Kaj se je v Celju dogajalo s sodniki, ko so dobili na mizo primer Teš 6

Razkrivamo poročilo celjskega višjega sodišča o razlogih za večletne zamude v sodni preiskavi zadeve Teš 6, ki ga je letos spomladi zahteval tedanji minister za pravosodje Goran Klemenčič.

Avtor: Primož Cirman / Vesna Vuković
sreda, 12. 12. 2018, 04:00


Necenzurirano prenos
Uroš Rotnik
STA

Bolniški staleži preiskovalnih sodnikov. Zaslišanja "vprašljive uporabnosti". Preobremenitev sodnikov z drugimi, manj nujnimi zadevami. Neuporaba mednarodne pravne pomoči. Zamujanje z urgencami.

To so ključni razlogi za kronične zamude pri sodni preiskavi zadeve Teš 6, ki jo je okrožno sodišče v Celju uvedlo februarja lani. To je storilo kar dve leti in pol po tem, ko je to že novembra 2014 zahtevalo specializirano državno tožilstvo. Sodna preiskava, ki je junija letos z zavrnitvijo pritožb osumljenih postala pravnomočna, še vedno traja.

Ves postopek v zadevi, v kateri so kriminalisti konec leta 2010 začeli zbiranje obvestil, traja že osem let. Več kot polovico tega časa je na okrožnem sodišču v Celju, a je do sodne obravnave še daleč.

Kaj je zanimalo Gorana Klemenčiča

To je v začetku maja vzbudilo pozornost nekdanjega ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča.

Zaradi neobičajno dolgega odločanja v vseh fazah sodne preiskave je odredil nadzor nad delom okrožnega sodišča v Celju. Na ministrstvu so želeli ugotoviti:

  1. pravočasnost in zakonitost dela sodišča prve stopnje,
  2. ali je bila kršena pravica do sojenja strank brez nepotrebnega odlašanja in
  3. ali so bili spoštovani pravila o vrstnem redu reševanja zadeve, zakonski roki za razpis narokov in izdelavo sodnih odločb.

Pregled poslovanja okrožnega sodišča v Celju je opravilo tamkajšnje višje sodišče.

"Gotovo je, da je na prvi pogled nesprejemljivo, da je zadeva v štirih letih pripeljana (le) do uvedbe preiskave," je v dopisu ministrstvu konec julija pojasnil njegov predsednik Branko Aubreht.

"Ukrepanje nadzornega sodišča je bilo usmerjeno v pospešeno reševanje tudi te zadeve. Ukrepi pa ta trenutek še niso pripeljali do zasledovanega cilja," je še zapisal Aubreht.

Poročilo ugotavlja: za zamude krivo celjsko sodišče

Iz dokumenta, ki smo ga pridobili, je jasno razvidno, da za zamude pri preiskovanju zadeve Teš 6 nista odgovorna ne policija ne tožilstvo, ampak sodišče.

Kriminalisti so tako prve hišne preiskave v zadevi opravili junija 2012. Po dobrih dveh letih, oktobra 2014, so na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo.

Tudi tožilci niso izgubljali časa. Že mesec dni pozneje so vložili zahtevo za sodno preiskavo proti desetim osumljencem na čelu z nekdanjim direktorjem Teš Urošem Rotnikom na okrožno sodišče v Celju.

Tam pa se je začelo zapletati. Za sklep o uvedbi preiskave je namreč sodišče potrebovalo kar 27 mesecev. "In to kljub temu, da je tožilstvo v letu 2016 kar dvakrat urgiralo in predlagalo pospešeno reševanje zadeve in kljub pretnji zastaranja kazenskega pregona za določena kazniva dejanja," piše v poročilu, ki ga je dobil minister Klemenčič.

Teš6
Teš6
STA

Prvi sodnik izgubil šest mesecev – in odšel na bolniški dopust

Zakaj je sodišče za uvedbo sodne preiskave potrebovalo več kot dve leti? Poročilo navaja vrsto razlogov.

Sodišče je zadevo novembra 2014 najprej dodelilo sodniku Bojanu Nendlu. Ta je maja 2016 nastopil daljši bolniški stalež, ki je trajal do upokojitve.

