Neuspešno prevzemali imperij Tuša, zdaj kupili livarno v težavah

Kaj se dogaja v eni od največjih livarn v državi in kakšne načrte ima z njo finančni sklad iz tujine, ki ga zastopa naš nekdanji minister za finance?

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
ponedeljek, 25. 11. 2019, 04:00


Necenzurirano prenos
Livar, livarna
Livar

Družba Livar, ki v Ivančni Gorici in Črnomlju zaposluje okoli 700 ljudi, na letni ravni pa ustvari več kot 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, dobiva novega lastnika.

Britanski finančni sklad AnaCap Financial Partners, ki ga pri poslih v Sloveniji zastopa nekdanji finančni minister Uroš Čufer, je po naših informacijah od bank pred nekaj dnevi odkupil 16-milijonske terjatve do Livarja, ki jih zdaj želi pretvoriti v lastništvo.

Za konec prejšnjega tedna naj bi bila tako že predvidena seja upravnega odbora. Glavna točka na dnevnem redu bi bil sklic skupščine Livarja, na kateri bi razlastili dosedanje lastnike in AnaCapu tlakovali pot do prevzema družbe.

Za sklad, ki v Sloveniji sodeluje z družbo Elements, je to že druga večja naložba pri nas. Na enak način so želeli prevzeti skupino Tuš Holding v lasti Mirka Tuša, vendar pa v boju za obvladovanje tretjega največjega domačega trgovca mnogo bolje kaže skladu Alfi.

Vojko Rovere zapušča Livar

Z vprašanji, kakšne načrte ima novi lastnik, koliko denarnih sredstev bo še vložil v družbo, ali namerava zamenjati trenutno vodstveno ekipo in ali bo od nje zahteval zniževanje stroškov in izboljšanje poslovnega rezultata, smo se obrnili na vodstvo Livarja. Njihova pojasnila v celoti objavljamo v nadaljevanju.

Po naših informacijah pa se zaradi prihoda AnaCapa poslavlja eden od ključnih mož Livarja. Po šestih letih družbo zapušča poslovnež Vojko Rovere, ki je praktično ves čas opravljal funkcijo predsednika upravnega odbora in s tem bdel nad odločitvami vodstva.

Vojko Rovere, predsednik upravnega odbora Livarja, se je pred dnevi razkril kot eden od njegovih lastnikov.
Vojko Rovere, predsednik upravnega odbora Livarja, se je pred dnevi razkril kot eden od njegovih lastnikov.
STA
Šele pred kratkim se je Rovere razkril tudi kot 50-odstotni lastnik Livarja, ki pa ga je v začetku meseca prodal. Odkupilo ga je podjetje Foundry, ki ga uradno obvladuje odvetnica Petra Jereb iz Kranja.

Ali je na izhodnih vratih tudi glavni izvršni direktor Rok Rozman, ki se je februarja letos zavihtel na vrh družbe, ni znano. Spomladi je sicer prišlo do prevetritve vodstva, Rozmanu pa sta se pridružila dva nova člana poslovodstva.

Lastništvo prenesli na davčne svetovalce

S prodajo terjatev AnaCapu se od Livarja poslavlja tudi banka Unicredit, ki je bila do sedaj eden glavnih financerjev družbe in tudi odgovorna za njeno usodo.

Ne nazadnje je Rok Rozman v Livar prišel ravno iz Unicredita, kjer je zasedal različne vodstvene položaje, v času reševanja zgodbe Livar pa je bil zadolžen za pravne zadeve in zahtevne primere prestrukturiranja.

Banke na čelu z Unicreditom so vajeti v Livarju prevzele konec leta 2012, ko je bila družba na robu bankrota. Zato so se vodilni bankirji odločili, da dotedanje lastnike Livarja, ki naj bi bili krivi za klavrno stanje, razlastijo in se lotijo finančne in poslovne sanacije družbe.

