Prikaz nasprotnih dejstev: Nagrada za direktorico, ki je odobrila teste z rajskih otokov

Od Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) smo v zvezi s prispevkom "Nagrada za direktorico, ki je odobrila teste z rajskih otokov" prejeli zahtevo za objavo prikaza nasprotnih dejstev. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
petek, 7. 1. 2022, 15:00


Tjaša Žohar Čretnik
Tjaša Žohar Čretnik, direktorica NLZOH
STA

V članku, objavljenem 3. januarja 2022, ste zavajali javnost glede zakonske podlage dodatkov, ki naj bi jih prejela direktorica NLZOH mag. Tjaša Žohar Čretnik. Dodatki so bili izplačani v skladu z zakonodajo po 71. členu ZIUZEOP in po 125. členu ZIUOPDVE ter za projekt HERA, ki ga vodi ob svojih rednih delovnih obveznostih. Z zahtevo za prikaz nasprotnih dejstev želimo vaše bralke in bralce seznaniti z resnično vsebino.

Zapisali ste, da so zaposleni na NLZOH, ki so pred direktorico vodili podobne projekte, morali te "opravljati v svojem rednem delovnem času, za kar niso prejemali nobenega dodatnega plačila". Po besedah vaših virov "takšni projekti ne bi smeli biti posebej plačani", predhodnica direktorice pa da "za vodenje projekta HERA ni prejela niti evra". 

Tako obsežnega evropskega projekta, kot je HERA, na NLZOH še ni bilo. Razpisno dokumentacijo za projekt HERA je NLZOH pričel pripravljati junija 2021, vloga je bila oddana julija 2021, pogodba pa podpisana septembra 2021. Direktorica Žohar Čretnik je nastopila mandat leta 2018. Zato predhodnica direktorice sredstev za vodenje projekta HERA ni mogla prejemati, saj projekta tedaj sploh še ni bilo. 

Aktualna direktorica je projekt HERA vodila ob svojih siceršnjih delovnih obveznostih, medtem ko se drugim zaposlenim na projektu obseg dela v času projekta smiselno prerazporedi. Ker Ministrstvo za zdravje kot financer javne službe k sklepu še ni dalo soglasja, izplačilo ni bilo realizirano. V kolikor bo ministrstvo podalo soglasje, bo izplačilo opravljeno transparentno, v skladu z zakonom in dejanskim opravljenim stanjem ur. V projektu so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov dela, zato ne gre za nikakršno "vladno nagrado", kot napačno navaja članek.

Preberite še:
Nagrada za direktorico, ki je odobrila teste z rajskih otokov

V članku ste ponovno napačno prikazali tudi dejstvo, da naj bi bili testi, katerih verifikacijo je opravil NLZOH, "dokazano manj zanesljivi, kot so to zahtevali pogoji na razpisu, zaradi česar niso bili primerni za omejevanje širjenja epidemije". Trdite tudi, da smo v NLZOH "celo brezplačno opravili verifikacijo teh testov", s čimer naj bi po vaši interpretaciji "podjetju Majbert Pharm omogočil privilegiran položaj na trgu". 

Nacionalna skupina za HAGT pod vodstvom doc. dr. Viktorije Tomič je že decembra 2020 zadevni test uvrstila na seznam testov primernih za hitro testiranje. Januarja 2021 je Ministrstvo za zdravje NLZOH kot javnemu zavodu odredilo verifikacijo zadevnega testa. Kot javni zavod smo takšno naročilo dolžni sprejeti – in ne gre za nobeno "brezplačno" storitev, saj smo za javno službo financirani iz javnih sredstev. Namen študije je bil preveriti, ali analitske sposobnosti HAT dosegajo navedbe proizvajalca, nacionalna priporočila in priporočila SZO ter preveriti, kakšni sta občutljivost in specifičnost HAT v skupini brezsimptomnih okuženih oseb v primerjavi z metodo PCR. Namen študije ni bilo preverjanje ustrezanja razpisnim pogojem MZ, zato so vaše navedbe zavajajoče in neresnične.

V članku tudi navajate, da "so inšpektorji po neuradnih informacijah preverjali le posamezne zaposlene, ne pa tudi večine vodstvenih kadrov. Revizijo pa so naročili in plačali v NLZOH". 

Ministrstvo za zdravje je naložilo vsem javnozdravstvenim zavodom, da opravijo revizijo izplačil covid-dodatkov v letu 2020 in 2021. Dejstvo tudi je, da revizijo neodvisnemu revizorju vedno naroči in plača naročnik. Revizijska in inšpekcijska služba sta neodvisna strokovna organa, zato sama določita po kakšnem ključu in na kakšen način bosta opravila svoje delo. Vsako vmešavanje v njuno delo bi bilo nedopustno. 

Prav tako nepopoln kontekst omogoča napačno sklepanje, da je direktorica »junija 2020 prejela kar 10.500 evrov bruto, od tega je bilo 6.446 evrov različnih dodatkov. To pomeni, da so dodatki predstavljali skoraj dve tretjini njene plače.« 

V resnici je direktorica v juniju 2020 prejela poračun dodatkov v skladu z zakonodajo (6.446 EUR) za obdobje marec in april 2020: za marec 2020 2.520,00 EUR in za april 2020 3.600,00 EUR. 

Maja Kostanjšek,

pooblaščena oseba za odnose z javnostmi v NLZOH