Prikaz nasprotnih dejstev: vodstvo NLZOH delovalo servilno vladi

Od dr. Metke Paragi smo prejeli odziv na prikaz nasprotnih dejstev, ki so ga na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) zahtevali v zvezi z njenim intervjujem, objavljenem 23. oktobra na necenzurirano.si.

Avtor: Uredništvo
torek, 9. 11. 2021, 13:30


metka-paragi
Dr. Metka Paragi je položaj in službo izgubila, ker je med drugim glasno opozarjala ne neustreznost hitrih testov, ki jih je država decembra lani kupila od podjetja Majbert Pharm v lasti oseb, vpletenih v kripto piramidne sheme.
Sašo Švigelj

Zgrožena sem nad zavržnim podtikanjem "nasprotujočih dejstev NLZOH", ki samo kažejo nadaljnje šikaniranje mojega takratnega laboratorija in mene kot vodje. Zato podajam ugovore z dodatnimi dokazi, ki evidentno kažejo, da je vodstvo NLZOH delovalo vladi servilno. S tem zaključujem brezplodno javno debato z NLZOH na to temo, z veseljem pa bom odgovarjala na vprašanja preiskovalne komisije državnega zbora, če bom ponovno pozvana. 

Direktorici Tjaši Žohar Čretnik pa v trezen razmislek: pri zbiranju podpisov podpore zanjo je od 800 zaposlenih zbrala 250 podpisov. Citiram zaposlene na NLZOH: "od 250tih jih je min 200 'pod prisilo' ali zaradi ohranitve mesta in miru ... pa tudi 50 ne verjamemo, da je srčnih". Na NLZOH vlada hud klientelizem in pritiski. To sem sama doživela, ko se je njena podrepna "ne stroka" spravila name in mi dokazano sledila s pomočjo zasebnih detektivov.

Preberite še:
"Vlada želi le stroko, ki se ji uklanja" #intervju

Vodstvo NLZOH: "Resnica je, da kljub najsodobnejši opremi ekipa pod njenim vodstvom ni bila sposobna izvajati sekvenciranja v potrebnem obsegu, zato je direktorica te naloge prenesla na drugo ekipo laboratorija v Mariboru." 

Direktorica je prenesla vse v Maribor izključno po navodilih PV Janeza Janše in ministra Poklukarja ter svoji (samo)volji, kar jasno piše sama v mailu z dne 4.2.2021: 

"… je PV in naš minister sprejel odločitev, da dodeli koordinacijo dela na tej nalogi meni. Za svojo namestnico sem določila prof. Rupnikovo …"

Torej gre za evidentno zavestno kršenje ustaljenih uradnih strokovnih poti, saj je bila v tem primeru direktorica dolžna PV in ministra (če tega nista vedela) poučiti, kako delujejo referenčni laboratoriji, pooblaščeni s strani ECDC in NIJZ. To evidentno ni laboratorij prof. Rupnikove v Mariboru, ampak laboratorij dr. Paragi v Ljubljani, seveda v sodelovanju z uglednimi virologi IMI (Inštituta za mikrobiologijo). Protest Paragijeve in njenega laboratorija je zavrnila z vidika moči.

Vodstvo NLZOH pa dokazano namerno (večletno zavračanje naročil potrebne opreme za sekvenciranje s strani vodstva) ni ustrezno opremljalo laboratorija v Ljubljani po vzoru kemijskega laboratorija, ki ga je potem zaprlo in vse preneslo v Maribor. 

Funkcijo dr. Metke Paragi, povezano z ECDC, je še v času njene odpovedi politično čez noč prevzela kar sama direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik (na fotografiji).
Funkcijo dr. Metke Paragi, povezano z ECDC, je še v času njene odpovedi politično čez noč prevzela kar sama direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik (na fotografiji).
STA

Dodatno navajam, da smo bili pod mojim vodstvom prvi sposobni detektirati virus še pred izbruhom epidemije, prvi pričeli s sekvenciranjem ter dogovori okoli množičnega sekvenciranja (kar nam je kasneje preprečila) in prvi uvedli sekvenciranje SARS-CoV-2 tudi z novo metodo. Prvi v Sloveniji smo izolirali virus iz odpadnih vod in pod mojim vodstvom izdali največ strokovnih člankov o SARS-CoV-2 na NLZOH in največ preglednih člankov v Sloveniji. Torej je bil moj laboratorij evidentno v vseh pogledih najboljši na NLZOH, vse ostalo so laži in nadaljnje šikaniranje vodstva mene in mojega laboratorija.