Toda namesto da bi sami prevzeli lastništvo, so ubrali drugačno pot. Eno največjih slovenskih livarn so prepustili vlagateljem, skritim za davčnimi svetovalci. Čeprav ti v Livar skoraj niso vložili lastnega denarja, so si od njegove prodaje obetali milijonske dobičke.

Sanacija, ki bi ji sledila prodaja, je zašla v slepo ulico. Unicredit, ki je bil do Livarja izpostavljen z več kot osmimi milijoni evrov posojil, pa je moral za družbo poiskati drugo rešitev.

Rok Rozman je bil na Unicreditu zadolžen za reševanje Livarja, danes je njegov glavni izvršni direktor.
Rok Rozman je bil na Unicreditu zadolžen za reševanje Livarja, danes je njegov glavni izvršni direktor.
LinkedIn

Koliko je Unicredit izgubil v Livarju?

V Unicreditu so terjatve prodali AnaCapu, s katerim so se po naših informacijah že pred časom pogovarjali v Livarju, a niso našli skupnega jezika.

Koliko so v Unicreditu in drugih bankah iztržili zanje in ali se iz Livarja umikajo z izgubo, ni znano. Po naših informacijah pa finančni skladi v takšnih poslih običajno odkupujejo terjatve z najmanj 35-odstotnim diskontom.

Z zgodbo Livar, eno največjih nasedlih zgodb Unicredita, so bile po naših informacijah povezane tudi zamenjave v vrhu banke, do katerih je prišlo letos spomladi. Zdaj že nekdanji vodilni v banki, tudi Rozman, so to zanikali, po njihovih besedah pa naj tudi ne bi imeli nobene vloge pri sanaciji Livarja.

Kljub dogovoru ni izključeno, da bi dogovore poskušal preprečiti Robert Žnidar, eden od malih delničarjev Livarja, ki je že pred tem zahteval posebno revizijo domnevno spornih poslov in razkritje zakulisnih dogovorov med bankami in skritimi lastniki.

Prihodki močno pod načrti

Pred novimi lastniki Livarja je tako zahtevna naloga. Ne le zaradi nerazčiščenih zgodb iz preteklosti, ampak tudi zaradi slabšega poslovanja kot ohlajanja na ključnih trgih, na katerih posluje Livar.

Livar, livarna
Livar, livarna
Livar

Znižujejo se kazalniki gospodarske klime, poslabšujejo se ocene trenutnih razmer kot pričakovanja za prihodnost. Tudi od dobaviteljev in poslovnih partnerjev dobivajo namige, da so gospodarske razmere vse prej kot rožnate.

V Livarju so še avgusta zagotavljali, da so zaenkrat mirni. Prodanih količin je bilo namreč še vedno toliko, da je bila njihova proizvodnja polno obremenjena in da bodo do konca leta uspeli doseči ciljni obseg proizvodnje in okoli 52 milijonov evrov prihodkov.

Toda številke govorijo drugačno zgodbo. Še nekaj mesecev pred tem so načrtovali vrednostni obseg prodaje v višini 56 milijonov evrov, torej 7,5 odstotka več. Na tej podlagi bi tudi pomembno izboljšali dobičkonosnost poslovanja.

Livar, livarna
Livar, livarna
Livar

Dogovor z upniki za rešitev družbe

V lanskem letu so namreč zaradi večjega padca prodaje v zadnjem četrtletju, neuspešnega projekta refinanciranja, ki se je začel v letu 2017, oslabitev finančnih naložb in škode zaradi nevihte s točo v Črnomlju, ustvarili vsega 200.000 evrov čistega dobička.

Livar se je konec lanskega leta, ko je družbo vodil še Jože Kaligaro, z bankami upnicami dogovoril za podaljšanje veljavnosti pogodbe o prestrukturiranju finančnih obveznosti iz leta 2015, in sicer do leta 2022, pri čemer so odplačila prilagojena predvidenemu prostemu denarnamu toku.

S tem so odpravili visoko tveganje nesposobnosti odplačevanja finančnih obveznosti in s tem tudi tveganje negotovosti glede tako imenovane predpostavke delujočega podjetja. Po vsej verjetnosti so upniki računali, da bo Livar pomembno izboljšal svoje poslovanje in denarni tok.

