NLZOH odgovarja dr. Metki Paragi

Od Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) smo v zvezi z odzivom dr. Metke Paragi, ki je bil objavljen 9. novembra, prejeli zahtevo za objavo prikaza nasprotnih dejstev. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
ponedeljek, 15. 11. 2021, 15:20


Tjaša Žohar Čretnik
NLZOH, ki ga vodi Tjaša Žohar Čretnik, se ponovno odziva na besede nekdanje zaposlene dr. Metke Paragi.
STA

V odzivu na prikaz nasprotnih dejstev je nekdanja sodelavka Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) dr. Metka Paragi ponovno zapisala toliko dokazljivih neresnic, da moramo v skladu s pravico do popravka (v skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih - v taki obliki in na takem mestu, da ima njegova objava enako vrednost kot članek ali prispevek, na katerega se nanaša) zahtevati objavo najmanj spodnjih popravkov oziroma pojasnil, kljub temu da se zaradi spoštovanja varstva osebnih podatkov v vsej komunikaciji strogo izogibamo temu, da bi v fazi odprtega sodnega postopka na delovnem sodišču s čimerkoli razkrivali resnične razloge, ki so privedli do prekinitve delovnega razmerja dr. Metke Paragi: 

"Direktorici Tjaši Žohar Čretnik pa v trezen razmislek: pri zbiranju podpisov podpore zanjo je od 800 zaposlenih zbrala 250 podpisov. Citiram zaposlene na NLZOH: "od 250tih jih je min 200 'pod prisilo' ali zaradi ohranitve mesta in miru ... pa tudi 50 ne verjamemo, da je srčnih". Na NLZOH vlada hud klientelizem in pritiski. To sem sama doživela, ko se je njena podrepna "ne stroka" spravila name in mi dokazano sledila s pomočjo zasebnih detektivov."

Pismo podpore direktorici NLZOH so samoiniciativno napisali trije strokovnjaki v NLZOH: prof. dr. Maja Rupnik, doc. dr. Boris Kolar in dr. Mojca Fašmon Durjava, tudi sicer mednarodno priznani strokovnjaki na svojih področjih. Pismo so izročili članom sveta na svetu zavoda 4. novembra 2021, v njem pa ostro zavračajo očitke, da direktorica odriva stroko. V dnevu in pol se jim je na sedmih lokacijah po Sloveniji s podpisi pridružilo 256 zaposlenih. Pobudnici in pobudnik pisma ostro zavračajo namigovanja, da so bili podpisi zbrani pod prisilo. 

Dr. Metka Paragi je ob izbruhu epidemije hitro opazila, da se je stroka v boju proti virusu umaknila politiki. Ker ji vest ni dovolila, da bi ostala tiho, je danes na zavodu za zaposlovanje.
Dr. Metka Paragi je ob izbruhu epidemije hitro opazila, da se je stroka v boju proti virusu umaknila politiki. Ker ji vest ni dovolila, da bi ostala tiho, je danes na zavodu za zaposlovanje.
Sašo Švigelj

Preberite še:
"Vlada želi le stroko, ki se ji uklanja" #intervju

"Dodatno navajam, da smo bili pod mojim vodstvom prvi sposobni detektirati virus še pred izbruhom epidemije, prvi pričeli s sekvenciranjem ter dogovori okoli množičnega sekvenciranja (kar nam je kasneje preprečila) in prvi uvedli sekvenciranje SARS-CoV-2 tudi z novo metodo."

Detekcija novega koronavirusa je bila pred epidemijo v omejenem obsegu postavljena na dveh različnih lokacijah NLZOH: v Ljubljani in v Mariboru. Prve sekvence SARS-CoV-2 genomov je določil mariborski laboratorij že v aprilu 2020, kar je razvidno tudi iz mednarodnih in javno dostopnih baz sekvenc SARS-CoV-2 in iz soavtorstva dveh strokovnjakov iz tega laboratorija pri obsežnem evropskem članku s pregledom sekvenciranja in različic virusa. 

"Prvi v Sloveniji smo izolirali virus iz odpadnih vod in pod mojim vodstvom izdali največ strokovnih člankov o SARS-CoV-2 na NLZOH in največ preglednih člankov v Sloveniji. Torej je bil moj laboratorij evidentno v vseh pogledih najboljši na NLZOH, vse ostalo so laži in nadaljnje šikaniranje vodstva mene in mojega laboratorija."