Vodstvo NLZOH: saj je delovna skupina na nacionalni ravni (NSHT) za HAT sprejela kriterije, ki so enaki kriterijem Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Obstajajo tudi kriteriji Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in zato smo vse naše rezultate primerjali s kriteriji vseh treh relevantnih institucij.

Vodja nacionalne strokovne skupine za hitre teste na MZ, ki jo vodi dr. Viktorija Tomič in je v državi najbolj pristojna za to področje, je že 19. januarja v medijih javno in jasno pojasnila, da testi Majbert Pharm ne zadoščajo zahtevanim kriterijem, torej tem, ki so povzeti po ECDC in SZO. Evidentno ne ustrezajo razpisnim pogojem MZ, a so bili testi po NLZOH verifikaciji spuščeni v kontrolo epidemije, torej za množično testiranje.

Vodstvo NLZOH je namerno, vladi servilno ter jasno zavajajoče interpretiralo ustreznost testa za "ožjo skupino simptomatskih preiskovancev, takih s Ct vrednostmi do 30". Ti niso ciljna skupina (kot sami navajajo na začetku verifikacije, verificirajo za množično testiranje), ampak so to zdravi ljudje in brez simptomni, kjer pa občutljivost testov celo po njihovih izračunih ne ustreza. Enako ni upoštevalo pozitivne in negativne napovedne vrednosti testa za množično testiranje.

S tem je evidentno omogočilo nabavo teh testov (sklicevanje MZ na njihovo verifikacijo) in neustrezno množično testiranje prebivalstva, ki se tudi kaže v slabih rezultatih epidemije.

Vodstvo NLZOH: saj je 20. oktobra 2021 delovna skupina strokovnjakov iz vseh EU držav pri HSC (Health Security Committee) postavila verificiran zadevni HAT na seznam testov HSC in ta se uporablja še v štirih evropskih državah (Avstriji, Belgiji, Španiji in Sloveniji), verifikacija zadevnega testa pa je bila opravljena tudi v Belgiji. 

Na omenjenem seznamu so testi, ki so bili verificirani v posameznih državah, omenjeni test pa je na seznam uvrstila Slovenija oziroma NLZOH. Hkrati je jasno razbrati, da gre za "simptomatsko populacijo" in ne za namene množičnega testiranja, za kar pa je bil nedopustno ta test na osnovi verifikacije NLZOH v Sloveniji tudi uporabljen. Glede na to bi lahko bil uporaben le na simptomatski populaciji (npr. prihod v bolnišnico), pa še tu ni izpolnjen prvi pogoj HSC dokumenta. Ta zahteva simptomatsko populacijo opredeljeno znotraj 7 dni, hkrati ni bilo 100 RT-PCR pozitivnih vzorcev pri populaciji pri Ct pod 25, kjer opredeljujejo občutljivost v HSC dokumentu. Ostale napake, med drugim pri opredeljevanju asimptomatske populacije, pa smo že opisali.

Test se v teh državah po našem vedenju ne uporablja za množično testiranje, kot je to pri nas (Belgija, Avstrija in Slovenija imajo zelo slabo epidemiološko situacijo). Ne glede na uporabo v drugih državah je potrebno vedno primarno upoštevati nacionalne smernice in smernice ECDC, katerim pa ta test za namene množičnega testiranja ne ustreza in enako ne razpisnim pogojem MZ! 

Hkrati v Aneksu III tega HSC dokumenta vidimo teste, ki so resnično potrjeni še s strani HSC tehnične skupine, torej imajo res zanesljive rezultate in se nanje lahko zanesemo (Roche, Diasorin). 

Vodstvo NLZOH: da je bila občutljivost HAT v celotni skupini preiskovancev 77,38-odstotna; pri osebah s Ct vrednostjo do 30, ki jim je HAT predvsem namenjen, pa je bila občutljivost testa 97,20-odstotna, kar dokazuje, da HAT ustreza osnovnemu namenu, ki je čim hitrejša napotitev oseb z visokim virusnim bremenom v samoizolacijo v populacijah, ki jih ne zmoremo testirati s PCR metodo.