Kaj o novem lastniku pravijo v Livarju

1) Kako bo prodaja bančnih terjatev skladu AnaCap vplivala na Livar?

Za uspešno finančno prestrukturiranje družba Livar d.d. potrebuje sodelovanje finančnih upnikov, ker lastniki (delničarji) v zadnjih letih niso izkazali resne pripravljenosti za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev. Bančni upniki so v okviru svojih strategij upravljanja z nedonosnimi terjatvami jasno sporočili, da niso pripravljeni sklepati nadaljnjih reprogramov, temveč želijo razpolagati s svojim terjatvami. Finančni sklad Anacap je izkazal profesionalen pristop in resen interes za vstop v upniško strukturo ter odkup finančnega dolga družbe. Za družbo koncentracija finančnega dolga prinese možnost finančnega prestrukturiranja, ki bo morala obsegati tudi zmanjšanje finančnega dolga in zagotovitev dodatnih likvidnih sredstev.

2) Kakšna bo vloga AnaCapa in ali bo morda Livarju zagotovil dodatno financiranje?

Vse zainteresirane investitorje je družba Livar d.d. povabila na predstavitev njihovih poslovnih načrtov za vstop v upniško strukturo družbe. Finančni sklad Anacap je izkazal pripravljenost za izvedbo finančnega prestrukturiranja, ki bi obsegala delno konverzijo dolga v kapital in zagotovitev dodatnih likvidnih sredstev.

3) Ali bo prišlo do sprememb v upravnem odboru in poslovodstvu?

Spremembe v upravnem odboru so vezane na odločitve delničarjev družbe. Upniki v okviru pravil korporativnega upravljanja niso pristojni odločati o članstvu v upravnem odboru dolžnika. Poslovodstvo družbe do sedaj ni vodilo kakršnihkoli pogovorov s potencialnimi investitorji v tem kontekstu, niti takšnih pogovorov ne namerava voditi. Vodilo ravnanja poslovodstva je izključno interes družbe.

4) Ali in kako bo AnaCap prevzel lastništvo družbe?

Kolikor je družbi znano, je finančni sklad Anacap pripravljen podpreti prizadevanja družbe za zmanjšanje finančnega dolga, kar se lahko izvede preko konverzije dolga v kapital. Delničarji družbe v zadnjih letih niso sprejeli nobenih ukrepov za povečanje sredstev družbe, čeprav je bila podana potreba. V okviru področne zakonodaje so predvideni ukrepi, ki upnikom v takih primerih omogočajo sprejem ukrepov za podporo finančnemu prestrukturiranje družbe.

5) Kaj se bo zgodilo z dosedanjimi lastniki Livarja, ali bodo prejeli kakšno nadomestilo?

Delničarji so imeli in imajo ves čas na voljo možnost finančno podpreti prizadevanja družbe za izvedbo finančnega prestrukturiranja. V primeru povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki s strani upnikov, obstoječi delničarji obdržijo delnice v družbi, zmanjša pa se njihov relativni delež. Zgolj v primeru, da bi se ugotovilo, da obstoječi osnovni kapital družbe ne zadošča za pokritje celotne (prenesene) izgube, področna zakonodaja predvideva ukrepe za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z razveljavitvijo dotedanjih delnic.

6) Kako bo v letošnjem letu posloval Livar?

Poslovanje družbe Livar d.d. bo v letošnjem letu predvidoma zaostalo za poslovnimi načrti, kar je predvsem posledica izrazito neugodnih razmer na relevantnih trgih, s katerimi se srečujemo od meseca septembra dalje. Gospodarska situacija je za izvozno naravnane družbe še toliko bolj neugodna, saj se hkrati zaradi razmer na domačem trgu povečujejo stroški poslovanja. Posledično je pričakovati nižje prihodke od prodaje in nižji EBITDA, kot je bilo predvideno v poslovnem načrtu.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net