Popravek: Nekdanja desna roka Bešiča Loredana dela za Hrvate

Od Aleša Šabedra smo v zvezi s prispevkom "Nekdanja desna roka Bešiča Loredana dela za Hrvate", objavljenem 22.9.2023, prejeli zahtevo za objavo popravka. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
nedelja, 1. 10. 2023, 10:55


20200310-00994436
Aleš Šabeder
STA

Spodaj podpisan, Aleš Šabeder, nisem nikoli oziroma ne sodelujem poslovno ali v kakršnikoli drugi obliki z luksemburškim skladom ASEF, kot avtorja navajata v članku z naslovom "Nekdanja desna roka Bešiča Loredana dela za Hrvate", objavljen dne 22.9.2023 na portalu necenzurirano.si. Nadalje pojasnjujem, da nisem oziroma nisem bil v pravno-formalnem (pogodbenem) odnosu z luksemburškim skladom ASEF, posledično seveda nisem nikoli prejel plačila v kakršnikoli obliki. Gre za zlonamerne laži, katere kategorično zavračam.

Nadalje pojasnjujem, da je KPK dala le uradni zaznamek zavrnitvi obravnave in odstopu prijave (možno preveriti na KPK). Policijo, ki ji je KPK odstopil sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, so zaprosili za mnenje, ali bi razkritje katerih dokumentov ali podatkov , ki so jih pridobili, ogrozilo interese predkazenskega, kazenskega ali drugega sodnega ali nadzornega postopka. KPK bo na tej podlagi podal mnenje o zavrnitvi obravnave in morebitnem odstopu prijave.

Zapis v prispevku: "A Šabedrov urad je zaradi nezadostne debeline delovne površine na opremi za kuhinjo razveljavil sklep o izbiri z utemeljitvijo, da izbrani gradbinec ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Nato je za javno naročilo oddal najdražjemu ponudniku, konzorciju družb Pomgrad, VG5 in GIC Gradnje. Cena: 15 milijonov evrov, kar je 40 odstotkov več od vrednosti ponudbe prvotnega zmagovalca," je natolcevanje ter nepoznavanje postopkov nabave in potencialne revizije izbranih ponudnikov. V dotičnem primeru so namreč razpisno komisijo sestavljali 3 člani UKC Maribor in 1 članica UNKIZ, sam pri pregledu in izbiri ponudnika nisem sodeloval in tudi nisem bil član komisije. Odločitev, da najcenejši ponudnik ne izpolnjuje pogojev, je sprejela komisija in ne jaz ali UNKIZ. Neizbran ponudnik se je pritožil na Državno revizijsko komisijo, ki po mojem vedenju še ni sprejela končne odločitve. Na podlagi navedenega vas pozivam, da se glede dotičnega primera obrnete na UKC Maribor.

Aleš Šabeder