Zakaj hišni notar Jankovićevih v milijonu z Malte ni videl nič spornega?

Notarska zbornica Slovenije bo preverila delo notarja Mira Košaka pri odpisu 29 milijonov evrov dolga podjetjem v lasti družine Janković. Kaj bi jo lahko zanimalo?

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
sreda, 18. 9. 2019, 04:01


Necenzurirano prenos
Miro Košak
Notarska zbornica Slovenije

Z delom notarjev je bilo v Sloveniji povezanih že več afer. Leta 2005 je notarsko licenco vrnil Boris Lepša, notar v aferah Zbiljski gaj in Orion. Istega leta je ministrstvo za pravosodje razrešilo Tomislava Ajdiča, notarja v zadevi Satex. Zadnji odmevnejši primer je odvzem notarske licence Jožetu Sikošku, znanem po overjanju listin v poslih, v katerih so nastopale tako imenovane slamnate osebe. Konec leta 2017 je sestavil in overil tudi sporno posojilno pogodbo med SDS in Dijano Đuđić.

Vse notarske zapise papirjev, povezanih s poenostavljenimi poravnavami vseh treh podjetij v lasti Damijana Jankovića, je delal ljubljanski notar Miro Košak. Gre za enega od najbolj znanih notarjev v državi. Njegova pisarna na leto ustvari več kot milijon evrov prihodkov, kar je največ med vsemi notarji.

A na mestu je vprašanje, ali je Košak kot notar storil dovolj pri zaustavitvi manevrov, s katerimi je Damijan Janković načrtoval odpis 29 milijonov evrov dolgov trem podjetjem iz skupine Electa. Ne le zato, ker se od notarjev kot nosilcev javnih pooblastil pri overjanju listin zahteva skrbno ravnanje, preverjanje vseh okoliščin sklepanja poslov in naznanitev sumov morebitnih kaznivih dejanj.

Je notar Košak vedel, da je s "prisilkami" Electe nekaj narobe?

Podatki, ki smo jih pridobili in analizirali v zadnjih dneh, namreč nakazujejo, da je Košak moral vedeti, da nekatere največje upnike Elect v resnici obvladuje Damijan Janković. To pa pomeni, da poenostavljene prisilne poravnave, s katerimi se je Janković rešil dolgov, ne bi smele veljati.

Ali in kako je notar Košak opravil svoje delo v poslih družine Janković, bodo zdaj ugotavljali tudi na notarski zbornici, ki je pristojna za nadzor nad delom notarjev. Tam so nam potrdili, da bodo zadevo Electa vzeli pod drobnogled.

"Glede na zakonsko pristojnost zbornice, da skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata ter zastopa interese notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov, se mora zbornica opredeliti tudi do vsebine medijskih objav, ki govorijo o ravnanju posameznega notarja," so pojasnili na zbornici, ki jo vodi Sonja Kralj. "Zato bomo zadevo spremljali, jo proučili in, če bodo dejstva in dokazi potrdili, da je v tem primeru prišlo do kršitve zakona o notariatu, bomo seveda izvedli vse predpisane postopke," so dodali.

Policija: Zadevo spremljamo

Na vprašanje, ali so pri insolvenčnih postopkih podjetij iz skupine Electa zaznali morebitne sume kaznivih dejanj, so nam s policije odgovorili, da "zadevo spremljajo". "Če bodo ugotovili razloge za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, bodo ustrezno ukrepali," so pojasnili.

Video: Planet TV

Hišni notar občine in družine Janković

V zadevi Electa se že vse od leta 2017, ko je Damijan Janković začel operacijo odpisa dolgov, pojavljajo bolj ali manj javni očitki o slamnatih upnikih, fiktivnih terjatvah, vprašljivih denarnih tokovih in zlorabi instituta poenostavljene prisilne poravnave. Ves ta čas je notarske posle Elect vodil Miro Košak.

