Ustavno sodišče: policijska ura in prepoved zbiranja neustavni

Vlada Janeza Janše je danes dobila nov, verjetno največji udarec od začetka mandata marca lani. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo.

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
sreda, 2. 6. 2021, 09:53


vlada
Vlada Janeza Janše je doživela nov udarec. Tokrat od ustavnega sodišča.
Vlada RS

To pomeni, da so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki, ki so bili sprejeti na tej podlagi. Policijska ura, prepoved zbiranja in prepoved prehajanja občinskih meja so bili tako neustavni ukrepi, ki jih vlada na tej podlagi ne sme več sprejemati. Kaj to pomeni za ljudi? Tisti, ki so prejeli globo zaradi kršenja policijske ure in so jo že plačali, denarja ne bodo dobili nazaj. Toda vsi odprti postopki so z objavo ustavne odločbe ustavljeni. Vsi, ki so bili kaznovani, a še niso plačali glob, jim zato tega ne bo treba.

O tem vprašanju je glasovalo osem ustavnih sodnikov: poleg predsednika Rajka Kneza še Matej Accetto, Rok ČeferinDunja Jadek Pensa, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik, Marko Šorli in Katja Šugman Stubbs. Večino točk so sprejeli s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica Jadek Pensa ter sodnika Knez in Šorli. Nekatere točke so sprejeli soglasno.

Preberite -> Odločba ustavnega sodišča

Kot so sporočili z ustavnega sodišča, so pobudniki ustavne presoje izpodbijani zakonski ureditvi med drugim očitali, da vladi podeljuje pooblastilo, da po lastni presoji, brez kakršnih koli zakonskih omejitev in meril, izvirno odloča o omejevanju pravic posameznikov, kot so policijska ura, prepoved združevanja, prepoved prehajanja regijskih in občinskih meja.

Ustavno sodišče je presodilo, da izpodbijana zakonska ureditev vladi prepušča, "da po lastnem preudarku izbira načine (vrste), obseg in trajanje omejitev, s katerimi se (tudi zelo intenzivno) posega v svobodo gibanja (lahko tudi vseh) prebivalcev na ozemlju Republike Slovenije. Prav tako ji prepušča, da v celotnem obdobju nevarnosti širjenja nalezljive bolezni prosto presoja, v katerih primerih, za koliko časa in na kako velikem območju države bo prepovedala zbiranje ljudi na javnih mestih, na katerih obstaja po oceni vlade povečana nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Ob tem pa tudi ne določa varoval, ki bi lahko omejila prosto presojo Vlade, kot sta dolžnost posvetovanja in sodelovanja s stroko ter obveščanje javnosti o okoliščinah in strokovnih stališčih, ki so pomembna za odločanje o ukrepih".

Ustavna sodnika Katja Šugman Stubbs in Rok Čeferin sta opozorila, da je "naravnost porazno", da je ustavno sodišče o tej zadevi odločalo tako pozno in da si tega ne bi smelo dovoliti.
Ustavna sodnika Katja Šugman Stubbs in Rok Čeferin sta opozorila, da je "naravnost porazno", da je ustavno sodišče o tej zadevi odločalo tako pozno in da si tega ne bi smelo dovoliti.
STA

Del zakona o nalezljivih bolezni je razveljavilo zato, "da bi zavarovalo zdravje in življenje ljudi, ki bi lahko bila zaradi odsotnosti zakonske podlage v prihodnje ogrožena, in s tem preprečilo nastanek še hujšega protiustavnega stanja".

Ustavno sodišče je danes objavilo tudi pritrdilno ločeno mnenje, ki ga je spisala ustavna sodnica Katja Šugman Stubbs, njeno mnenje pa deli tudi ustavni sodnik Rok Čeferin. Opozorila sta, da je "naravnost porazno", da je ustavno sodišče o tej zadevi odločalo tako pozno in da si tega ne bi smelo dovoliti. "Odločitev bo objavljena skoraj 15 mesecev po vložitvi prve pobude, po koncu tretjega vala epidemije, po tem ko je bilo na neustavni zakonski podlagi izdanih že na desetine odlokov in izrečenih za nekaj milijonov evrov glob," sta zapisala v mnenju. Katja Šugman Stubbs se je sicer zavzemala, da bi po sprejetju odločbe enako obravnavali vse kršilce odlokov, torej tudi tiste, ki so že plačali globo.