Vlada bo vračala denar za globe, stroške, izterjave ...

Vlada bo vrnila denar za postopke, ki so bili v času epidemije uvedeni na temelju nezakonitih ali neustavnih pravnih podlag.

Svet24
Avtor: Svet24 / R.T.
četrtek, 24. 11. 2022, 14:33


Dominika Švarc Pipan
Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje
Sašo Švigelj

Po besedah ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan je vlada sprejela izhodišče za pripravo rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času epidemije covida-19.

Iz proračuna

To pomeni, da bo vlada zakonsko uredila podlago za vrnitev vseh plačanih glob, stroškov prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave, ki se navezujejo na postopke, ki so bili v času epidemije uvedeni na temelju nezakonitih ali neustavnih pravnih podlag.

Tekoči prekrškovni postopki se bodo ustavili, prav tako se bodo ustavili postopki v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, postopki izvrševanja nadomestnega zapora oz. postopki prisilne izterjave globe ter postopki izterjave stroškov prekrškovnega postopka.

Kot je še na novinarski konferenci po seji vlade povedala Švarc Pipan, se bo postopek vračanja vodil po uradni dolžnosti, kar pomeni, da prizadetim posameznikom ne bo treba ukrepati, saj bodo avtomatično dobili izračun, ki mu bodo lahko ugovarjali. Avtomatizirano bo nato tudi samo izplačilo plačanih glob in stroškov, kar bo po besedah ministrice potekalo podobno kot pri izračunu in vračilu preplačane akontacije dohodnine.

Finančna sredstva za vračila se bodo zagotovila iz proračuna.

30 odstotkov vseh izrečenih glob

V prekrškovnih postopkih je bilo po navedbah ministrice naloženih za nekaj čez pet milijonov evrov glob, doslej prostovoljno plačanih jih je bilo okoli 1,7 milijona evrov. In približno na toliko je po besedah ministrice ocenjen tudi znesek, ki ga bo treba vračati.

Ministrica je dodala, da je to približno 30 odstotkov vseh izrečenih glob, k temu pa je treba prišteti še stroške samih postopkov. Ostalo so zneski glob, ki so še v postopkih prisilne izterjave. Z uveljavitvijo zakona pa bo dana zakonska podlaga, da se tudi ti postopki prisilne izterjave ustavijo, je še pojasnila.