KPK ne bo preiskovala Andreja Vizjaka

Kako so na občini Brežice razložili, zakaj bo lahko njihov dolgoletni svetnik Andrej Vizjak na svojem zemljišču gradil večstanovanjski objekt, njegovi sosedje pa le samostojne hiše? In zakaj se s tem ne bo ukvarjala protikorupcijska komisija?

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
četrtek, 11. 1. 2024, 13:30


andrej vizjak
Andrej Vizjak je kot občinski svetnik sodeloval pri spremembah OPPN za zemljišča, kjer bo gradil.
Primož Lavre

V začetku tedna smo razkrili, da se Andrej Vizjak, nekdanji minister v treh Janševih vladah, po umiku iz politike loteva nepremičninskega projekta. V domačih Brežicah bo gradil večstanovanjski objekt. Kot nam je potrdil, bo v njem devet stanovanj, velikih od 50 do 90 kvadratnih metrov.

To samo po sebi ne bi bilo nič nenavadnega, če Vizjak sam kot občinski svetnik pred dobrimi petimi leti ne bi sodeloval pri odločanju o prostorskih aktih, ki se nanašajo tudi na njegovo zemljišče. O konfliktu interesa ni obvestil ne občine ne ostalih občinskih svetnikov. Poleg tega je Vizjak od občine, ki jo vodi njegov strankarski kolega Ivan Molan, dobil dovoljenje za gradnjo bistveno večjega objekta kot sosedje.

Na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), ki jo vodi Robert Šumi, so nam kljub temu pojasnili, da Vizjakovega primera ne bodo vzeli pod drobnogled. Zakaj ne? Ker je zastaral.

Preberite še:
Nekdanji minister gradi stanovanja. Kako je prišel do dovoljenja?

KPK ima samo dve leti za obravnavo uradnih dejanj

"Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da lahko komisija postopek ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov uvede v roku dveh let od opravljenih uradnih dejanj uradne osebe, pri katerih obstaja sum nasprotja interesov," so povedali na KPK.

Če od uradnega dejanja uradne osebe mine več kot pet let, na KPK tega ne smejo obravnavati. Na fotografiji Robert Šumi, predsednik KPK.
Če od uradnega dejanja uradne osebe mine več kot pet let, na KPK tega ne smejo obravnavati. Na fotografiji Robert Šumi, predsednik KPK.
Robert Balen

Ne glede na vrsto kršitve ne morejo obravnavati zadev, če je od dogodka preteklo več kot pet let. Glede na to, da je brežiški občinski svet konkretni občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) sprejel oktobra 2018, zadeve ne morejo več obravnavati.

Na splošno so pojasnili, da se izvoljenim predstavnikom ni treba izločiti iz glasovanja, "če gre za splošni akt, ki ne ureja pravic zgolj za en subjekt, pač pa za vse istovrstne subjekte na splošno". "Če pa akt ureja pravice zgolj za določen pravni subjekt, se mora izvoljeni predstavnik (svetnik), ki je s tem subjektom povezan, iz odločanja v celoti izločiti," so dodali.

Izjemno pomembno je tudi, da sam postopek priprave aktov poteka transparentno, "z enakopravno obravnavo vseh subjektov in da v njem ne prihaja do morebitnih nezakonitih ali neetičnih vplivov na uradne osebe, ki akt pripravljajo, ali drugih neintegritetnih ravnanj".

Zemljišče, na katerem bo Vizjak gradil stanovanjski objekt.
Zemljišče, na katerem bo Vizjak gradil stanovanjski objekt.
Google

/
/
Google

Preberite še:
Branko Grims je lastnik vile. Ne bi je smel oddajati, a je našel luknjo.

Zakaj lahko Vizjak zgradi blok? Ker je izrazil željo.

Toda na občini ravno pri Vizjaku, torej občinskemu svetniku, naredili izjemo, ki bo temu prinesla dodatni zaslužek.

- kot je razvidno iz OPPN, je severni del stanovanjsko-poslovne četrti, ki se nahaja ob glavni cesti, namenjen izgradnji manjših poslovnih objektov z zelenim pasom. Preostalo je namenjeno bivanju. Na tem območju je tako večinoma dovoljena gradnja enostanovanjskih stavb, torej samostojnih hiš.

- medtem je na Vizjakovih zemljiščih dovoljena tudi gradnja tri- in večstanovanjskih stavb. Ti objekti imajo lahko poleg pritličja in mansarde še eno nadstropje. Prav tako bi lahko nekdanji minister na svojih zemljiščih zgradil zgradbe z oskrbovanimi stanovanji.

Na občini imajo za to zelo preprosto razlago. "Ostali lastniki zemljišč v sklopu OPPN niso izrazili interesa po večstanovanjski gradnji, zato se je na njihovih zemljiščih na njihovo pobudo omogočila individualna stanovanjska gradnja," so pojasnili.

Označena sta objekta, ki ju bo lahko na svojem zemljišču zgradil Andrej Vizjak.
Označena sta objekta, ki ju bo lahko na svojem zemljišču zgradil Andrej Vizjak.
Občina Brežice

Občina: Vizjak se ni izločal

Občina Brežice je OPPN začela pripravljati na pobudo enega od občanov. Kot zagotavljajo, to ni bil Vizjak. Na občini so se takrat odločili, da bodo raje pristopili k celostni obravnavi tega območja. 

Postopek izdelave prostorskega načrta se je začel leta 2017, ena od strank v postopku pa je bil tudi Andrej Vizjak. Njegovega imena kot lastnika enega od zemljišč ni bilo v dokumentaciji. Poleg tega v arhivu "ni zabeleženih izjav o izločitvi občinskega svetnika Andreja Vizjaka". 

Na 25. seji občinskega sveta, ki je bila oktobra 2018 in na kateri so potrjevali OPPN, "so bili prisotni člani občinskega sveta, župan in direktorica občinske uprave, vodje oddelkov in ostali strokovni sodelavci ter novinarji in zunanji pripravljavci gradiv". "Vsi navzoči člani občinskega sveta (28) so glasovali za sklep. Razprave pri tej točki ni bilo," so dodali.