Tudi v vmesnem času pa se sodnik Nendl ni pretirano ukvarjal z zadevo Teš, ugotavlja poročilo. Zakaj ne? Ker je bil očitno preobremenjen. Leta 2014 je bil namreč edini preiskovalni sodnik na kazenskopravnih zadevah. V prvih mesecih po dodelitvi zadeve Teš 6 je tako v obravnavo prejel še šest zadev, od tega dve priporni, ki ju je bil dolžan obravnavati prednostno.

Prva zaslišanja v zadevi Teš 6 je tako opravil maja 2015, pol leta po tem, ko je tožilstvo zahtevalo uvedbo preiskave. Poročilo tako navaja, da se je na zadevi Teš 6 "vsebinsko začelo poslovati razmeroma pozno".

Kaj vse je šlo narobe na sodišču

Čeprav je sodnik Nendl nato opravil zaslišanja v zadevi Teš 6, pa višje sodišče opozarja, da "bi se lahko postavilo vprašanje uporabnosti takšnih zaslišanj”.

"V več primerih je očitno, da so bili v spis le vloženi pisni zagovori, ki niso bili niti prebrani, napovedano pa je bilo, da se bodo proučili in da se bo po potrebi določil nov narok za dodatno zaslišanje," piše v poročilu. A teh dodatnih zaslišanj nato ni bilo.

Višje sodišče v Celju je našlo še več napak pri delu okrožnega sodišča v tem obdobju. Največ v zvezi s tujimi osumljenci, družbo General Electric (nekdanjim Alstomom), glavnim dobaviteljem opreme za Teš, in dvema njenima nekdanjima uslužbencema, sodišču teh nikakor ni uspelo zaslišati. Tudi po lastni krivdi, ugotavlja poročilo.

Na fotografiji od leve proti desni: Uroš Rotnik, Milan Medved, Borut Pahor in Borut Meh.
Na fotografiji od leve proti desni: Uroš Rotnik, Milan Medved, Borut Pahor in Borut Meh.
STA

"Uveljavljanje mednarodne pravne pomoči ni bilo dosledno. Ugoditve zaprosil niso bile ves čas urgirane. Vprašanja so bila tujim organom poslana naknadno, s čimer so izgubljali čas," je mogoče prebrati med končnimi ugotovitvami poročila.

Prav tako bi moralo okrožno sodišče po mnenju avtorjev poročila preiskavo v zadevi Teš 6 že takrat združiti s preiskavo zaradi kaznivih dejanj pranja, v kateri so ob Rotniku osumljeni še finančnik Bogdan Pušnik in davčni svetovalec Darko Končan. Zakaj je to storilo šele avgusta lani, iz poročila ni razvidno.

Tudi drugi sodnik je odšel na bolniški dopust

Septembra 2016, torej štiri mesece po tem, ko je sodnik Nendl odšel na bolniški dopust, je sodišče zadevo dodelilo sodniku Matjažu Gučku. Tudi on je zaradi drugih zadev "aktivno delo v zadevi začel šele v začetku februarja 2017", poudarjajo avtorji poročila. Takrat je vendarle izdal sklep o uvedbi preiskave, avgusta 2017 pa obe zadevi (Teš 6 in pranje denarja) združil v enoten postopek.

Nato se je zgodba ponovila. Sodnik Guček je šel decembra 2017 v bolniški stalež za daljše obdobje. Zadevo je januarja letos v roke kot tretji sodnik v štirih letih letih dobil Darko Belak. V istem mesecu je celjskemu okrožnemu sodišču sklep o uvedbi preiskave vendarle uspelo vročiti v Francijo. Za to je potrebovalo več kot tri leta.

Junija letos, pet mesecev po vročitvi sklepa zadnjemu osumljencu, je okrožno sodišče naposled odločilo o pritožbah vseh osumljenih in jih zavrnilo, s čimer je sodna preiskava postala pravnomočna.

Namesto ukrepov le priporočila

V vmesnem času je sodnik Belak zaprosil za dodatno administrativno pomoč, ki jo je sodišče odobrilo, razkriva poročilo.

Iz dokumentov, ki smo jih pridobili, je razvidno, da je predsednik okrožnega sodišča Matevž Žugelj sprva zadevo želel drugemu sodniku, a ta po mnenju višjega sodišča "ne bi zmogel pospešeno obravnavati preiskovalnih zadev specializiranega oddelka in še soditi v klasičnih kazenskih zadevah". Višje sodišče je zato želelo, da zadevo prevzame "bolj operativni sodnik", torej Belak.

