Aleksandra Pivec piše članom sveta DeSUS

Pred jutrišnjo sejo sveta DeSUS, na katerem se bo odločalo o razrešitvi predsednice Aleksandre Pivec, je po naših informacijah dogajanje na terenu vse bolj burno.

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
torek, 8. 9. 2020, 18:10


22b911c1ef0a1fac40569030484f8869
/
STA

Tabor Pivčeve naj bi imel tako že pripravljen scenarij, po katerem bi bila seja sveta DeSUS odpovedana zaradi nesklepčnosti. Posamezne člane sveta naj bi nagovarjali, naj se seje ne udeležijo. Če bi do seje vendarle prišlo, naj bi razpravo potisnili na področje prava, ne pa vsebine. Po nekaterih informacijah naj bi pri teh pritiskih sodelovali tudi posamezni člani SDS.

To je mogoče razbrati tudi iz nekaterih današnjih izjav. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je tako dejal, da bo od razpleta jutrišnje seje sveta odvisno tudi glasovanje ob ponedeljkovi interpelaciji ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa (SDS). To gre razumeti kot napoved, da bodo poslanci ob morebitnem prevelikem vmešavanju največje vladne stranke v reševanje Pivčeve v ponedeljek glasovali proti Hojsu.

Danes popoldne je Pivčeva člane spet nagovorila s pismom. Objavljamo ga v celoti.

Spoštovane članice, spoštovani člani,

S tem pismom se obračam na vas, saj bi vam želela pojasniti dogajanja izpostavljena v medijih v zadnjem času in razloge zaradi katerih čutim, da moram vztrajati. Na samem začetku pisma bi vam želela povedati, da se od vstopa v stranko DeSUS in mojo aktivno participacijo v njej, vedno zavzemam za rast stranke in njenih ciljev. Pri vseh ključnih vprašanjih upoštevam mnenje večine in želim si tudi v prihodnje delati v dobrobit ciljev, ki smo si jih skupaj zadali da jih uresničimo.

Obtožujejo me veliko stvari. Na očitke sem odgovorila in bom odgovarjala tudi v prihodnje. Vedno sem ravnala in ravnam zakonito in transparentno. Če sem karkoli naredila narobe, bom sprejela posledice. Sem človek. Delam napake. Težko pa razumem, da napadi, katerih cilje je javna in medijska diskreditacija na osebni ravni, prihajajo  s strani kolegov v stranki.

Tako se je v zadnjem času tudi oglasila tudi KPK, kjer je javno okrcala avtorja članka časopisa Dnevnik. Avtor članka namreč  »lažno« navaja, da so državljani v zadnjem obdobju na KPK  naslovili številne prijave zoper Aleksandro  Pivec, ki se nanašajo na podobne kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Kot znanstvenica in raziskovalka delujem od svojih akademskih časov. Moja funkcija ministrice je časovno omejena, tako sem enako kot veliko ostalih drugih ministrov (Bertoncelj, Pikalo, Mramor, Šušteršič, Makovec Brenčič) ostala v stiku s svojo znanstveno platjo. Za opravljene raziskave sem v tekom štirih let mesečno prejemala okoli 230 evrov. Svoje delo sem opravila korektno in v skladu z dogovori s svojim delodajalcem.  Je to afera primerna političnega pretresa? Za svojo dodatno delo sem imela tudi dovoljenje vlade RS, prijava finančnega premoženja KPK, navkljub različnim natolcevanjem, ni potrebna.

[2. odstavek 43. člena ZIntPK določa, da mora zavezanec vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva iz osme in devete alineje prvega odstavka 42. člena in vsako spremembo v premoženjskem stanju iz enajste do sedemnajste alineje prvega odstavka 42. člena, ki presega 10.000 eurov, sporočiti komisiji do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.]

