Preverjajo, ali Nemci prirejajo bilance Adrie Airways

Pred Adrio Airways, ki pred začetkom poletne sezone znova serijsko odpoveduje lete, so odločilni tedni. Nemški lastniki bodo morali revizorje prepričati o zakonitosti računovodskih operacij, s katerimi družbo rešujejo pred insolventnostjo.

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
ponedeljek, 17. 6. 2019, 04:00


adria airways
Fotografija je simbolična.
Bobo

Že tretje leto, odkar je naš nacionalni letalski prevoznik prešel v roke nemškega sklada 4K Invest, obstaja razlog za sum, da njegove bilance ne odražajo resničnega stanja. To se utegne potrditi v letošnjem letu.

Revidiranje lanskoletnih bilanc Adrie Airways, ki ga izvaja revizijska družba PricewaterhouseCoopers (PwC), je namreč pod drobnogledom Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Ta bo ocenila, ali so v PwC zares opravili svoje delo, če bi ugotovila hujšo kršitev, pa lahko revizijski družbi celo (začasno) odvzame licenco.

Pawel Peplinski, odgovorni partner za PwC Slovenija
Pawel Peplinski, odgovorni partner za PwC Slovenija
STA

Če bi revizorji PwC tudi zaradi nadzora agencije podvomili o resničnosti računovodskih izkazov Adrie in nanje izdali tako imenovano mnenje s pridržkom, ali še huje, odklonilno mnenje, pa bi lahko imelo to strahotne posledice za Adrio.

Na verodostojnost bilance je namreč vezana licenca za letenje. Če bi jo izgubili, bi to pomenilo prizemljitev letal in stečaj Adrie. Na mnenje revizorjev se zanašajo tudi dobavitelji, financerji in drugi partnerji, še posebno največji, saj na ta način lažje presojajo, kako tvegano je poslovanje z Adrio.

"Z omenjeno revizijo smo seznanjeni in v tem ne vidimo nobenih težav. Prepričani smo, da so naši revizorji opravili korektno in strokovno revizijo naših izkazov," so o pravilnosti računovodskih bilanc prepričani v Adrii Airways.

Iz nič ustvarili 20 milijonov evrov

Pred revizorji je težavna naloga. Potrditi morajo zakonitost računovodskih trikov, s katerimi Nemci že dalj časa krpajo luknje v bilancah Adrie in jo rešujejo pred črnim scenarijem.

Gre za manevre z blagovno znamko Adria, s katerimi so umetno zviševali vrednost premoženja družbe in posledično tudi njenega kapitala:

- Kot smo razkrili, so blagovno znamko konec leta 2016 prodali ljubljanskemu podjetju STBE, ki je bilo v lasti dr. Stefana Beulertza, pravnika z Malte.

Holger Kowarsch, prvi mož Adrie Airways
Holger Kowarsch, prvi mož Adrie Airways
STA

- Adria je na papirju ustvarila osem milijonov evrov prihodkov, toda tega denarja nikoli ni dobila. Podjetju STBE od tedaj plačuje licenčnino za uporabo blagovne znamke, ki se odšteva od kupnine.

- Konec lanskega leta, ko je imela Adria znova težave s kapitalom, se je zgodba ponovila. Adria je blagovno znamko dobila nazaj. Podjetje STBE je izpeljalo dokapitalizacijo Adrie in v njen kapital vložilo blagovno znamko. Posledično je pravnik Stefan Beulertz z Malte postal nekaj več kot 50-odstotni lastnik Adrie.

- Še pred dokapitalizacijo je Beulertz prevrednotil in zvišal vrednost blagovne znamke na 12,5 milijona evrov.

Po naših podatkih so Nemci s pomočjo blagovne znamke Adria, ki so jo najprej prodali, nato pa nazaj prenesli na Adrio, iz nič na papirju ustvarili najmanj 20 milijonov evrov dodatnega kapitala.

Zamude pri izplačilu plač, prispevkov ...

Zaposleni v Adrii Airways bodo plače po naših neuradnih informacijah prejeli v dveh delih. Prvo polovico so že dobili v petek, preostanek pa danes. Zakaj je prišlo do zamude pri izplačilu in kolikokrat se je to že zgodilo, bomo preverili danes.

Kljub vsemu to ni prvič, da v Adrii zamujajo pri plačevanju plač, prispevkov in drugih stroškov dela. Tako se je najmanj enkrat do zdaj zgodilo, da so z zamudo plačali obvezne prispevke za pokojninsko in zdravstveno blagajno, nazadnje prejšnji mesec. To nam je potrdil tudi predsednik upravnega odbora sindikata prometnih pilotov Luka Radovic.

Zaposleni v Adrii so nedavno ugotovili tudi, da jim je delodajalec pred časom prenehal plačevati premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. Po njihovem posredovanju je družba poravnala zapadle premije, vendar le za nekaj mesecev. Na plačilo preostanka še čakajo.

Državna podjetja že potegnila zavoro

Vsi ti manevri bi bili lahko problematični z več vidikov.