Matevž Žugelj, danes predsednik okrožnega sodišča v Celju, pred tem pa stečajni sodnik.
Matevž Žugelj, danes predsednik okrožnega sodišča v Celju, pred tem pa stečajni sodnik.
STA
Kljub ugotovljenim "daljšim zastojem pri poslovanju sodišča v zadevi Teš 6" iz poročila ni razvidno, da bi višje sodišče po dveh pregledih zadeve sprejelo kakršne koli ukrepe. Ravno nasprotno, višje sodišče je celo ocenilo, da je mogoče "zastoje pri obravnavanju zadeve Teš 6 predvsem pripisati objektivnim razlogom". Okrožnemu sodišču je le priporočilo, naj pristojni preiskovalni sodnik o zadevi redno mesečno poroča.

Kljub dvema nadzoroma pravosodnega ministrstva in višjega nadzora zadeva Teš 6 tako še vedno teče razmeroma počasi. Na celjskem okrožnem sodišču so nam pojasnili, da sodišče trenutno zaslišuje obdolžence in priče. "Kaj več pa vam zaradi dejstva, da je zadeva v fazi preiskave žal ne moremo sporočiti, ne da bi posegali v vsebino zadeve," so še sporočili s sodišča.

Celjsko sodišče čaka imenovanje predsednice

V času pregleda zadeve Teš 6 je celjskemu okrožnemu sodišču predsedoval Matevž Žugelj. Takoj po koncu opravljenega pregleda je sporočil, da še pred iztekom mandata odhaja v pokoj.

Petra Giacomelli
Petra Giacomelli
/
Ali je bila njegova odločitev povezana tudi z ugotovitvami poročila, uradno ni znano. Od takrat pa celjsko okrožno sodišče že več mesecev kot začasna predsednica vodi Petra Giacomelli, pred tem desna roka nekdanjega predsednika Žuglja.

Na sodnem svetu, ki je pristojen za imenovanje sodnikov, so nam pojasnili, da bodo o imenovanju Petre Giacomelli na položaj predsednice sodišča razpravljali jutri. Predhodno mnenje ministrstva za pravosodje, ki ga vodi Andreja Katič, so pridobili že pred časom.

Osem let preiskovanja

Teš 6

December 2010 – Policija začne zbirati obvestila v zadevi Teš 6.

Junij 2012 – Kriminalisti opravijo prve hišne preiskave v zadevi Teš 6..

Oktober 2014 – Policija na specializirano državno tožilstvo (SDT) v zadevi vloži ovadbo.

November 2014 – SDT vloži zahtevo za sodno preiskavo proti 10 osumljenim na čelu z Urošem Rotnikom na okrožno sodišče v Celju. Zadeva je dodeljena sodniku Bojanu Nendlu. Istega meseca vloži sodno preiskavo tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja proti Rotniku, Bogdanu Pušniku in Darku Končanu.

Maj in junij 2015 – Sodnik Nendl opravi prva zaslišanja v zadevi.

September 2015 – Sodišče se ukvarja s prevajanjem listin in neuspešnim vabljenjem tujih osumljencev na zaslišanja.

Maj 2016 – Sodnik Nendl nastopi daljši bolniški stalež.

September 2016 – Zadeva je dodeljena sodniku Matjažu Gučku.

Februar 2017 – Sodnik Guček začne delo v zadevi in izda sklep o uvedbi preiskave. Vseh 10 osumljencev se pritoži.

Avgusta 2017 – Sodnik Guček obe zadevi (Teš 6 in pranje denarja) združi v enoten postopek.

December 2017 – Sodnik Guček nastopi daljši bolniški stalež.

Januar 2018 – Zadeva je dodeljena sodniku Darku Belaku. Isti mesec sodišče naposled vroči sklep o uvedbi preiskavi General Electricu, nekdanjemu Alstomu.

April 2018 – Sodnik Belak zaprosi za dodatno administrativno pomoč, ki ji sodišče ugodi.

Maj 2018 – Minister za pravosodje Goran Klemenčič odredi pregled sodne preiskave v zadevi Teš 6.

Junij 2018 – Ministrstvo za pravosodje dobi poročilo višjega sodišča. Predsednik celjskega okrožnega sodišča Matevž Žugelj pred iztekom mandata odide v pokoj. V istem mesecu sodnik Belak zavrne pritožbe obdolžencev in sodna preiskava v zadevi Teš 6 postane pravnomočna.

December 2018 – sodišče opravlja zaslišanja prič in obdolžencev.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net