Vodstvo namenoma zavajajoče prikazuje, da je test namenjen "preiskovancem s Ct do 30". To je čisto sprenevedanje, saj sami na začetku dokumenta št.6000/20/2021 navajajo, da verificirajo za "namen množičnega testiranja prebivalcev", kar pomeni predvsem zdrave ljudi in brez simptomne ljudi in ne preiskovance s Ct do 30. Ni upoštevalo niti pozitivne in negativne napovedne vrednosti testa za množično testiranje, ki narekuje izbiro testa z višjo ali enako skupno občutljivostjo, kot je 90 odstotkov in ne 77,38 odstotkov. 

Podjetje Majbert Pharm, za katerim so stali fantje iz rajskih otokov, so ministrstvu za zdravje za milijon evrov prodali neustrezne hitre teste. Šele naknadno je država naročila in plačala njihovo verifikacijo, ki pa je bila po besedah dr. Metke Paragi izvedena nestrokovno.
Podjetje Majbert Pharm, za katerim so stali fantje iz rajskih otokov, so ministrstvu za zdravje za milijon evrov prodali neustrezne hitre teste. Šele naknadno je država naročila in plačala njihovo verifikacijo, ki pa je bila po besedah dr. Metke Paragi izvedena nestrokovno.
Youtube

NLZOH vodstvo: saj z njimi zaznamo 93 odstotkov tistih, ki imajo Ct<33 – in ti so infektivni, ostali pa večinoma ne. Namen HAT je torej najti infektivne osebe – z množičnim testiranjem pa pri veliko preiskovancih najdemo mnogo infektivnih oseb, ki jih brez HAT ne bi. 

Za testiranje take skupine (množično testiranje prebivalcev) je pričakovana prevalenca srednja do visoka in je priporočeno, da se izbere hitri test visoke kvalitete z vsaj ≥ 90-odstotno občutljivostjo in ≥ 97-odstotno specifičnostjo. V nasprotnem primeru, če izberemo test z nižjo občutljivostjo in specifičnostjo, se bistveno poslabša pozitivna napovedna vrednost testa. 

Vodstvo NLZOH: Resnica je, da smo v NLZOH kljub izjemno povečanemu obsegu dela v laboratorijih ves čas vztrajali na rezultatih, ki smo jih s strokovnimi in neodvisnimi laboratorijskimi preiskavami dobili – in jih tudi ves čas javno komunicirali.

Vodstvo je tako pri poročanju in vodenju nadzora nad SARS-CoV-2 kršilo vse kompetentno pooblaščene utečene uradne strokovne poti ECDC in NIJZ (nikjer ni podpisov kompetentnih oseb), ki smo jih kot država članica dolžni upoštevati. Zaradi tega je prihajalo do nedoslednosti in nedopustnih napak. Znotraj NLZOH so te naloge opravljali strokovnjaki, ki niso bili uradno za to pooblaščeni in ki povrh vsega niso bili niti virologi. 

Enako so bili iz tega nacionalnega vodenja in interpretacije rezultatov ter spremljanja različic na nek zelo pomemben način odrinjeni tudi ugledni virologi IMI, na kar sem direktorico enako opozorila z mailom kot nacionalna kontaktna točka pri ECDC, vendar sem nazaj dobila le mail z ostrim odgovorom.

Vodstvo NLZOH: Naloge kontaktne točke je mag. Tjaša Žohar Čretnik prevzela začasno do imenovanja nove kontaktne točke aprila 2021 v soglasju z nacionalnim koordinatorjem pri ECDC. Na to imenovanje zato politika ni imela nikakršnega vpliva.

Dr. Paragi hrani osebno sporočilo, iz katerega je razviden pritisk Čretnikove za prevzem funkcije, ki ga bo predstavila na sodišču. Na spletnih straneh ECDC jasno stoji, da Čretnikova ni na nikakršen način začasno imenovana. Naj pa dodamo, da je v samem vrhu ECDC sedaj Zofija Mazej Kukovič, ki je tesna sodelavka PV in SDS in ji oba vse to delovanje jasno omogočata.

