Kaos na civilni zaščiti: zato so razrešili direktorja

Kaj so inšpektorji ugotovili pri pregledu delovanja civilne zaščite, ki velja za prvo obrambno linijo pri reševanju posledic naravnih in drugih nesreč?

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
petek, 7. 10. 2022, 05:55


Darko But
Darko But (na fotografiji) se je s položaja moral posloviti po tem, ko so inšpekcijski pregledi razkrili slabo vodenje in neorganiziranost uprave za zaščito in reševanje.
STA

Darko But ni več direktor uprave za zaščito in reševanje, pod katero spada tudi civilna zaščita. Vlada ga je včeraj razrešila in namesto njega imenovala Leona Behina, ki je pred tem kratek čas vodil direktorat za proračun na ministrstvu za finance, v Kočevju pa poveljeval tamkajšnji gasilski zvezi. Kot smo izvedeli, Buta ni odnesel samo nedavni hekerski napad, ki je razkril velike ranljivosti na področju informacijske varnosti. Sodu so dokončno izbile dno ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki je odkril slabo organiziranost in pomanjkljivo opremljenost enot civilne zaščite.

Tako je inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje v okviru ministrstva za obrambo, konec prejšnjega meseca izvedel praktični oziroma tehnični preizkus enot civilne zaščite. Poenostavljeno povedano: inšpektorji so se želeli prepričati, kako poteka aktivacija posameznih državnih, regijskih in občinskih enot civilne zaščite, in preveriti, ali se njeni pripadniki ob nastopu krizne situacije odzovejo ustrezno in v predpisanem času. Ugotovitve so bile zaskrbljujoče.

Pod drobnogled so inšpektorji vzeli šest enot civilne zaščite, državno, dve regijski (Postojna in Ptuj) in tri občinske (Brežice, Škofja Loka in Maribor). Pri tem so morali pri kar treh pregledih predčasno zaustaviti aktivacijo oziroma do nje sploh ni prišlo, saj ni bilo mogoče sklicati pripadnikov enot. Najslabše je bilo na regijski ravni, kjer nimajo operativnih enot. Med drugim vodje niso vedeli, kdo so njihovi podrejeni, zaščitni opremi, kar so jo imeli, pa je potekel rok uporabe.

"Ob zaključku preizkusa je bilo ugotovljeno, da vse enote niso v celoti kadrovsko popolnjene, da vse enote niso v celoti opremljene ter da vse enote niso v celoti usposobljene," je potrdila Romana Lah z inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dodala je še, da popravljalnih ukrepov niso odredili, ker je bil izveden le tehnični preizkus. 

/
/
Nataša Juhnov

Preberite še:
Napad na civilno zaščito: hekerji so imeli prosto pot

Kaj so preverjali inšpektorji

Kot je razvidno iz poročila inšpekcijskega pregleda, ki smo ga pridobili v uredništvu, je ta potekal na zadnjo soboto v septembru. Pripadnike so aktivirali s pomočjo tehničnih sredstev, ki so ga izvedli operaterji v centrih za obveščanje, praviloma prek telefonov.

Celotna akcija je bila zastavljena tako, da so najprej preko centrov aktivirali posamezne enote, ki bi se morale zbrati na vnaprej določenih zbirnih mestih. Tam so bili prisotni inšpektorji, ki so ob prihodu pripadnikov te popisali, preverili njihovo osebno opremo in skupno opremo enote. Za vse to so imeli časa nekaj več kot osem ur, saj imajo enote v skladu z uredbo toliko časa, da se aktivirajo.

Še najmanj težav je bilo pri tako imenovani enoti za hitro intervencijo, ki jo na državni ravni organizira uprava za zaščito in reševanje. A do prvega zapleta je prišlo že na samem začetku. Mesti poveljnika in namestnika namreč nista popolnjeni. Poleg tega je moral večino pripadnikov priklicati operater, ki je imel ob tem še redno delo. Dodatne kadrovske okrepitve pa ni dobil, čeprav je prosil zanjo. Celotno obveščanje je tako trajalo več kot dve uri.

Odzvali so se večinoma pogodbeni pripadniki civilne zaščite. Med tistimi, ki se niso odzvali, pa je bilo nekaj opravičeno odsotnih zaradi bolezni ali poti v tujini. Bistveno slabši je bil odziv pripadnikov brez pogodb. Večina jih je imela osnovno osebno opremo, nekateri pa tudi posebno opremo. Kljub temu nobena od enot ni bila v celoti materialno opremljena v skladu z merili. 