Prvič, Adria ni ustvarila nobenih dodatnih prihodkov, temveč se je vrednost njenega premoženja in kapitala zvišala le na papirju. To pomeni, da so upniki zaradi visoke izgube iz poslovanja, ki jo je v vmesnem času ustvarila Adria, danes v mnogo slabšem položaju.

Marjan Šarec
Marjan Šarec
STA

Da ima Adria težave z nekaterimi ključnimi partnerji, ki ukinjajo posojilne linije, je na nedavnem sestanku pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu priznal tudi prvi mož Adrie Holger Kowarsch. Gre za državni Petrol, od katerega kupujejo gorivo. Poleg tega ne dobijo posojil pri bankah, saj jim državna SID banka ne želi odobriti jamstva.

Drugič, zaradi vsega tega obstaja sum, da je kapitalska izguba Adrie bistveno višja, kot to od leta 2016 prikazujejo v družbi.

In tretjič, več podatkov nakazuje, da je Stefan Beulertz tesno povezan z Adrio oziroma njenim nemškim lastnikom. Pravnika, ki ima nemški potni list, najdemo na koncu zapletene lastniške verige 4K Invest. Poleg tega je Beulertz za sklenitev pogodbe o pripojitvi svojega podjetja k Adrii pooblastil kar eno od zaposlenih na Adrii.

Medtem v Adrii vztrajajo pri nasprotnem. "Niti Adria Airways niti 4K Invest nikoli nista upravljali podjetja STBE niti nista pri tem sodelovala v kakršnikoli obliki. STBE in njegov družbenik sta bila in ostajata neodvisna od Adrie Airways in sklada 4K Invest," so poudarili.

Revizorji že opozarjali na vprašljive manevre

Na manevre z blagovno znamko je postala pozorna že nekdanja revizorka PwC Hedvika Hribšek, ki je leta 2017 revidirala računovodske izkaze Adrie za predhodno leto.

Izrecno je opozorila na nenavadno prodajo blagovne znamke in kolikšne dodatne prihodke je ustvarila družba. Ob tem se ni odločila za oddajo mnenja s pridržkom ali odklonilnega mnenja. Manj kot tri mesece pozneje je Hribškova zapustila PwC. Zakaj je odšla in ali je bil njen odhod povezan z revidiranjem Adrie, ni znano.

To ni bilo prvič, da so revizorji izpostavili vprašljivo prodajo premoženja Adrie. Že leta 2015, ko je bila Adria še v državni lasti, so na to opozorili revizorji KPMG. Ti so na bilance družbe za leto 2014 izdali mnenje s pridržkom, saj da v Adrii niso pravilno upoštevali računovodskih standardov pri tem, ko so prodali letalo in ga vzeli nazaj v najem, pri tem pa na papirju ustvaril več kot pet milijonov evrov dobička.

Če ne bi pokrili primanjkljaja, bi izgubili licenco

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, ki jo vodi Mojca Majič, so povedali, da so pregled revidiranja bilanc Adrie začeli na podlagi februarske prijave javne agencije za civilno letalstvo, krovnega nacionalnega organa za področje letalstva.

Mojca Majič, direktorica Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
Mojca Majič, direktorica Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
STA

Ta je v prvi polovici lanskega leta izvedla nadzor nad poslovanjem Adrie in ugotovila, da je družba že na zadnji dan leta 2017 izpolnjevala enega od pogojev za insolventnost. Zato je od nje zahtevala, naj ukrepa in zagotovi dodatni kapital. Agencija se je sicer pri pregledu osredotočila na vprašanje, ali so zaradi slabega finančnega stanja in pomanjkanja likvidnosti lahko ogroženi varnost letalskih operacij in potniki.

Nemški sklad je pozneje tudi zagotovil dovolj svežega kapitala. Adrio je dokapitaliziral s štirimi milijoni evrov denarnih sredstev. Toda glavnino primanjkljaja kapitala je pokril s prej omenjeno računovodsko operacijo. Agencija, ki mesečno spremlja dogajanje v Adrii in njen finančni položaj, je posledično zaustavila postopek nadzora.

"Čakamo na zaključek revizije"

Toda hkrati je zahtevala zunanjo preveritev računovodskih izkazov Adrie. Na agenciji za civilno letalstvo, ki jo vodi Rok Marolt, so povedali, da so prosili za nadzor nad kakovostjo dela revizijske hiše oziroma pooblaščenega revizorja.

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem so pojasnili, da so revizijsko družbo PwC, ki revidira Adrio, pozvali k predložitvi celotne revizijske dokumentacije v povezavi z navedbami v prijavi.

"Revizija računovodskih izkazov Adrie Airways za leto 2018 do današnjega dne še ni bila opravljena, zato revizijske dokumentacije še nismo prejeli. Takoj, ko bo revizija zaključena, nam bo revizijska družba PricewaterhouseCooopers v skladu z našo zahtevo posredovala celotno zahtevano revizijsko dokumentacijo," so povedali.

"V zvezi s temo, po kateri sprašujete, ne dajemo izjav," so bili kratki v PwC.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net