Vodstvo NLZOH: Resnica je, da je bil laboratorij za virologijo v Ljubljani, takrat pod vodstvom dr. Paragi, vključen v vse aktivnosti Centra za medicinsko mikrobiologijo NLZOH, pod katerega sodi. Imenovanje za kontaktno točko (OCP - Operational Contact Point) za SARS-CoV-2 je dr. Paragijeva uredila mimo in brez soglasja vodstva NLZOH, kar ni skladno z veljavnimi dokumenti zavoda, saj vse aktivnosti potekajo znotraj delovnega časa. 

Zgornja navedba direktorice jasno kaže namerno sprenevedanje ali neznanje glede imenovanj OPC. Ta vedno potekajo izključno preko ECDC in NIJZ ter MZ in dr. Paragi pri tem nima prav nobene besede, še manj kompetenc, da bi "karkoli sama urejala". Direktorici smo mail tega uradnega imenovanja s strani ECDC in mreže za gripo tudi posredovali. Kot OCP je bila imenovana podrejena dr. Paragi kot vodja virološkega laboratorija ter dolgoletni ugleden virolog in član teh mrež.

Vodstvo NLZOH: Resnica je, da so bile kapacitete v vseh NLZOH laboratorijih pred epidemijo takšne, kot so bile potrebne za redno diagnostiko. Od začetka epidemije smo kapacitete v laboratorijih nenehno povečevali in vzorce analizirali brez zastojev. Diagnostiko smo najprej postavili v Mariboru in Ljubljani, sledili so, glede na potrebe, tudi laboratoriji v Celju, Kranju, Kopru, Novem mestu in Murski Soboti. 

Pred epidemijo so letno na NLZOH naredili 5000 PCR testov, med epidemijo pa 1500 do 2000 vsak dan. Vključiti so morali tudi ljudi brez molekularnih osnov brez ustreznega izobraževanja, ki prej niso delali molekularno. Od tod prepoved ministra za delo dveh laboratorijev zaradi strokovnih napak. Strokovne napake so pojasnili zaposleni pripravniki teh dveh laboratorijev na strokovnem izpitu pri dr. Paragi, medtem ko so pripravniki iz ostalih laboratorijev NLZOH procese pravilno opisali (zapisi izpitov dr. Paragi).

Vodstvo NLZOH: saj v NLZOH deluje več sto strokovnjakov. Povprečna stopnja fluktuacije zadnjih dveh let, kot odstotek vseh zaposlenih v povprečju, znaša 1,45 odstotkov. Omenimo naj tudi, da smo med epidemijo zaposlili več kot 50 sodelavcev (7,5 odstotka vseh zaposlenih). 

Vodenje epidemije je bilo v rokah predstojnice Barbare Zdolšek, ki je sama povedala, da nima molekularnih osnov. Hkrati ni niti virolog niti strokovni član kakršnekoli mednarodne virološke mreže niti nima enega pooblastila ECDC kot strokovnjak, kar so zaposleni v laboratoriju dr. Paragi in ona sama edini imeli.

Če ne bi bilo strokovnih nepravilnosti, na katere so bili opozorjeni, država ne bi mogla kupiti testov Majbert Pharm.
Če ne bi bilo strokovnih nepravilnosti, na katere so bili opozorjeni, država ne bi mogla kupiti testov Majbert Pharm.
Damjana Nemeš

Vodstvo NLZOH: saj imamo v NLZOH za vsako strokovno področje ustanovljene delovne skupine, tudi za področje molekularne mikrobiologije. Resnica je, da delovno skupino za molekularno mikrobiologijo vodi priznan zdravnik, specialist mikrobiolog, ki je doktoriral s področja molekularne mikrobiologije. V delovni skupini so predstavniki vseh naših laboratorijev, med njimi več doktorjev znanosti. 

Vodenje molekularne skupine, s spoštovanjem, vodi enako zdravnik, ki ni v osnovi molekularni mikrobiolog niti ni strokovni član kakršnekoli mednarodne virološke mreže niti nima enega pooblastila ECDC kot strokovnjak, kar so zaposleni v laboratoriju dr. Paragi in ona sama edini imeli.

