Prikaz nasprotnih dejstev: Milijonsko oškodovanje proračuna pri zadnjih nakupih mask

Od v.d. direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve Tomija Rumpfa smo v zvezi s prispevkom "Milijonsko oškodovanje proračuna pri zadnjih nakupih mask" prejeli zahtevo za objavo prikaza nasprotnih dejstev. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
petek, 19. 6. 2020, 14:50


20100603-00188768
Tomi Rumpf, v.d. direktorja zavoda za blagovne rezerve
STA

Navedba v članku:

Zavodu tako ne bi bilo treba prevzemati krivde. Ravno nasprotno, vsi pravni argumenti za prenehanje sodelovanja s Hmezadom TMT in drugimi dobavitelji so bili na njegovi strani. Poleg tega je bilo že konec maja znano, da epidemije s 1. junijem ne bo več. Država teh mask torej ni več potrebovala. Kot je pojasnil Rumpf, so na zavodu maske kupili na rezervo, zato da bi jih lahko ob morebitnem ponovnem izbruhu COVID-19razdelili med prebivalstvo, čeprav niso ustrezne za varovanje zdravja ljudi. Ali so to storili po navodilu vlade, ni jasno. Na zavodu na naša vprašanja o tem ne odgovarjajo. Že 11. maja je ministrstvo za gospodarstvo zavodu nakazalo 8,7 milijona evrov. Če zavod tega denarja ne bi dobil, ne bi mogel kupiti rekordne količine mask.

Prikaz nasprotnih dejstev:

Zavod RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: Zavod) ni prevzemal nobene krivde. Pogodba, ki jo je Zavod sklenil s podjetjem Hmezad TMT je bila podpisana v začetku aprila in sicer z namenom, da se oskrbi in zaščiti državljane in državljanke RS pred epidemijo. Prav tako so to maske, ki so se v času krize najbolj potrebovale in so uporabne tudi sedaj. Pogodbo je podpisal Alojz Černe, prvi aneks k pogodbi Ivan Gale, drugi aneks k pogodbi po pogajanjih o nižji ceni pa Tomi Rumpf, v.d. direktorja.

Ponudnik je dobavil maske, ki so bile naročene in namenjene za splošno uporabo širši populaciji. Teh mask Zavod ni mogel prevzeti po nobeni drugi pogodbi. Skrajni rok izdobave je bil na dan pričetka sproščanja ukrepov in Zavod je na dan, ko so se pričeli sproščati ukrepi te maske tudi imel. Zavod s podjetjem Hmezad TMT ni imel negativne izkušnje, namreč podjetje je pravočasno dobavilo maske za katere je bila sklenjena pogodba. Prav tako Zavod podjetja ni rešil hude zagate, temveč je pri podpisu pogodbe med Zavodom in podjetjem Hmezad TMT 3.4.2020 prišlo do tehnične napake, saj je bilo v pogodbi navedeno, da mora biti za higienske maske pridobljen CE certifikat. Toda higienske maske se s CE certifikatom ne označujejo. Zato je Zavod s podjetjem Hmezad TMT podpisal aneks v pogodbi, ki ni bil predmet spremenjenega tipa mask, temveč tehnično popravljena navedba o CE certifikatu, ki pri higienskih maskah ni zahtevan.

Ponudnik je imel skrajni rok za dobavo 30.4.2020, vendar je z dobavami pričel že 16.4.2020. Zavod je maske sprejel takoj, ko je pridobil vsa pravna mnenja glede ustreznosti mask namenu, za katerega so bile nabavljene. Za formalno ureditev navedenih postopkov je Zavod sklenil aneks k pogodbi, s katerim se je po predhodnem pozivu s strani Zavoda glede novelacij cen in rokov znižala tudi cena iz osnovne pogodbe.

Navedba v članku:

Niso delali za ljudi, ampak dobavitelje

Vprašanje je tudi, kaj je bila pravna podlaga za nakup teh mask. Po edinem javno objavljenem sklepu vlade lahko zavod nadomešča zgolj varovalno opremo, ki jo je zaradi zaščite in preskrbe zdravstvenega in drugega osebja sprostil iz blagovnih rezerv med epidemijo. Te pristojnosti je imel le v času epidemije, torej do 1. junija.

Dvajset milijonov higienskih mask, ki jih je kupil od Hmezada TMT, po vseh standardih ne spada med varovalno opremo. Zavod jih je prevzel 29. maja, torej zadnji delovni dan, ko je še imel pristojnost za nabavo zaščitne opreme. "Delali smo za ljudi in ne zase," je v četrtek dejal Počivalšek, ko se je v državnem zboru zagovarjal ob interpelaciji zaradi poslov z zaščitno opremo. V tej izjavi je pozabil omeniti izbrane dobavitelje.

Prikaz nasprotnih dejstev:

Pogodba je bila sklenjena v obdobju pomanjkanja zaščitne opreme in zabeleženega večjega števila okužb, ki je obsegalo že preko 700 okuženih oseb. Odločitev države, da gre v enega večjih nakupov mask, namenjenih splošni populaciji, je bila zato več kot utemeljena.

"Namige, da gre pri tem poslu za favoriziranje dotičnega podjetja, težko komentiram, saj je pogodba bila sklenjena za časa direktorja Zavoda, g. Antona Zakrajška. Lahko pa povem, da gre v primeru podjetja Hmezad TMT d. o. o. za dolgoletnega dobavitelja Zavoda", je povedal Tomi Rumpf, v.d. direktorja Zavoda. Nadalje pojasnjuje, da se je, zaradi že omenjenih sprememb okoliščin pri realizaciji pogodbe, osebno zavzel za dodatna pogajanja z dobaviteljem pri katerih je dosegel znižanje cene tega posla za kar 800.000,00 evrov. "Prvotna cena za 22 milijonov zaščitnih mask je znašala 12.320.000 evrov, znižali pa smo jo na 11.520.000,00 evrov (brez DDV). V primeru uveljavljanja izjave o oprostitvi plačila uvoznih dajatev se bo še dodatno znižala in sicer na 10.920.000,00 (brez DDV). Na podlagi naše zahteve potekajo s podjetjem tudi pogajanja za izdajo dobropisov za znižanje cene na 0,49 evrov na kos (brez DDV)", je še dodal v.d. direktorja Zavoda.

Umeščanje tega posla v širši kontekst, ki ga omenja novinar, je v celoti neresnično. Z maskami, ki jih je zavod za blagovne rezerve kupil od podjetja Hmezad, se ni reševalo nikogar drugega, kot državljane in državljane Slovenije. Nihče si ne želi, da bi jih morali uporabiti kmalu in v znatnem obsegu, a če nam novi koronavirus ne bo prizanesel, bomo nanj tudi po zaslugi teh mask bolje pripravljeni.