Država premagala družino Janković na sodišču

Sodišče je na predlog države razveljavilo poenostavljeno prisilno poravnavo družbe Electa Holding, krovne družbe v poslovnem imperiju družine Janković. Samo s to "prisilko" so hoteli odpisati za sedem milijonov evrov dolga.

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
ponedeljek, 18. 11. 2019, 13:09


zoran janković
Zoran Janković
STA

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi državnega odvetništva. Okrožno sodišče v Ljubljani pa bo moralo o "prisilki" ponovno odločati. Če jo bo zavrnilo, bi lahko Electa Holding končala v stečaju, v njeni stečajni masi pa bi se znašla celotna skupina Electa. To sta podjetji Electa Naložbe in Electa Inženiring, ki sta imeli konec lanskega leta uradno za več kot 20 milijonov evrov premoženja.

Iz sklepa višjega sodišča izhaja, da Damijan Janković kot direktor družbe Electa Holding ni predložil vseh listin, ki bi jih moral v skladu z zakonodajo, sodišče prve stopnje pa je zato sprejelo nezakonit sklep o potrditvi poenostavljene poravnave. Janković bo moral v ponovljenem postopku sodišču predložiti manjkajoče listine in zagotoviti, da bo tokrat odločalo v skladu z zakonom.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da so v notarskem zapisniku upniki, ki so glasovali za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave, sicer navedeni, vendar brez identifikacijskih podatkov, niti ni pri vsakem od upnikov naveden skupni znesek njegove terjatve po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave niti način glasovanja o poenostavljeni prisilni poravnavi.

Prav tako iz posodobljenega seznama preizkušenih terjatev, ki ga je predložil dolžnik, niso razvidni pravni temelji njihovega nastanka. Dolžnik je v posodobljenem seznamu terjatev kot pravne temelje navedel le odkup terjatve, posojilo, sodba, račun, plačilni nalog..., ugotavlja sodišče.

Država je v pritožbenem postopku trdila, da Electa Holding ni pošteno in v celoti prikazala svojega finančnega stanja in da mu zato pravnega varstva ne more nuditi. Poudarjala je, da se v vseh postopkih pojavlja isti večinski upnik, to je podjetje v lasti Jana Beca. Kljub temu ji ni uspelo dokazati, da je družina Janković zlorabila institut poenostavljene prisilne poravnave.

Na višjem sodišču so dodali, da ima država še vedno možnost vložiti tožbo zoper sklep o potrditvi postopka. Pod sklep je kot predsednica senata podpisana sodnica Vesna Jenko.

sodišče, zatožna klop
sodišče, zatožna klop
STA

Kako smo spodbudili državo k ukrepanju

Kot smo prvi razkrili, se je državno odvetništvo pritožilo na sklep o potrditvi postopka. To je storilo septembra letos, dan zatem, ko je v parlamentu potekala razprava o zlorabah poenostavljenih "prisilk", člani komisije za nadzor javnih financ pa so se zaradi zadeve Janković soglasno zavzeli za čimprejšnje popravke insolvenčne zakonodaje. Pritožbo je državno odvetništvo vložilo kot upnik, saj mu podjetje Electa Holding dolguje za dobrih 3000 evrov neplačanih taks in drugih stroškov.

"Pritožbo smo vložili v skladu z obvestilom ministrstva za pravosodje o dejstvih, ki bi lahko utemeljevala podlago za razveljavitev poenostavljene prisilne poravnave," so pozneje pojasnili na državnem odvetništvu.

Pritožbo so vložili še zadnji dan, preden bi sklep, pod katerega se je podpisala sodnica Majda Čebulj, postal pravnomočen. S poenostavljeno "prisilko" Electe Holding so si želeli Jankovićevi odpisati sedem milijonov evrov dolgov. Na to, da ima država le še nekaj dni časa za pritožbo, smo sicer opozorili v seriji člankov o poslih družine Janković.

Pod vprašajem je tudi odpis dolgov podjetja Electa Inženiring, osrednje družbe v skupini Electa. Kot smo poročali, je družba Rating, ki se ukvarja z odkupom terjatev, vložila tožbo za razveljavitev poenostavljene prisilne poravnave Electe Inžerininga.

Če bo sodišče tožbi ugodilo, se podjetju ne bo uspelo rešiti za dobrih 14 milijonov evrov dolgov. V tem primeru bi lahko končalo v stečaju, v katerem bo vodenje podjetja iz rok Damijana Jankovića prešlo v roke upravitelja, ki ga bo imenovalo sodišče. Upniki, ki so bili v poenostavljenih "prisilkah" prepuščeni na (ne)milost družini Janković, bi tako lahko računali na vsaj delno poplačilo iz stečajne mase.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net