Vodstvo NLZOH: saj smo aktivnosti, povezane z epidemijo, v NLZOH vodili v enaki sestavi kot pred epidemijo. Zaradi izjemnih okoliščin je mag. Tjaša Žohar Čretnik kot zdravnica, specialistka mikrobiologije, prevzela tudi del strokovnih nalog.

Dokaz za to, da aktivnosti, povezane z epidemijo, niso potekale enako kot prej, je v tem, da bi moral laboratorij dr. Paragi, ki je spremljal gripo pred epidemijo po pooblastilih ECDC, na enak način spremljati tudi SARS-Co-V-2 med epidemijo, pa tega dokazano ni smel (maili direktorice glede nepriznavanja strokovnih funkcij ECDC). 

Torej med epidemijo COVID-19 je za razliko od preteklih epidemij vse potekalo po vzporednih neuradnih poteh preko za to nekompetentnih oseb.

Vodstvo NLZOH: saj je direktorica NLZOH zaposlene redno obveščala o stanju in navodilih glede ukrepov ter sprostila vse omejitve glede zaposlovanja in nabave opreme. Resnica je, da je povečan obseg dela zagotovo zaposlenim predstavljal velik stres, a so svoje poslanstvo zdravstvenih delavcev v nacionalni ustanovi pri odzivanju na izredne dogodke sprejeli in svoje delo odlično opravljali, zato so trditve, da smo delali strokovne napake, laži. 

Zaradi strokovnih napak je takratni minister dvema laboratorijema prepovedal delati. Težave je reševal laboratorij dr. Paragi.

Vodstvo NLZOH:  saj za delo v laboratoriju vsakega novega sodelavca usposobimo. Resnica je, da se usposabljanja med drugim preverja na obsežnih zunanjih in notranjih presojah. Zato so take neutemeljene obtožbe tudi izrazito nekorektne do zunanjih neodvisnih organov, kakršna sta Slovenska akreditacija in Slovenski institut za kakovost in meroslovje.

Ni šlo za nove, ampak stare sodelavce, ki so morali priskočiti na pomoč brez ustreznega strokovnega izobraževanja in brez ustreznega strokovnega vodenja. SIQ je na presoji pohvalil le laboratorij dr. Paragi.

Vodstvo NLZOH: saj dr. Paragijeva v strokovni skupini za verifikacijo testa sploh ni sodelovala, zato ni imela dostopa do dokumentacije študije, kar tudi pomeni, da so njene ocene v celoti izmišljene.

Vse vmesne rezultate je direktorica poslala v pripombe. Tako so bili rezultati dostopni celo po vseh točkah, kjer je laboratorij dr. Paragi že takrat jasno in ostro pokazal na strokovne nepravilnosti, a niso bile upoštevane, saj bi to onemogočilo nabavo testov Majbert Pharm. 

Populacija brez simptomov pa so bili kar zaposleni na NLZOH!

Vodstvo NLZOH: saj v času trajanja verifikacije zadevnih testov direktorica NLZOH od bivše zaposlene ni prejela niti enega sporočila, ki bi navajalo, da se dr. Paragijeva z verifikacijo ne strinja. 

Dr. Paragi hrani tiskano kopijo tega elektronskega sporočila, ki ga bo predstavila na sodišču, saj so ji njen dostop do pošte takoj odvzeli.

Dr. Metka Paragi je prepričana, da vodstvo NLZOH deluje servilno vladi Janeza Janše.
Dr. Metka Paragi je prepričana, da vodstvo NLZOH deluje servilno vladi Janeza Janše.
Vlada RS

Vodstvo NLZOH: saj je imel t.i. slovaški test ustrezne oznake in je bil narejen tako, da je bilo mogoče zaupati, da bo z visoko verjetnostjo zaznal angleško različico. Resnica je, da smo v NLZHO ta test uporabljali le do vzpostavitve sistema sekvenciranja in tako z njim pridobili dragocene podatke o prisotnosti različice, ki jih sicer ne bi imeli. Smo pa zaradi omejenih izkušenj pri delu s tem testom potrjevali tudi vse pozitivne rezultate s sekvenciranjem.

