Prikaz nasprotnih dejstev: Vlada rešuje direktorico, ki je odobrila teste z rajskih otokov

Od NLZOH smo v zvezi s prispevkom "Vlada rešuje direktorico, ki je odobrila teste z rajskih otokov" prejeli zahtevo za objavo prikaza nasprotnih dejstev. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
nedelja, 10. 4. 2022, 16:00


20210401-01055055
Tjaša Žohar Čretnik, direktorica NLZOH
STA

Zapisali ste, "da Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki je Janševi vladi pomagala reševati zagato z neuporabnimi hitrimi testi in postala ena od osumljenih v kriminalistični preiskavi, si je očitno že pred volitvami pripravila teren za nov štiriletni mandat. Pri tem ji pomagajo tudi novi zavezniki v vladi."

Neresnična je trditev, da bi si direktorica "pripravljala teren za nov štiriletni mandat". Z novimi člani, ki jih je imenovala vlada, direktorica ni imela stika vse do koordiniranja konstitutivne seje sveta NLZOH v novi sestavi, kar pa je njena dolžnost glede na določila Poslovnika o delu Sveta zavoda NLZOH. Ne drži nobena od obeh trditev v stavku, da "je Janševi vladi pomagala reševati zadevo z neuporabnimi hitrimi testi": NLZOH je verificiral teste, ki jih je izbrala za to imenovana komisija.

Neresnica je, da direktorica "po informacijah virov znotraj NLZOH v zadnjih tednih pri vodstvenih zaposlenih lobira za podporo pri ponovni kandidaturi".

Direktorica pri vodstvenih zaposlenih nikoli ni lobirala za podporo za novo kandidaturo. O izboru odloča Svet zavoda NLZOH, izbranega kandidata pa potrjuje Vlada Republike Slovenije.

Trdite, da je novo zaposleni vodja pravno-kadrovske službe "kader vladne stranke" in da je "že pred tem na NLZOH prišlo več kadrov največje vladne stranke".

Trditev ne drži. Pri zaposlovanju delodajalec ne sme preverjati politične opredelitve kandidata, ker bi s tem kršil določbo 6. člena Zakona o delovnih razmerjih o prepovedi diskriminacije.

Prav tako so napačne navedbe: "Strmšek je sicer na čelu pravno kadrovske službe NLZOH zamenjal Alenko Gačanovič, ki je bila dolgoletna podpornica direktorice. Toda v zadnjem času naj bi se to zaradi pritiskov Žohar-Čretnikove spremenilo".

Vodja pravno kadrovske službe gospa Alenka Gačanovič je dala odpoved, kar je privedlo do sporazumne prekinitve delovnega razmerja. Direktorica ni izvajala nobenih pritiskov. Navedbe so zavajajoče in neresnične ter škodijo ugledu ustanove, zato bomo v primeru ponovnega blatenja ugleda ustanove in njenih zaposlenih posegli po ustreznih pravnih sredstvih.

Maja Kostanjšek, pooblaščena oseba za odnose z javnostmi v NLZOH