Ni jasno, kako je lahko skupina dr. Paragi prva izolirala virus iz odpadnih vod, če pa se izolacija izvaja samo v laboratorijih posebne varnostne stopnje, ki jih v NLZOH nimamo. Poleg tega je dr. Paragi glede na bazo Cobiss, v kateri so zajete vse publikacije slovenskih raziskovalcev, avtorica pri treh člankih na temo SARS-CoV-2, dveh znanstvenih (od tega eden v reviji brez faktorja vpliva) in enem preglednem. 

"Direktorica je prenesla vse v Maribor izključno po navodilih PV Janeza Janše in ministra Poklukarja ter svoji (samo)volji, kar jasno piše sama v mailu z dne 4.2.2021: '… je PV in naš minister sprejel odločitev, da dodeli koordinacijo dela na tej nalogi meni. Za svojo namestnico sem določila prof. Rupnikovo …' Torej gre za evidentno zavestno kršenje ustaljenih uradnih strokovnih poti, saj je bila v tem primeru direktorica dolžna PV in ministra (če tega nista vedela) poučiti, kako delujejo referenčni laboratoriji, pooblaščeni s strani ECDC in NIJZ. To evidentno ni laboratorij prof. Rupnikove v Mariboru, ampak laboratorij dr. Paragi v Ljubljani, seveda v sodelovanju z uglednimi virologi IMI (Inštituta za mikrobiologijo). Protest Paragijeve in njenega laboratorija je zavrnila z vidika moči. Vodstvo NLZOH pa dokazano namerno (večletno zavračanje naročil potrebne opreme za sekvenciranje s strani vodstva) ni ustrezno opremljalo laboratorija v Ljubljani po vzoru kemijskega laboratorija, ki ga je potem zaprlo in vse preneslo v Maribor."

Interpretacija dejstev je v celoti zlonamerna. Mag. Tjaša Žohar Čretnik je kot direktorica naloge oddelkom dodeljevala v skladu s kapacitetami in usposobljenostjo. Laboratorij, ki ga je včasih vodila dr. Paragi, smo ustrezno opremili že v letu 2018, vanj investirali v sorazmernem deležu z drugimi oddelki, vendar je bil oddelek v začetku leta 2021 sposoben po njenih pisnih navedbah zagotoviti 10x manjše kapacitete sekvenciranja kot so bile takrat potrebne. Ne glede na imenovanje posameznikov na različne funkcije v NLZOH vseskozi sledimo načelu, da naloge opravljajo tisti, ki so sposobni rezultate pridobiti in prikazati.

"Vodja nacionalne strokovne skupine za hitre teste na MZ, ki jo vodi dr. Viktorija Tomič in je v državi najbolj pristojna za to področje, je že 19. januarja v medijih javno in jasno pojasnila, da testi Majbert Pharm ne zadoščajo zahtevanim kriterijem, torej tem, ki so povzeti po ECDC in SZO. Evidentno ne ustrezajo razpisnim pogojem MZ, a so bili testi po NLZOH verifikaciji spuščeni v kontrolo epidemije, torej za množično testiranje."

Nacionalna skupina za HAGT pod vodstvom doc. dr. Viktorije Tomič je že decembra 2021 zadevni test uvrstila na seznam testov primernih za hitro testiranje. Januarja 2021 je Ministrstvo za zdravje NLZOH kot javnemu zavodu odredilo verifikacijo zadevnega testa. Kot javni zavod smo takšno naročilo dolžni sprejeti. Namen študije je bilo preveriti, ali analitske sposobnosti HAT dosegajo navedbe proizvajalca, nacionalna priporočila in priporočila SZO ter preveriti, kakšni sta občutljivost in specifičnost HAT v skupini brezsimptomnih okuženih oseb v primerjavi z metodo PCR. Namen študije ni bilo preverjanje ustrezanja razpisnim pogojem MZ. 

"Vodstvo NLZOH je namerno, vladi servilno ter jasno zavajajoče interpretiralo ustreznost testa za 'ožjo skupino simptomatskih preiskovancev, takih s Ct vrednostmi do 30'. Ti niso ciljna skupina (kot sami navajajo na začetku verifikacije, verificirajo za množično testiranje), ampak so to zdravi ljudje in brez simptomni, kjer pa občutljivost testov celo po njihovih izračunih ne ustreza. Enako ni upoštevalo pozitivne in negativne napovedne vrednosti testa za množično testiranje. S tem je evidentno omogočilo nabavo teh testov (sklicevanje MZ na njihovo verifikacijo) in neustrezno množično testiranje prebivalstva, ki se tudi kaže v slabih rezultatih epidemije."