Tudi sicer je notar Košak zaupnik družine Janković, z njo sodeluje pa po dveh tirih. Na eni strani je nekakšen hišni notar Mestne občine Ljubljana (MOL), odkar je županski položaj leta 2006 prevzel Zoran Janković. V zadnjih desetih letih je samo z notarskimi storitvami za občino ustvaril blizu 100 tisoč evrov prihodkov, ob tem pa je delal tudi za javna podjetja v lasti občine.

Zoran Jankovič
Zoran Jankovič
STA
Na drugi strani Košak do obisti pozna tudi zasebne posle družine Janković.

1. Overjal je skoraj vse posle, ki so jih v tem obdobju sklepala podjetja iz skupine Electa.

2. Pri Miru Košaku je Jure Janković overjal posojilno pogodbo, s katero si je od Marjana Pišljarja izposodil dva milijona evrov.

3. Pri istem notarju je Zoran Janković leta 2012 sklenil sporazum o zavarovanju osem milijonov evrov vredne terjatve do skupine Electa, na podlagi katere je vpisal hipoteko na njenem premoženju.

4. Notarska pisarna Košak je sestavljala notarske zapisnike več skupščin zdaj že propadle družbe KLM Naložbe, prek katere je Zoran Janković pred leti kupoval delnice Mercatorja.

5. V isti notarski pisarni so v obdobju od 2008 do 2011 posle sklepala tudi podjetja s sedežem na Cipru, ki so kupovala zemljišča v Ljubljani in se pozneje zaradi tega znašla pod lupo parlamentarne preiskovalne komisije o ciprskih poslih družine Janković.

Dokumenti: Košak že dve leti ve za Jankovićev ciprski nabiralnik

Na tej točki pridemo do primera, ki bi moral zanimati notarsko zbornico. Notar Košak je overil notarske zapise v poenostavljeni prisilni poravnavi Electe Holdinga, ene od treh, ki jih je izpeljal Damijan Janković. Prvič aprila lani in drugič junija letos. Tem listinam je sin ljubljanskega župana priložil tudi seznam upnikov, med katerimi sta največja dva: podjetje Glanc v lasti Jana Beca, ki je prijavilo 6,5 milijona evrov terjatev, in ciprsko podjetje Ranstad Holding (259 tisoč evrov terjatev).

Gre za seznam, ki bi moral vzbuditi notarjevo pozornost. Oba upnika sta namreč tesno povezana z Damijanom Jankovićem, ki je prek obeh tako obvladoval in izpeljal lastno poenostavljeno "prisilko", kar po zakonodaji ni dovoljeno.

Košak bi tako moral vedeti, da je podjetje Ranstad Holding povezano z Damijanom Jankovićem. Junija 2017 je overil pogodbo o prodaji zgradbe na Kongresnem trgu v Ljubljani, v kateri je nekoč deloval dnevno-nočni klub Bachus. Polovični lastniški delež je kupcu z Malte za 1,4 milijona evrov prodalo podjetje Ranstad Holding, ki ga je pred notarjem zastopal prav Damijan Janković, torej ustanovitelj in direktor treh podjetij skupine Electa.

Janković, Malta
Janković, Malta
/

Zakaj torej notar Košak ni podvomil o seznamu upnikov Electe Holdinga, če je na njem nastopalo ciprsko podjetje, v imenu katerega je posle v njegovi pisarni sklepal Damijan Janković? Ali res ni mogel vedeti, da je na seznamih upnikov v poenostavljenih "prisilkah" večina teh tako ali drugače povezana z družino Janković in skupino Electa, katere dolgovi so odpisovali? In zakaj 1,4-milijonskega nakazila z Malte, ki ga je prejelo ciprsko podjetje, ni naznanil uradu za preprečevanje pranja denarja?

Miro Košak: Nisem zaznal sumov pranja denarja

"Dejstvo, da je bil zastopnik dolžnika (Damijan Jankovič, op. a.) pred dvema letoma pri sklepanju pravnega posla pooblaščenec enega izmed upnikov (Ranstad Holdinga, op. a.), ni razlog za zavrnitev sestave notarskega zapisa o podaji dolžnikove izjave," odgovarja Miro Košak.

