Tajni načrt vlade: podredila si bo vse nadzornike trgov #dokument

Vlada Janeza Janše v veliki naglici in strogi tajnosti pripravlja zakon, s katerim bo popolnoma počistila in si podredila ključne nadzorne institucije v državi.

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
petek, 2. 10. 2020, 15:07


Janez Janša
Vlada Janeza Janše bi se z enim zamahom rešila vseh vodilnih, ki ji niso po volji, in na položaje v novih "super agencijah" nastavila svoje ljudi.
STA

S predlogom zakona, ki so ga spisali na ministrstvu za gospodarstvo Zdravka Počivalška, bi vlada ukinila neodvisnost osmih javnih agencij, zadolženih za regulacijo kapitalskih trgov, zavarovalnic, varstva konkurence, trga z energijo, telekomunikacij, medijev, avdiovizualnih in poštnih storitev, varnosti prometa, civilnega letalstva in železniškega prometa. 

V uredništvo necenzurirano.si smo danes pridobili predlog zakona. Vlada bi tako vse regulatorje združila v dve, tako imenovani "super agenciji", ki bi bili pod neposrednim nadzorom in vplivom vlade. K novoustanovljeni javni agenciji za trg in potrošnike bi pripojila: 

-       agencijo za energijo,

-       agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), 

-       agencijo za varstvo konkurence (AVK), 

-       agencijo za varnost prometa, 

-       agencijo za civilno letalstvo in 

-       agencijo za železniški promet.  

Še dva regulatorja, agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in agencijo za zavarovalni nadzor, bi vlada združila pod okrilje nove javne agencije za finančne trge. Vse to načrtuje v strogi tajnosti, brez javne razprave. Po naših informacijah je predlog zakona šele sredi tedna dala v medresorsko usklajevanje. Javne agencije so ga dobile šele včeraj, za pripombe pa so imele na voljo le 24 ur.

Predlog zakona so spisali na ministrstvu Zdravka Počivalška.
Predlog zakona so spisali na ministrstvu Zdravka Počivalška.
STA

Konec politične neodvisnosti regulatorjev

To veliko pove o namenih vlade. Predlog zakona namreč pomeni popolno politično podreditev in konec neodvisnosti institucij, zadolženih za regulacijo nekaterih največjih slovenskih podjetij, zagotavljanje enakih pogojev na trgih, preprečevanje škodljivih praks in zaščito potrošnikov. Do zdaj je člane sveta in direktorje večine javnih agencij imenoval in razreševal državni zbor. To bi se po novem spremenilo. Predlog predvideva, da bi vse člane svetov in uprav obeh novih "super agencij" neposredno imenovala vlada in to za obdobje šestih oziroma petih let.

-> Oglejte si predlog zakona

Kar je ključno, ob ustanovitvi "super agencij" bodo samodejno prenehali mandati vseh direktorjev in članov svetov javnih agencij, ki se združujejo. Sprejetje zakona bi torej Janševi vladi omogočilo, da se z enim zamahom reši vseh vodilnih, ki ji niso po volji, in na položaje v novih "super agencijah" nastavi svoje ljudi.

Vse to bi se zgodilo v času, ko državne regulatorje čaka presoja cele vrste političnih in drugih projektov te vlade. AVK čaka odločanje o paradnem Počivalškovem projektu, državnem turističnem holdingu in demografskem skladu, ki ga bosta nadzorovala ATVP in AZN. AKOS, ki je zadolžen tudi za nadzor medijev, bo odločal o razpisu za 5G tehnologijo. Eden od ministrov te vlade, Andrej Vizjak, je zaradi nakupa delnic Petrola v preiskavi ATVP.

Miloš Čas, direktor ATVP
Miloš Čas, direktor ATVP
ATVP

Vladni načrt je v nasprotju z več evropskimi direktivami, ki regulatorjem zagotavljajo čim večjo mero neodvisnosti v razmerju do politične oblasti. Pri agenciji za energijo, ki jo želi vlada umestiti v eno od dveh "super agencij", tako direktiva EU predpisuje popolno neodvisnost od vlade, nad njenim delom pa dovoljuje le parlamentarni in sodni nadzor. Enako je pri ATVP. Ko jo je vlada Mira Cerarja leta 2017 skušala skupaj z AZN podrediti ministrstvu za finance, sta temu nasprotovala Evropska komisija in evropski nadzornik trga vrednostnih papirjev (ESMA). Regulator trga vrednostnih papirjev mora biti povsem neodvisen pri opravljanju svojih nalog in samostojno razpolagati z viri, so takrat sporočali iz Bruslja oziroma Pariza.

