Razkrivamo vsa navodila ministra Hojsa policiji

Usmeritve in obvezna navodila, ki jih vodstvu policije daje minister za notranje zadeve Aleš Hojs, dokazujejo, da želi politično upravljati s policijo.

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
četrtek, 17. 9. 2020, 05:55


UV-TRAVNER HOJS-pl
Po zamenjavi na vrhu policije, ko je Antona Travnerja (levo) zamenjal Andrej Jurič, je Aleš Hojs (desno) policijo začel usmerjati tudi glede konkretnih preiskav.
Primož Lavre

Za ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa so protesti očitno nevarnejši za policiste, življenja in premoženje kot paravojaške skupine na čelu s štajersko vardo. Sovražni govor vidi le v sloganu "smrt Janšizmu". Na policijo je pritiskal tudi tako, da ji je dal usmeritve, katere konkretne zadeve naj preiskuje, s čimer je prekoračil zakonske pristojnosti.

Vse to je razvidno iz usmeritev in obveznih navodil, ki jih je Hojs dal vodstvu policije v času svojega mandata. Od ministrstva za notranje zadeve smo jih pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zahtevali smo jih, ker se Hojs že od začetka mandata vpleta v delo policije, predvsem v Nacionalni preiskovalni urad (NPU). 

Do zdaj je bilo znano, da je Hojs vodstvu policije z navodili naročil revizijo petih zadev, ki jih je preiskoval NPU. Zahteval je tudi pripravo predpisov, ki bodo NPU povsem podredile generalnemu direktorju policije. Dokumentacija, ki smo jo prejeli, potrjuje, da je bilo teh navodil še precej več. Hojs jih daje vodstvu policije že na mesečni ravni. V pol leta se je podpisal kar pod osem navodil. Za primerjavo: policija jih je v letu in pol mandata njegovega predhodnika Boštjana Poklukarja skupaj dobila devet, torej le eno več. 

Intenzivnost in ostrina ministrovih navodil, ki jih naštevamo spodaj, se v zadnjih mesecih krepi. Posamezna navodila smo posebej analizirali. Kaj vse je torej od policije že zahteval Hojs?

Hojs želel "odločno ukrepanje" proti protestnikom 

V ponedeljek, 27. aprila, se je na Trgu republike zbralo več sto protestnikov. To je močno vznejevoljilo Hojsa. Še isti dan policijo je pozval, naj za "prepoznavanje sodelujočih na protestnih shodih uporabi vse javno objavljene slike iz medijev in socialnih omrežij". A Hojs ni ostal le pri pisanju na družbenem omrežju Twitter. 

Dokumentacija, ki smo jo pridobili, namreč razkriva, da je že tri dni pozneje, 30. aprila, policiji izdal navodila glede ravnanja s protestniki. Odredil ji je, naj postopke za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter prekrškov, ki se nanašajo na zajezitev epidemije COVID-19, "dosledno izvaja tudi zoper organizatorje in udeležence nelegalnih javnih zbiranj". V primeru kršitev naj ustrezno ukrepa, je policiji naročil Hojs. 

Navodila, ki jih je Aleš Hojs dal policiji glede ravnanja s protestniki.
Navodila, ki jih je Aleš Hojs dal policiji glede ravnanja s protestniki.
necenzurirano.si

/
/
necenzurirano.si

Čeprav so bili protesti mirni, je Hojs izrecno zapisal, da "mora policija stoično in profesionalno prenašati provokacije kot v primeru zadnjih demonstracij". "V primeru ogrožanja policistov ali premoženja pa mora odločno ukrepati, tako da zavaruje življenje in zdravje," je posebej poudaril Hojs. 

Strog do protestnikov, precej manj pa do varde

Precej manj strog je bil Hojs do štajerske varde. Več deset njenih pripadnikov je 17. maja obkolilo policijsko postajo v Slovenski Bistrici in zahtevalo pojasnila od policistov, ki so zbirali obvestila o njihovem taboru v Cigoncah. Čeprav je dogodek sprožil burne odzive v javnosti, se je Hojs nanj odzval šele po štirih dneh. Obnašanje pripadnikov varde je ocenil za "povsem neprimerno".

Šele 26. maja, torej devet dni po vpadu vardistov na policijo, je Hojs dal policiji usmeritve glede ukrepanja proti paravojaškim skupinam. Te so bile precej bolj mile kot do protestnikov. Hojs recimo v njej ni zahteval kakršnih koli ukrepov proti organizatorjem. Prav tako ne sankcij zaradi kršitev zdravstvenih predpisov, čeprav se je v prostorih policijske postaje gnetlo večje število ljudi, epidemije pa še ni bilo konec. 

Usmeritve Aleša Hojsa glede ukrepanja proti paravojaškim skupinam.
Usmeritve Aleša Hojsa glede ukrepanja proti paravojaškim skupinam.
necenzurirano.si

/
/
necenzurirano.si

Razlika med navodiloma je očitna. Hojs pri vardi ni zahteval "odločnega ukrepanja za zavarovanje življenja in premoženja" kot v primeru protestov. Zapisal je le, da "mora policija učinkovito zavračati kakršnekoli pritiske zaradi izvajanja zakonitih policijskih nalog". Dodal je še, da mora zoper storilce prekrškov in kaznivih dejanj takoj ukrepati dosledno in strokovno ob upoštevanju taktičnega preudarka. 

Hojs dal navodilo tudi zaradi slogana "Smrt Janšizmu"

Na enak način, torej politično, je Hojs ravnal tudi v primeru sovražnega govora. Ta se Hojsu nikoli ni zdel prevelik problem. Med prvim begunskim valom v začetku leta 2016, ko je slovenski javni prostor začel preplavljati sovražni govor, je Hojs cinično ugotavljal, da bi bilo pametneje denar nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s to problematiko, nameniti za opremo vojske in policije. 

