Popravek: "Kako je Aleš Hojs družini Pivec pomagal do stanovanja"

Od ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa smo v zvezi s prispevkom "Kako je Aleš Hojs družini Pivec pomagal do stanovanja" prejeli zahtevo za objavo popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
torek, 19. 4. 2022, 16:00


hojs
Aleš Hojs
STA

Gre za neresnične navedbe. Stanovanja v objektu Vila Šmartinka so bila kupljena v sklopu Medresorske delovne skupine (MORS, MJU in MNZ), ki jo je Vlada RS ustanovila 21. 12. 2017. Predpogodba za nakup predmetnih stanovanj je bila sklenjena 2. 3. 2020, katere podpisnik je bil minister Boštjan Poklukar. Pogodba za nakup predmetnih stanovanj, ki sem jo jaz podpisal, je bila sklenjena 13. 4. 2021. Na vsa novinarska vprašanja, ki smo jih prejeli na to temo smo, skladno s 45. členom Zakona o medijih – organi morajo medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dneh od prejema vprašanja v pisni obliki, podali zahtevane odgovore. Stanovanja so bila ponujena v najem uslužbencem Policije na razpisu v začetku leta 2021. Razpis za dodelitev službenih stanovanj MNZ za potrebe Policije je bil objavljen 25. 2. 2021 na intranetu Policije. Najemniki so uslužbenci Policije, ki so jim stanovanja prvenstveno tudi namenjena. Za dodelitev stanovanja Tomažu Pivcu sem izvedel iz medijev.

S spoštovanjem,

Aleš Hojs,

minister za notranje zadeve