Razkrivamo dokument: stanje v Adrii Airways je zelo resno

Adria Airways, ki v zadnjih mesecih zaradi številnih zamud in odpovedi letov povzroča velike preglavice potnikom, je že od konca lanskega leta insolventna.

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
petek, 19. 10. 2018, 12:24


letalo, Adria Airways
Adria Airways
Bobo

To je razvidno iz odločbe javne agencije za civilno letalstvo (CAA), ki smo jo pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Kot smo že v sredo razkrili, je agencija v prvi polovici letošnjega leta izvedla obsežnejši nadzor nad poslovanjem Adrie, v katerem je preverjala finančno stanje družbe za leto 2017. Pregled so v njihovem imenu izvedli zunanji ocenjevalci premoženja.

Na podlagi ugotovitev so nacionalnemu prevozniku naložili, da mora do konca decembra predložiti dokazilo ali o prilivu svežega kapitala ali o denarju iz drugih virov. Če tega ne naredi, lahko Adria celo ostane brez licence za letenje.

Izsek iz odločbe javne agencije za civilno letalstvo.
Izsek iz odločbe javne agencije za civilno letalstvo.
/

Živijo na račun dobaviteljev

V odločbi je več resnih ugotovitev o finančnem stanju v Adrii:

- družba financira poslovanje skoraj izključno z dolgovi, in ne s kapitalom. Delež dolga v financiranju po zadnjih podatkih znaša že 95 odstotkov.

Holger Kowarsch, direktor Adrie Airways
Holger Kowarsch, direktor Adrie Airways
Adria Airways
- družba se v vedno večji meri financira na račun dobaviteljev in s predplačili, saj so se občutno povečale kratkoročne obveznosti iz poslovanja.

- nepokrita izguba Adrie že na zadnji dan lanskega leta presega polovico njenega osnovnega kapitala, kar je eden od znakov dolgoročne plačilne nesposobnosti ali insolventnosti.

- likvidnost je zelo slaba.

- Adria v zadnjih letih ni mogla tekoče poslovati brez priliva sredstev od dokapitalizacij ali odprodaje premoženja, takšen trend pa se nadaljuje.

- v letošnjem letu družba napoveduje novo izgubo, kar bo še poslabšalo kapitalsko strukturo.

Denar za vzdrževanje letal dajejo na stran

Agencija se je pri pregledu osredotočila na vprašanje, ali so zaradi slabega finančnega stanja in pomanjkanja likvidnosti lahko ogroženi varnost letalskih operacij in potniki.

"Po zagotovilu odgovornih oseb Adrie Airways likvidnostno stanje družbe ne vpliva na varnost letalskih operacij in njenih potnikov," so pojasnili že pred dnevi.

V odločbi so ugotovili, da Adria mesečno oblikuje rezervacije za investicijsko vzdrževanje letal. Teh sredstev je bilo konec lanskega leta za okoli 43 milijonov evrov.

"Tako trenutno še ni očitnih znakov, da bi slabša likvidnost vplivala na varnost letenja," so navedli. Poleg tega naj dolgovi do dobaviteljev ne bi ogrožali varnosti letal, saj imajo vsi dobavitelji zavarovanja (denarne depozite), katerih vrednost je višja od dolgov.

Ko bo prvemu upniku dovolj

Kljub vsemu je treba opozoriti, da Adrio trenutno nad vodo držijo le ločeni dogovori z upniki, s katerimi dokazuje, da je sposobna poravnavati obveznosti.

Adria ima po zadnjih podatkih že za več kot 50 milijonov evrov obveznosti, med njimi predvsem lizingov, prek katerih najema floto.

Če bi se kateri od večjih upnikov (dobavitelj goriva, letališča, lizinške družbe) zaradi vse slabše likvidnosti odločil za prekinitev poslovnega sodelovanja in v celoti zahteval plačilo dolgovanih sredstev, bi to za družbo pomenilo velike težave.

Iz odločbe je namreč razvidno, da se je v lanskem letu obseg obveznosti, ki so zapadle pred več kot 60 dnevi, skoraj potrojil na več kot dva milijona evrov. Če bi presegle deset milijonov evrov, bi Adria izpolnila še enega od pogojev insolventnosti.

Prihaja zimsko obdobje, ki je za letalske prevoznike najtežji del leta, saj imajo manjše število letov. Hkrati se povečuje cena goriva.

Obljubljeni ukrepi vodstva Adrie

V Adrii so agencijo prepričevali, da bodo v letošnjem letu izvedli več ukrepov, s katerimi bodo izboljšali finančne in likvidnostne razmere. In sicer:

- 500 tisoč evrov vredna dokapitalizacija, ki pa so jo izpeljali, še preden je agencija sploh začela pregled.

- prodaja poslovne stavbe, za katero naj bi iztržili 900 tisoč evrov.

Poleg tega naj bi zmanjševali obveznosti do dobaviteljev in bank, ob tem pa samo v floto in izobraževanje pilotov vložili več kot štiri milijone evrov.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net