Tudi zaradi nasprotovanja EU je v zadnjih dveh desetletjih zato propadlo več političnih poizkusov združevanja agencij. Leta 2012 je druga Janševa vlada želela pod eno streho združiti ATVP, AZN in AVK, v prvi Janševi vladi pa so k ATVP in AZN želeli pripojiti še del nadzornih funkcij Banke Slovenije. Tej ideji je bila nekaj časa naklonjena tudi vlada Boruta Pahorja, ki je želela skupni nadzorni organ nad finančnim trgom. 

Omilili pogoje za vodilne v "super agencijah"  

Toda v predlogu novega zakona je problematičnih še več ključnih členov. 

Do zdaj je v prekrškovnih postopkih, ki so jih vodile javne agencije, odločal svet. Njegovi člani so lahko postale le osebe, ki za to izpolnjujejo stroge pogoje. Te želi vlada omiliti. V sedemčlanskih svetih obeh "super agencij" bi tako lahko sedele tudi osebe z manj kot petimi leti delovnih izkušenj. Če prej niso smele biti v kazenskih postopkih zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bi bile po novem lahko. 

Andrej Matvoz, direktor Agencije za varstvo konkurence (AVK)
Andrej Matvoz, direktor Agencije za varstvo konkurence (AVK)
Državni zbor

Prav tako se bo krepko povečala moč direktorjev, ki jih bo nastavila vlada. Do zdaj so v prekrškovnih postopkih odločali člani sveta posamezne agencije, ki so lahko prihajali tudi od zunaj. Po novem bi to počel tričlanski senat, v katerem bosta ob direktorju za posamezno področje sedela še dva zaposlena. Vodilni v "super agencijah" bi s tem dobila popolni nadzor nad postopki.

Predlog zakona odpravlja tudi omejitve pri morebitnih konfliktih interesov in poslovnih povezavah vodilnih v organih novih "super agencij". Od članov sveta zahteva le izjavo o interesih in povezavah, ki jih eksplicitno ne prepoveduje. Članom uprave pa prepoveduje le sodelovanje s fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju dela "super agencije", ne pa tudi lastniških deležev.

Kdo so vodilni v javnih agencijah, ki jih želi vlada združiti v "super agencijah"?

S sprejemom zakona bodo samodejno prenehali mandati dosedanjih direktorjev in članov sveta osmih javnih agencij, ki se združujejo:

AGENCIJA ZA ENERGIJO

- direktorica: Duška Godina

- svet: Romana Jordan, Borut Bratina, Aleš Ferlež, Maks Babuder, Mitja Breznik in Sandi Šterpin

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE (AKOS)

- direktorica: Tanja Muha

- svet: Luka Dekleva, Marjan Turk, Marko Mišmaš, Uroš Svete in Matej Mencej

AGENCIJA ZA VARSTVO KONKURENCE (AVK)

- direktor: Andrej Matvoz

- svet: poleg direktorja Matvoza še Aleš Kuhar, Franci Pušenjak, Karla Pinter in Andrej Prah

AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA

- direktor: Jože Hribar

- svet: Jure Prestor, Emilija Placer Tušar, Peter Lipar, Vesna Kerstin Petrič, Tatjana Voj, Marko Polič, Zvonko Milkovič, Peter Jevšinek in Sandi Borec

AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO

- direktor: Rok Marolt

- svet: Franc Žmavc, Zdravko Stare, Radivoj Jelen, Erazem Polutnik in Tomaž Poglajen

AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET

- direktor: Benjamin Steinbacher Pušnjak

- svet: Klavdij Logožar, Damir Topolko, Emilija Tušar Placer, Aleš Vojska in Miran Volmajer

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV (ATVP)

- direktor: Miloš Čas

- svet: poleg direktorja Časa še Primož Damjanovič, Katja Jurančič Bratina, Gorazd Čibej in Dragan Kesič

AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR (AZN)

- direktor: Gorazd Čibej

- svet: poleg direktorja Čibeja še Primož Damjanovič, Florjan Lorger in Andrej Zupančič