Vlada potrdila ukrepe: socialno ogroženim in invalidom denarni dodatek, podjetjem 40 milijonov evrov pomoči

Vlada Roberta Goloba je danes potrdila ukrepe za odpravo posledic draginje.

Svet24
Avtor: Svet24 / S.R./STA
četrtek, 18. 8. 2022, 15:37


miha kordiš, luka mesec
Luka Mesec
Bobo

Prvi paket za pomoč državljanom in podjetjem, ki je namenjen tistim najbolj ogroženim, je predstavil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Kot je pojasnil, so za razliko od prejšnje vlade pomoč "targetirali in jo odmerili tistim, ki jo najbolj potrebujejo." Gre za socialno ogrožena gospodinjstva in invalide. Upravičenci do denarno socialne pomoči, ki jih je približno 63.000, bodo prejeli 200 evrov dodatka, v kolikor gre za samske osebe. V veččlanskih družinah se pomoč sešteva. In sicer bosta prejela po 314 evrov odrasli osebi, če sta obe osebi socialno ogroženi in brezposelni. Če imata otroka, bosta prejela še 118 evrov pomoči za otroka oziroma polovičko, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Pomoč bo tako prejelo približno 54.000 prejemnikov denarne socialne pomoči, nekateri med njimi so tudi delovno aktivni, in 9000 prejemnikov varstvenega dodatka.

Po 200 evrov bodo prejeli tudi invalidi, ki so upravičeni do invalidnega nadomestila. Teh je 7400. V kolikor invalid živi tudi v socialno ogroženem gospodinjstvu, bo prejel dodatke, ki mu pripadajo kot članu socialno ogroženega gospodinjstva in hkrati 200-evrsko invalidsko nadomestilo. Vsi dodatki bodo sicer izplačani na enak način kot so izplačane socialne pomoči, ne bo pa nikakor zamejeno, na kakšen način lahko gospodinjstva pomoč porabijo. Paket je skupaj vreden 41 milijonov evrov.

Pomoč gospodarstvu

Minister za gospodarstvo Matjaž Han.
Minister za gospodarstvo Matjaž Han.
Sašo Švigelj

Vlada je v luči podražitev energije potrdila besedilo predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen elektrike in plina. Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana gre za prvi korak pomoči podjetjem, do sredine marca prihodnje leto bo izplačanih za 40 milijonov evrov pomoči.

Država bo gospodarstvu pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov, če so cene energije zrasle vsaj za dvakratnik povprečja v preteklem letu. Predvidene so tri vrste pomoči iz omenjenega okvirja. Ena je pomoč v maksimalni višini 500.000 evrov, ena pa v višini maksimalno dva milijona evrov, pri čemer je pri obeh navzgor omejena pri 30 odstotkih stroškov. Tretja oblika pa prav tako predvideva največ dva milijona evrov na podjetje, namenjena pa je energetsko intenzivnim družbam in lahko pokrije do 70 odstotkov stroškov. Ta podjetja bodo ob vsaj 100-odstotnem povišanju stroškov morala izkazovati tudi izgubo iz poslovanja.

Do konca leta bodo po Hanovih besedah iz sredstev na postavki ministrstva za gospodarstvo izplačali 20 milijonov evrov, v prihodnjem letu do 15. marca pa še 20 milijonov. Vloge bo javni agenciji Spirit Slovenija treba oddati do 15. novembra prek posebne aplikacije. Podrobnosti bodo gospodarstvu še predstavili. Treba bo ponuditi tudi dokazila v obliki računov za energijo od 1. julija do konca leta.

Po besedah Hana gre le za prvi korak, saj se zaveda, da bodo prihodnje leto težave glede na trenutne rekordne cene elektrike in plina na trgih še precej večje.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci po predlogu zakona so pravne ali fizične osebe, ki so se za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirale do 1. decembra lani. Izvzeti so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo in ribištvom. Poleg tega upravičenec na dan oddaje vloge med drugim ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.

Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah, so v sporočilu po seje vlade podrobneje pojasnili na gospodarskem ministrstvu.

Predvidene so tri vrste pomoči iz omenjenega okvirja. Prva je enostavna pomoč v maksimalni višini 500.000 evrov in do 30 odstotkov upravičenih stroškov, druga pa posebna pomoč v višini maksimalno dva milijona evrov in prav tako do 30 odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov od 1. septembra letos naprej omejen na največ 70 odstotkov porabe v enakem obdobju 2021.

Tretja oblika pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen na dva milijona evrov, bodo podjetja ob sočasnem dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 70 odstotkov upravičenih stroškov.