Zdravko Počivalšek kršil protikorupcijski zakon pri nabavi ventilatorjev

KPK je odločila: minister Zdravko Počivalšek je kršil integriteto in presegel pristojnosti.

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
sreda, 23. 2. 2022, 10:17


Zdravko Počivalšek
Zdravko Počivalšek
STA

Minister za gospodarstvo in prvak stranke Konkretno Zdravko Počivalšek je s posredovanjem pri državnih nakupih ventilatorjev od družbe Geneplanet v času prvega vala kršil zakon o integriteti, je ugotovila komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Že februarja lani je številne nepravilnosti pri teh poslih ugotovilo računsko sodišče. Kazenska ovadba v zadevi ostaja na mizi direktorice NPU Petre Grah Lazar, kjer čaka na njen podpis.

Kako je potekal pogovor Zdravka Počivalška z direktorjem blagovnih rezerv:

/
/
KPK

Spomnimo, Počivalšek je 18. marca 2020 v telefonskem pogovoru tedanjemu direktorju zavoda za blagovne rezerve Antonu Zakrajšku dal navodila, naj ta izvede plačilo 100-odstotnega avansa družbi Geneplanet za nakup ventilatorjev. S tem je minister po ugotovitvah KPK:

- neutemeljeno posegel in vplival na del blagovnih rezerv,

- povzročil, da je bil določen ponudnik privilegiran (ostalim ponudnikom takšna obravnava ni bila omogočena), in

- presegel svoje pristojnosti.

"Minister namreč ni imel pristojnosti, da bi direktorju zavoda dajal navodila glede konkretnih plačil pri izvedbi konkretnih poslov. Kot se je potrdilo v preiskavi, pa tedanji direktor zavoda brez izrecnega naročila ministra 100-odstotnega avansa ob zgolj 50-odstotni garanciji družbe Geneplanet ne bi izplačal," so pojasnili.

Tudi v tem postopku je komisija upoštevala resnost in izrednost situacije, v kateri je bilo treba ravnati hitro in učinkovito ter je nujnost dobave zaščitnih sredstev narekovala tudi način izvedbe postopkov. "Prav tako komisija razume, da so v takšnih okoliščinah različni državni organi v postopkih pomagali zavodu, ki mu je bila dodeljena pristojnost za nabave zaščitne opreme," so zapisali v KPK. Toda v konkretnem primeru je bil določen ponudnik privilegiran. "Zaradi tega v postopkih, ki so bili zaradi nujnosti že tako izvedeni na najmanj transparenten način, niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja," so dodali.

Preberite: Ugotovitve KPK o ravnanju Zdravka Počivalška pri nabavi ventilatorjev

Minister bi lahko direktorju blagovnih rezerv posredoval informacije o odobritvi bančne garancije, a bi se moral vzdržati podajanja kakršnihkoli navodil. "Če je minister menil, da je zavod pri nabavah zaščitne opreme neučinkovit, bi lahko predlagal vladi, da za vodenje teh postopkov pooblasti drug organ," so še ugotovili na KPK.

Počivalšek: do plačila avansa bi tako ali tako prišlo

Zdravko Počivalšek je prek svojega odvetnika Urbana Vrtačnika odgovoril na osnutek ugotovitev KPK in tej sporočil, da so "pravno napačne in tudi življenjsko ter izkustveno nelogične".

Vztrajal je, da bi do plačila avansa prišlo v vsakem primeru, saj da naj bi blagovne rezerve k temu zavezovala pogodba in "KPK z interpretacijo zaslišanja prič (Zakrajška, op.p.) ne more nadomeščati (vsebine) veljavne pogodbe".

Gospodarskemu ministru je skušal pomagati tudi zdaj že nekdanji predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, ki je KPK pojasnil, da "komunikacije z ministrstvom nismo razumeli in je ni mogoče razumeti kot navodilo/pritisk ali kakršenkoli poseg v neodvisnost oz. korporacijsko upravljanje banke, temveč se nam je zaprosilo za pohitritev obravnave vloge za garancijo v okviru pristojnosti SID banke v izrednih razmerah, ko običajne blagovne in finančne poti niso delovale, zdelo povsem razumljivo in smiselno".

Nekdanji direktor blagovnih rezerv Zakrajšek je med zaslišanjem pred KPK povedal drugače: "Pač spoštoval sem navodilo in zahtevo gospoda ministra." Dodal je, da 100-odstotnega avansa nikoli ne bi podpisal, če mu Počivalšek ne bi obljubil, da bodo od SID banke dobili garancijo.

Od policije smo po objavi članka prejeli naslednji odgovor:

"Direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada, dr. Petra Grah Lazar, še ni
prejela zaključnega dokumenta v predkazenskem postopku, v katerem
preiskovalci NPU obravnavajo sume kaznivih dejanj pri nakupu zaščitne
medicinske opreme.

Zato direktorica NPU ostro zavrača neresnične navedbe v prispevku, da je prejela kazensko ovadbo in da le-ta čaka na njen podpis. Direktorica NPU v tem primeru sploh še ni prejela zaključnega dokumenta, niti osnutka zaključnega dokumenta, zato takega akta ni na njeni mizi.

Potrdimo pa lahko, da preiskovalci NPU še vodijo predkazenski postopek v
povezavi z nakupom zaščitne medicinske opreme. Več podatkov vam zaradi
varovanja interesa predkazenskega postopka ne moremo posredovati.

NPU v vseh primerih deluje zakonito in strokovno in o predkazenskem
postopku obvešča pristojno državno tožilstvo. Zaključni akt bo podan, ko
bodo preiskovalci zadostili vsem pravnim podlagam, internim aktom in
preverili vse dokaze."