Toda sredi junija je Hojs nenadoma ugotovil, da je sovražni govor težava, ki jo mora preganjati z navodili policiji. "Sovražni govor je družbeno škodljiv pojav, ki terja nepristranski in takojšnji odziv pristojnih državnih organov," je v dokumentu zapisal Hojs, sicer nekdanji predsednik upravnega odbora Nova24TV, znanega po intenzivni uporabi sovražnega govora. Policiji je odredil "ukrepe za dosledno prepoznavanje različnih oblik sovražnega govora, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov povezanih z njim ter odkrivanje storilcev". 

Aleš Hojs je šele junija ugotovil, da je sovražni govor težava, ki jo mora preganjati z navodili policiji.
Aleš Hojs je šele junija ugotovil, da je sovražni govor težava, ki jo mora preganjati z navodili policiji.
necenzurirano.si

/
/
necenzurirano.si

Zakaj takšen preobrat? Navodilo je izdal v času, ko se je na plakatih protestnikov pojavil slogan "Smrt Janšizmu". V SDS in njej zvestih medijih so ga takoj prepoznali kot grožnjo smrti Janezu Janši in volivcem SDS. Hojs je dal policiji navodila, ta pa je nato na podlagi kazenske prijave Janeza Janše vložila ovadbo zaradi suma več kaznivih dejanj. Tožilstvo jo je pred mesecem dni zavrglo

Preiskava Jelke Godec ima prednost

Po zamenjavi na vrhu policije, ko je Antona Travnerja zamenjal Andrej Jurič, je Hojs policijo začel usmerjati tudi glede konkretnih preiskav. Znano je, da je z navodilom zahteval revizijo več primerov NPU. Med drugim tudi dogajanja na otroški srčni kirurgiji, ki ga je že pred tem obravnavala parlamentarna preiskovalna komisija pod vodstvom Jelke Godec (SDS). 

Toda Hojs je šel pri tem primeru še korak dlje. Sredi julija je namreč policiji naročil, da mora "pristopiti k doslednemu odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj s področja nabave in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom". Pri tem jim je izrecno odredil, da "mora upoštevati" ugotovitve parlamentarne preiskovalne komisije. 

Gre za nov politični pritisk na policijo, saj Hojs kot minister nikakor ni pristojen za usmerjanje ali celo odrejanje konkretnih preiskav. Poročilo o preiskavi otroške kirurgije je državni zbor na NPU poslal šele julija, Hojs pa je še isti mesec izdal navodilo, naj policija "pristopi k doslednemu odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj" na tem področju. Že pred časom je sicer NPU končal predkazenske postopke, povezane z drugo parlamentarno preiskavo, ki jo je vodila Jelka Godec. Šlo je za nabavo žilnih opornic. NPU je vložil tri ovadbe, pri katerih je kot dokaz uporabil tudi del dokumentacije iz parlamentarne preiskave. 

Ali in zakaj imajo zanj prednost le parlamentarne preiskave, ki jih je vodila SDS, bo lahko Hojs pojasnil že jutri, ko bo državni zbor obravnaval njegovo interpelacijo.

Aleš Hojs je v obdobju od marca do julija, torej v petih mesecih, izdal osem navodil in usmeritev policiji.

- 31. marec: EVIDENTIRANJE KAZENSKIH OVADB

Odprava v nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti nad poslovanjem policije s prejetimi ovadbami in evidentiranjem kaznivih dejanj.
S to odredbo je Hojs policiji naročil, naj izpopolni in ustrezno uredi informacijski sistem za vodenje evidence kaznivih dejanj. Izdal jo je po rednem nadzoru dela policije. 

- 30. april: PROTIVLADNI PROTESTI

Navodila glede ukrepanja zoper kršitelje odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 

V tej odredbi je Hojs policiji odredil, kako naj ravna z udeleženci protivladnih protestov. (več zgoraj)

- 8. maj: ILEGALNI MIGRANTI

Način obravnave večje skupine ilegalnih migrantov.

Po prejemu poročila varuha človekovih pravic o njegovem obisku policijske postaje v Ilirski Bistrici je Hojs odredil, da "mora policija v postopku z ilegalnimi migranti zagotoviti izvedbo vseh uradnih dejanj in jih ustrezno evidentirati".

- 26. maj: ŠTAJERSKA VARDA

Usmeritve policiji glede ukrepanja zoper delovanje paravojaških skupin. (več zgoraj)

- 19. junij: SOVRAŽNI GOVOR

Navodila glede obravnave preganjanja sovražnega govora. (več zgoraj)

- 17. julij: DOSLEDNO PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ

Po navodilu naj bi policija "dosledno odkrivala in preiskovala kazniva dejanja s področja nabave in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom". (več zgoraj)

- 17. julij: REORGANIZACIJA NPU

Usmeritve in obvezna navodila za preučitev navodila o določitvi kaznivih dejanj, ki jih preiskuje NPU.

Z njimi je Hojs odredil policiji, naj preuči in po potrebi spremeni akt, ki določa sodelovanje NPU z drugimi policijskimi enotami. Kot smo razkrili, bi se s tem zmanjšala ali celo ukinila samostojnost NPU pri izbiri kaznivih dejanj in zadev, ki jih bo preiskoval

- 29. julij: REVIZIJA PREISKAV NPU

Hojs je odredil revizijo preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, domnevne zlorabe monopola televizijske hiše Pro Plus, lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic in sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji. Poročali smo že, da je s tem prekoračil zakonska pooblastila.