Enote civilne zaščite pomagajo tudi pri reševanju iz ruševin ter zemeljskih in snežnih plazov.
Enote civilne zaščite pomagajo tudi pri reševanju iz ruševin ter zemeljskih in snežnih plazov.
CZ občine Bovec

Preberite še:
To je rezultat večletnega IT kaosa v UKC Ljubljana

"Pri nas 25 let ni bilo narejeno nič"

Pri regijskem pregledu so medtem inšpektorji hitreje zaključili z delom. Tako so na Ptuju, kjer so preverili tehnično reševalno enoto, pristojno za iskanje zasutih v ruševinah in reševanje na vodi in iz vode, ugotovili, da nimajo načrtov za aktivacijo. Vodja izpostave jim je povedal, da načrti obstajajo, "vendar le na papirju in da od leta 1997 na tem področju ni bilo izvedeno, narejeno nič". V pogovoru z vodjo inšpekcijske ekipe je dodal, da nima niti aktivnih pripadnikov niti opreme. Na papirju imajo sicer razporejene pripadnike, ki pa z razporedi niso seznanjeni in posledično niso operativni. Zato so preizkus aktiviranja po manj kot uri zaključili.

Podobno je bilo v Postojni, kjer so preverjali regijsko enoto na področju radiološke, kemične in biološke zaščite. Ugotovili so, "da enota že nekaj časa ni operativna, zaščitni opremi (kar jo imajo) je potekel rok uporabe, da pripadniki enote niso usposobljeni ter da pripadnikov, ki so na papirju razporejeni, vodja ne pozna, ker jih po njegovem prevzemu vodenja izpostave niso še nikoli sklicali". 

V Škofji Loki, kjer so preverjali tehnično enoto za potres, so imeli medtem inšpektorji celo težavo pri predaji odredbe operaterju v regijskem centru. Ta jih ni hotel spustiti v prostore niti ni hotel prevzeti odredbe, saj da po navodilih nadrejenega tega ne sme narediti brez njegovega pisnega soglasja. Zato so bile potrebne urgence prek zdaj že nekdanjega direktorja uprave za zaščito in reševanje Buta. A so hitro ugotovili, da je bila akcija zaman. 

Minister za obrambo Marjan Šarec je moral ukrepati in za vodenje uprave za zaščito in reševanje najti drugega direktorja.
Minister za obrambo Marjan Šarec je moral ukrepati in za vodenje uprave za zaščito in reševanje najti drugega direktorja.
Jure Zauneker

Preberite še:
Po kibernetskem napadu klice na 112 beležijo na roke

Prišlo devet ljudi, a le dva člana aktiviranih ekip

Občinski poveljnik je namreč povedal, da občina trenutno nima aktivne ekipe za tehnično reševanje, saj imajo vse urejeno še s pogodbami z gasilci, gorskimi reševalci, jamarji, kinologi in drugimi. Odpravo teh kršitev so jim inšpektorji že naložili po rednem pregledu v začetku letošnjega leta, a rok za izvršitev ukrepa še ni potekel. Zato so tudi ta preizkus predčasno zaustavili.

Več sreče so inšpektorji imeli v Mariboru, kjer so preverjali službo za podporo, ki obsega enote za oskrbo, zveze, psihološko pomoč, prevoze, informacijsko in komunikacijsko podporo ter druge potrebe. Od 37 pripadnikov se jih je odzvalo 15, preostali pa so bili odsotni ali pa se niso odzvali klicu. Inšpektorji so sicer ugotovili, da imajo le trije od njih vso zahtevano osebno opremo.

Do zanimivega zapleta je medtem prišlo v Brežicah, kjer so preizkusili tehnično enoto za poplave. Na zbirno mesto je prišlo devet od 19 pripadnikov, ki jih je sklical namestnik poveljnika civilne zaščite. A zanje se je ugotovilo, da sta le dva dejansko razporejena v eno od aktiviranih ekip. Ostali so del drugih služb civilne zaščite. Vsi prisotni so imeli uniforme, ostale opreme pa ne.

Napad na civilno zaščito: hekerji so imeli prosto pot 

Kot smo razkrili, so inšpektorji vladnega urada za informacijsko varnost pri pregledu po hekerskem vdoru na upravi za zaščito in reševanje odkrili vrsto nepravilnosti: od zastarelega varnostnega sistema do neprimernih gesel za vstop. 

Tako kletni prostor telekomunikacijskega centra uprave ni bil zavarovan z dvojnim preverjanjem s kartico ali šifro. Inšpektorji so med pregledom v njem naleteli na dve osebi, ki nista zaposleni na upravi, prav tako pa nista bili vpisani v knjigo obiskovalcev. Ob tem so v upravi uporabljali zelo šibka gesla. V aplikacijo SPIN, ki je namenjena obveščanju o nesrečah in drugih izrednih dogodkih, je bilo še deset dni po napadu mogoče vstopiti kar z uporabniškim računom "urszr", torej s kratico za polno ime uprave, in istoimenskim geslom.