Poudaril je, da v zakonu ni imel podlage za preverjanje vsebine listin. "Namen takšnega notarskega zapisa ni preverjanje niti vsebinsko potrjevanje vsebine poročila oziroma seznama (to bi lahko ustrezno izvedel le izvedenec finančne stroke) temveč, da kot javna listina potrjuje dejstvo, da je dolžnik takšno izjavo o resničnosti dejansko podal," je pojasnil.

Seznam upnikov podjetja Electa Holding iz junija letos.
Seznam upnikov podjetja Electa Holding iz junija letos.
Ajpes

Notarji morajo torej dolžnike pred overitvijo listin le poučiti o tem, kakšne posledice jih čakajo, če so v poročilu prikazani neresnični podatki o finančnem položaju in poslovanju. Odgovorne osebe seznanjajo s kazensko in odškodninsko odgovornostjo.

"Vse izjave je zastopnik dolžnika podpisal pred menoj in pri tem nisem zaznal nikakršnih nepravilnosti," je zatrdil Košak. Kot je pojasnil, pri prodaji polovičnega deleža v zgradbi na Kongresnem trgu podjetju z Malte "nisem zaznal razlogov za sum, da obstaja tveganje, da je transakcija namenjena pranju denarja ali financiranju terorizma, in je nisem prijavil uradu za preprečevanje pranja denarja".

Tudi največji "slamnati upnik" Elect je imel istega notarja

"Izvora denarja v zvezi s pravnimi posli notarji ne preverjajo, ker za to nimajo ustreznih orodij," je še dodal Košak.

Kot rečeno, je v zadnjih dveh letih overil več notarskih zapisov izjav Damijana Jankovića, da seznami terjatev resnično in pošteno prikazujejo stanje upnikov. V vsem tem času očitno nikoli ni podvomil, da je z njimi kaj narobe. V vseh primerih so bila na vrhu seznamov podjetja v lasti Jana Beca, čeprav je nekoč največji upnik Elect, avstrijska družba Heta Asset Resolution, vztrajala, da gre za fiktivnega upnika.

Damijan Janković
Damijan Janković
STA
Težko je verjeti, da Košak ni poznal imen, ki so nastopala na seznamih. Po naših podatkih je bil Jan Bec ena od njegovih strank. Že leta 2012 je overil notarsko listino za pogodbo, s katero je Damijan Janković svojemu prijatelju Becu prodal enega od podjetij, poznejših upnikov Elect.

Že pred leti je Košak overjal tudi posle ciprskega podjetja Ranstad Holding v Sloveniji. Eden od takih je bila propadla naložba v Kliniko Ljubljana v Domžalah, ki je bila pred leti v lasti ene od Electe, nato pa se je njeno lastništvo preneslo na Ciper.

Imajo notarji res zvezane roke? Ne nujno.

Tudi naši sogovorniki opozarjajo, da notarji pri poenostavljenih "prisilkah" le niso tako omejeni in bi lahko preverjali ozadje in druge okoliščine teh poslov. Po zakonu o notariatu namreč notar ne sme overjati poslov, "ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo".

Kot nam je pojasnila predsednica notarske zbornice Sonja Kralj, je notar dolžan opravljati storitve s svojega delovnega področja s skrbnostjo dobrega pravnega strokovnjaka. "Za potrebe notarskih storitev je notar dolžan sam pridobiti podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in teh podatkov oziroma dokazil ne sme zahtevati od strank. Organi in nosilci javnih pooblastil so zahtevane podatke notarjem dolžni posredovati brezplačno."

"Za pridobitev osebnih podatkov in podatkov, ki pomenijo davčno tajnost, mora notar pridobiti pisno privolitev stranke, na katero se podatki nanašajo. Notar mora na možnost, da podatke pridobi sam, stranko posebej opozoriti in ji ponuditi v podpis privolitev iz tega odstavka," je poudarila. Kdaj bo notarska zbornica končala preverjanje notarskega dela v zadevi Electa, ni znano.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net