanja zakonske zveze, se šteje, da je prejemnik dohodka iz tega naslova mož, ki je kot lastnik vseh nepremičnin zaveden v zemljiški knjigi. To pomeni, da celoten dohodek iz oddajanja premoženja v najem dosega mož in bo ta dohodek obdavčen pri njemu," je navedeno.

Iz pojasnil Fursa tako izhaja, da bi moral vse prihodke, ki jih je z oddajanjem vile na Bledu turistom ustvarjal v zadnjih najmanj petih letih, v resnici prijaviti Branko Grims in ne njegova žena. Temu primerno bi bili višji tudi plačani davki.

/
/
Primož Lavre

Če bi mu dokazali, da je on tisti, ki bi moral vsa ta leta prijaviti dohodke, pa bi to lahko pomenilo konec njegovega poslanskega udejstvovanja. Slovenska zakonodaja poslancem državnega zbora prepoveduje postranske zaslužke. Pri tem dovoljuje le nekatere izjeme, med katere spadajo zahtevnejša strokovna, znanstvena, pedagoška ali raziskovalna dela. Če jih poslanci želijo opravljati, morajo pred tem dobiti soglasje državnega zbora. Poslancem, ki tega ne storijo, mandat po zakonu preneha v treh mesecih.

Tudi na KPK opozarjajo, da lahko ravnanje, ko zavezanec upravljanje z lastno nepremičnino prenese na družinskega člana, predstavlja obvod zakonskih določb o nezdružljivosti opravljanja pridobitne dejavnosti z opravljanjem javne funkcije. "Takšni obvodi so lahko zakoniti, ne pa tudi legitimni, hkrati pa predstavljajo visoko izpostavljenost tveganjem za nastanek kršitev. Tveganja pa lahko uradne osebe ustrezno upravljajo oziroma preprečijo kršitev samo, če pri opravljanju svoje javne funkcije delujejo z visoko stopnjo osebne integritete, transparentno in odgovorno," so dodali.

Preberite še:
Mala davčna oaza poslanca Grimsa