"Bivši zaposleni smo največji poraženci stečaja Studio Moderna" (ODPRTO PISMO)

Kaj skupina nekdanjih zaposlenih skupine Studio Moderna očita njenemu lastniku Sandiju Češku? In zakaj bodo zaradi zavlačevanja s stečajem ostali brez vsega?

Avtor: Tomaž Modic
torek, 26. 9. 2023, 13:15


1684916784-frghtsjk-66-1684916718719
Sandi Češko
Marko Vavpotič

Podjetje Studio Moderna, ki predstavlja slovenski del skupine v lasti Sandija Češka, je konec avgusta končalo v stečaju. Šlo je za pričakovano poteza vodstva, ki smo jo na necenzurirano.si napovedali že dva meseca pred tem. Podrobno smo popisali tudi dogajanje, iz katerega je razvidno, da je zmagovalec stečaja prav Češko, ki iz ozadja vleče vse niti.

Nekoč eden najbogatejših Slovencev je namreč pred upniki uspel rešiti zdravi del svojega bankrotiranega imperija, ki bo očiščen dolgov lahko nemoteno posloval naprej. Dejavnost v Sloveniji tako že prevzema podjetje Valnadin, ki je v lasti Mateje Dolanc, nekdanje direktorice Studia Moderna in sestre Češkove žene. Včeraj pa je Češko za Pop TV povedal, da si je želel drugačnega razpleta za Studio Moderna in "da so v podjetju poskrbeli za večino zaposlenih in jim že priskrbeli nove službe". 

Na to so se z odprtim pismom odzvali nekdanji zaposleni v skupini. V njem so želeli predstaviti "stanje, v katerem se je znašlo več kot 40 bivših zaposlenih in v anologiji zmagovalcev predstaviti, zakaj smo bivši zaposleni največji poraženci stečaja Studia Moderna". V nadaljevanju ga objavljamo v celoti.

Za komentar smo se obrnili na Studio Moderna. Njihov odziv bomo objavili, ko ga dobimo.

"Za medije je Sandi Češko pojasnil, da bo kljub stečaju nadaljeval zgodbo Studia Moderna v partnerstvu s kitajskim vlagateljem (bivšim dobaviteljem in upnikom Studio Moderna) na novem podjetju Valnadin d.o.o, kjer bodo vsi zaposleni dobili nove pogodbe.

To velja za skupino ljudi, ki so bili na dan stečaja v delovnem razmerju in ne v odpovednem roku. Tem osebam sta bili vročeni dve pogodbi. Podjemna pogodba za delo do 15.9.2023 in s honorarjem, ki pokrije razliko med predvidenim zneskom prejetim iz Jamstvenega sklada RS in redno plačo. Druga pa je pogodba o rednem delovnem razmerju s pričetkom 15.9.2023. Po prejetih informacijah so te pogodbe za nedoločen čas in pod enakimi pogoji, kot so bili dodeljeni v Studiu Moderna, podpisane s strani Mateje Dolanc. Ta skupina je tudi dobila navodila kadrovske službe, da prijavijo zamujeni plači za julij in avgust stečajni upraviteljici kot terjatev.

Za to skupino izbranih oseb lahko rečemo, da se je poslovodstvo Studia Moderna zelo potrudilo. Na novem podjetju jih tudi čaka regres v sorazmernem delu 4 mesecev, ki pa naj bi bil večji od minimalnega predvidenega za leto 2023.

Kdo so poraženci?

Največji poraženci so osebe, ki so v mesecu juniju 2023 dobile redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Studio Moderna je maja obvestil Zavod za zaposlovanje RS o 44 presežnih delavcih. Ta skupina 44 oseb, ki so bili v mesecu avgustu še vedno na plačilni listi Studia Moderna, saj nam je tekel odpovedni rok. Naši odpovedni roki so bili po večini preko 50 dni, saj smo bili delavci z dolgim delovnim stažem v Studiu Moderna. Vsi smo prinašali dodano vrednost in dobičke poslovodstvu vsaj 10 in več let.

V to skupino se prišteje še nekaj deset oseb, ki je v agoniji čakanja na majsko, junijsko in julijsko plačo, podalo bodisi redno bodisi izredno odpoved pogodbe. Negotovost v poletnih mesecih je bila duhomorna in stresna, saj smo na izplačilo majske plače čakali vse do 11.7.2023 in junijske do 2.8.2023. Julijske in avgustovske plače pa nismo dobili.