Tovrstne zgodbe naj bi bile povod, da se je del stranke, katerim nelegitimnim interesom, sem se postavila po robu, pričel ukvarjati s tem kako me lahko razreši mimo kongresa in mimo volje članstva, ki je zastopana preko kongresa. Nevaren precedens, pri katerem verjamem, da ne boste sodelovali. Ali to pomeni, da lahko svet stranke kadarkoli razreši kateregakoli predsednika, če tako politično oceni? Kakšna je potem vloga kongresa, članstva? Je stranka DESUS edina stranka, ki ima tovrsten Statut, ki ne zagotavlja nobene stabilnosti na ključnem položaju stranke?  Kot zastopnica in skrbnica zakonitega delovanja stranke je moja naloga in dolžnost, da skrbim za zakonitost postopkov delovanje stranke DeSUS, zato smo pridobili Pravno mnenje Inštituta za ustavno pravo, ki je odgovorilo na zgornja vprašanja. Tisti, ki želijo mojo razrešitev, so pridobili mnenje prof. dr. Pirnata, ki pravi, da mora Svet Stranke razlagati določbe Statuta in tako priznava, da z ustaljenimi oblikami razlage, ni možno priti do zaključka ali je moja razrešitev s Sveta stranke, sploh zakonita.  Zakaj,  v interesu zagotavljanja verodostojnosti stranke in demokratičnosti procesov znotraj stranke, ne skličemo Kongresa, ki se lahko izvede najpozneje do konca novembra in ki bi lahko na pravno nesporno pravilen način odločil o moji razrešitvi. Ne bežim pred odgovornostjo, verjemite, da bodo dnevi do Kongresa, najtežji prav zame, a ko sem sprejela vlogo predsednice, sem sprejela tudi odgovornost – do dediščine stranke – kot demokratične stranke upokojencev - in do članstva.

Ne bom dovolila da posamezniki ali določene politične struje na pravno sporen in nedemokratičen način mečejo slabo luč na delovanje stranke. Poskrbela bom, da bodo znotraj stranke uveljavljeni postopki, ki dajejo stranki legitimnost v javnem prostoru.

Rada bi opozorila, da se je članstvo na kongresu odločilo za drugačnost. Z zaupanjem članstva opravljam delo na vseh področjih in skupaj z vodstvom poizkušam zagotoviti boljši položaj upokojencev. Skupaj smo zagotovili veliko sprememb, nekatere ključne za boljše življenje starejših. Vendar to ni najbolj po godu izkušenim političnim mačkom, ki poskušajo očrniti mene in stranko, vse z namenom maskiranja dobrega dela, ki smo ga opravili.

Sama ne bom odstopila kot predsednica stranke DeSUS. Odgovornost, da stranko vodim mi je dalo članstvo in jaz sem jo sprejela. Če zaupanja članstva ni več, kar bo članstvo povedalo na kongresu, bom to odločitev spoštovala. S svojim početjem želijo posamezniki znotraj stranke, odvzeti pravico članstvu do izbire predsednika in s tem zagotoviti uveljavitev svojih lastnih osebnih interesov in ne interesov stranke. Izvršni odbor je že 14. avgusta sprejel sklep za predčasen sklic Kongresa stranke DeSUS, vendar pristojen organ, Svet stranke DeSUS, s tem odlaša. V primeru upoštevanja sklepov izvršnega odbora, bi danes bili že zelo blizu datuma novega Kongresa stranke.

Zagovarjam varovanje pravic članstva in pravico do izbire večinsko izglasovanega predsednika. Kot nasledniki predsednika stranke pa so po statutu določeni le podpredsedniki. Razmerja med posameznimi organi stranke so jasno določena po statutu stranke in jih je kot take potrebno upoštevati. Le preko konstruktivnega dialoga, brez izsiljevanj in uveljavljanja lastne volje, bomo v javnem prostoru pokazali, da delujemo demokratično in na pravno nesporen način. S tem bomo odločitvam stranke dali legitimnost, ohranili njen ugled in spoštovali dediščino demokratičnosti delovanja.   

Dr. Aleksandra Pivec, 

Predsednica DeSUS