Ponovno: namen množičnega testiranja nikoli ni bil odkriti vseh okuženih oseb, temveč tiste z višjimi in visokimi virusnimi bremeni, saj noben hitri test vseh okuženih ni sposoben zaznati. Takšen pristop in uporabo v celoti potrjujejo tudi zadnje smernice ECDC, izdane 26. 10. 2021 z naslovom Options for the use of rapid antigen detection tests for COVID-19 in the EU/EEA - first update. (Opcije za rabo hitrih antigenskih testov za odkrivanje COVID-19 v EU/EGP – prva posodobitev). Vodila v celoti potrjujejo metodološki pristop k verifikaciji, ki smo ga v NLZOH uporabili že januarja 2021, potrjujejo pravilnost uporabljenih kriterijev za interpretacijo in na novo uvajajo interpretacijski kriterij, ki smo ga uporabili že januarja 2021 in se glasi: "In independent evaluations of unselected participants, assays should have a sensitivity of 90% or greater for subjects with a Ct < 25." ("V neodvisnih evalvacijah na preiskovancih brez predhodne selekcije morajo testi pri preiskovancih z vrednostmi Cq<25 imeti občutljivost vsaj 90 %").

"Vodstvo namenoma zavajajoče prikazuje, da je test namenjen 'preiskovancem s Ct do 30'. To je čisto sprenevedanje, saj sami na začetku dokumenta št.6000/20/2021 navajajo, da verificirajo za 'namen množičnega testiranja prebivalcev', kar pomeni predvsem zdrave ljudi in brez simptomne ljudi in ne preiskovance s Ct do 30. Ni upoštevalo niti pozitivne in negativne napovedne vrednosti testa za množično testiranje, ki narekuje izbiro testa z višjo ali enako skupno občutljivostjo, kot je 90 odstotkov in ne 77,38 odstotkov."

Navedena interpretacija je v celoti napačna, kar potrjujejo zgoraj omenjene smernice ECDC, izdane 26. 10. 2021. Pozitivne in negativne napovedne vrednosti nismo navajali, ker je ta odvisna od prevalence bolezni, ki se nenehno spreminja. Tabele za izračun napovednih vrednosti glede na znano specifičnost in občutljivost testa so dostopne vsakemu strokovnjaku.

"Vodstvo je tako pri poročanju in vodenju nadzora nad SARS-CoV-2 kršilo vse kompetentno pooblaščene utečene uradne strokovne poti ECDC in NIJZ (nikjer ni podpisov kompetentnih oseb), ki smo jih kot država članica dolžni upoštevati. Zaradi tega je prihajalo do nedoslednosti in nedopustnih napak. Znotraj NLZOH so te naloge opravljali strokovnjaki, ki niso bili uradno za to pooblaščeni in ki povrh vsega niso bili niti virologi."

ECDC je inštitucija, ki državam članicam pomaga reševati probleme na področju spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni in izboljševati nacionalne sisteme. Njihova priporočila niso zavezujoča, zato ni mogoče govoriti o nikakršnih kršitvah. Seveda se jih trudimo spoštovati v dosegljivem obsegu in so nam tudi dragocena pomoč. Zaradi ponovnih napadov na strokovno integriteto in ugled inštitucije bomo sprožili ustrezne postopke.

»Dokaz za to, da aktivnosti, povezane z epidemijo, niso potekale enako kot prej, je v tem, da bi moral laboratorij dr. Paragi, ki je spremljal gripo pred epidemijo po pooblastilih ECDC, na enak način spremljati tudi SARS-Co-V-2 med epidemijo, pa tega dokazano ni smel (maili direktorice glede nepriznavanja strokovnih funkcij ECDC). Torej med epidemijo COVID-19 je za razliko od preteklih epidemij vse potekalo po vzporednih neuradnih poteh preko za to nekompetentnih oseb.«

Ocene dr. Paragi so zavajajoče in neresnične, zato bomo zaradi povzročanja škode ugledu ustanove sprožili ustrezne postopke.

Maja Kostanjšek,

pooblaščena oseba za odnose z javnostmi v NLZOH