/
/
Studio Moderna

Žal pa do nas banke niso imele velikega razumevanje in krediti so morali biti poplačani tako v maju, juniju, juliju, avgustu in septembru. Poleg stečaja nas je zadela še ena slaba novica. Po pogovoru z odvetnico smo bili obveščeni, da zaradi prenehanja pogodbe iz poslovnega razloga nismo upravičeni do pravic iz Jamstvenega sklada RS. Saj so pravice Jamstvenega sklada RS namenjene osebam, ki jim delovno razmerje poteče zaradi stečaja. Torej 'delni zmagovalci', ki tako ali tako že imajo pogodbo o zaposlitvi in honorarno izplačilo iz 'novega' Dormea, podjetja v lasti Mateje Dolanc, Valnadin d.o.o.

Zgornje so nam tudi potrdili uslužbenci Jamstvenega sklada RS, ki so na naš klic odgovorili, da nam ne morejo pomagati in praviloma ne odobrijo vlog v primerih, kot je naš. Tako smo odkrili, da imamo v Sloveniji še eno sivo polje, morda še ene 'izbrisane'. Kljub temu, da smo se zaposleni z odpovedmi iz poslovnega razloga znašli v enakem pravno stvarnem položaju kot naši bivši kolegi. Na dan stečaja smo bili po večini še v odpovednih rokih in imamo zapadle terjatve iz naslova plač in odpravnin, nam Jamstveni sklad RS ne želi stopiti nasproti. Ravno tako je razlog naše odpovedi iz poslovnega razloga povsem identičen odpovedi ostalim zaposlenim v podjetju Studio Moderna, torej insolventnost podjetja, ki je 2 meseca kasneje rezultirala v stečaju istega podjetja. Vodstvo podjetja je z manevrom odpuščanja iz poslovnih razlogov kupovalo čas, čeprav so vedeli, da je stečaj neizbežen. Vodstvo je dobro poznalo situacijo in se je zavedalo upada prihodkov in dejstva, da so aktivnosti prodaje in nabave zalog drastično slabe že vsaj eno leto pred stečajem. Del prilivov Studia Moderna d.o.o. se je za poplačilo delavcev na mednarodnem nivoju stekal iz pogodb s hčerinsko povezanimi podjetji na trgih poslovanja. Tako je vodstvo že v začetku leta 2023 prodalo 4 edino profitabilne trge (Kosovo, Albanijo, Makedonijo in Črno goro). Pred stečajem Studia Moderna d.o.o. v Sloveniji je stekla prisilna poravnava hrvaškega podjetja in stečaja madžarskega in češkega podjetja.
Iz elektronskega sporočila direktorice Studia Moderna d.o.o., Jane Umek, je tudi evidentno, da se je vodstvo zavedalo neizbežnosti stečaja in so odlašali z odločitvijo in so tako upnike prikrajšali za morebitno večjo stečajno maso.

Naše edino upanje je prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku. Da je stečajna masa prazna, nam je bilo znano že dolgo. Saj nam je Mateja Dolanc 3.7.2023 pisno potrdila, da slovensko podjetje nima oprijemljivih sredstev, razen opreme v pisarnah, blaga v prodajalnah in dve stari osebni vozili.

Sedaj se mora več kot 50 oseb, 'poražencev' stečaja Studia moderna sprijazniti z dejstvom, da ne bodo nikoli dobili izplačila plače za julij, avgust, regres za leto 2023 in odpravnine. Sprijazniti se morajo, da so tudi v finančno slabšem položaju kot kolegi, saj jim tudi Jamstveni sklad RS ne bo izplačal ničesar.

Naše edino upanje je, da bo stečajna upravitejica Špela Turk dosledno opravila svojo delo in se dodobra zakopala v dokumentacijo. Kar nekaj elektronskih sporočil je zaokrožilo, kjer je razviden naklep poslovodstva in priznanje direktorice Studia Moderna, da je bila seznanjena z insolventnostjo že dalj časa in so s prijavo stečaja zavlačevali. Morda bi tudi Specializirano državno tožilstvo našlo motiv za preiskovanje gospodarskega kriminala.

Žal je vodstvo podjetja Studio Moderna, Mateja Dolanc kot CEO skupine Studio Moderna in Sandi Češko, dokazalo, da so 'inženirji' svoje branže, finančnega inženiringa in njihove operacije žal praksa v širšem balkanskem prostoru. Marsikje na Zahodu Evrope bi jih mediji oklicali za kriminalce, pri nas pa so zmagovalci.

Vsem bivšim sodelavcem želimo, da se nikoli ne znajdejo v našem položaju. Poslovodstvu, lastnikoma Sandiju Češko, Liviji Dolanc in Mateji Dolanc pa da bodo dobro spali na 'novem' Dormeu!"

bivši zaposleni