Direktorica Čretnik v mailu z dne 4.2.2021 glede slovaškega testa navaja: 

"…, da se predsednik vlade (PV) dogovori za test s tujo državo (Slovaško) in nam naloži, da ga izvedemo v treh dneh ..."

Ne poznamo države, kjer PV in ne stroka, uvaja in narekuje, kaj se bo testiralo.

Nadalje sama ponovno ignorira uradne poti in imenovanja ECDC ter navaja: "Moja pravica je tudi, da naloge znotraj NLZOH dodeljujem tako, kot mislim, da je prav." To je popolnoma skregano z obvezujočimi uradnimi funkcijami ECDC in nalogo kontaktne nacionalne točke, ki jo zdaj opravlja namesto mene.

Vodstvo NLZOH: saj reorganizacije izvajamo skladno z srednjeročnim razvojnim načrtom, ki ga potrdi svet zavoda. Resnica je, da smo od nastanka NLZOH zaprli tri laboratorije, med njimi tudi kemijski laboratorij v Ljubljani, vse skladno z načrtom, ki je bil potrjen že v mandatu prejšnje direktorice in s katerim je bilo seznanjeno tudi Ministrstvo za zdravje.

Zaposleni se zgroženo sprašujejo, zakaj je bilo potem potrebno vse to dolgoletno zavajanje, če je bil scenarij res jasen in znan. Če bi šlo za planirano reorganizacijo s temelji strokovne in finančne izboljšave, bi lahko to vodstvo jasno in glasno predočilo že v samem začetku. Dejstvo je, da temu ni bilo tako, saj je direktorica v svojem mandatu spremenila vsaj tri načrte, kaj bo s tem laboratorijem, to je tri možnosti selitve in na koncu zaprtje. Reorganizacija je bila pripravljena brez stroke, brez finančnih in organizacijskih projekcij. Stroka je za to izvedela tik pred zdajci in poslala kar nekaj protestnih pisem z mnogimi strokovnimi obrazložitvami proti zapiranju, a niso imeli besede. Povedano jim je bilo, da "so lahko pri reorganizaciji tudi tehnološki višek", kar je zaposlene utišalo. Reorganizacija že zdaj kaže mnoge slabosti, ker ni bila ustrezno pripravljena: zamude pri oddajanju rezultatov, izgorelost posameznikov, nezadovoljstvo strank …

Vodstvo NLZOH: saj je Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) vzpostavil učinkovit in obsežen monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah. Resnica je, da čeprav je laboratorij NLZOH v Ljubljani virus v odpadnih vodah znal določiti, smo kapacitete potrebovali predvsem za diagnostiko okužb pri ljudeh in zato bi bilo skrajno neodgovorno, da bi jih trošili za nekaj, kar so drugi že izvajali. 

Direktorica namerno ponovno zanika uradno imenovano nacionalno javnozdravstveno vlogo laboratorija v Ljubljani, ki v osnovi ni diagnostičen, ampak namenjen javnozdravstvenim raziskavam nalezljivih bolezni. V okviru tega je to spremljanje izredno pomembna naloga. Hkrati naj dodamo, da spremljanje virusa v odpadnih vodah tudi zamenjuje enormne količine PCR diagnostike (ki jo navaja vodstvo) kot učinkovito orožje v boju proti epidemiji. 

Z ukinitvijo projekta je javnemu zdravju in obvladovanju epidemije ter mojemu laboratoriju ter posledično NLZOH naredila enormno škodo. NIB je imel popolnoma drugačen pristop k spremljanju odpadnih vod kot laboratorij dr. Paragi.

NLZOH vodstvo: da je poslovanje NLZOH razvidno iz poročil, ki jih vsako leto potrjujeta tako svet zavoda kot Ministrstvo za zdravje. Vse ustvarjene presežke vrnemo v osnovno dejavnost. 

Ker vsakoletna poročila ne vsebujejo še številk zasluženih s COVID-19 diagnostiko, naj jih vodstvo posebej predstavi, če temu ni tako. Enako naj transparentno pokaže, za kaj so bili porabljeni presežki in na kakšen način so se izplačevali dodatki vodilnim delavcem in njihovim servilnim administratorjem (ki nikoli niso bili vključeni v direktno diagnostiko) med epidemijo.