Odgovor: SIJ dobila pomoč države, prejemki vodilnih pa v nebo

Od družbe SIJ – Slovenska industrija jekla smo v zvezi s prispevkom "SIJ dobila pomoč države, prejemki vodilnih pa v nebo", objavljenem 15.6.2023, prejeli zahtevo za objavo odgovora. Objavljamo ga v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
četrtek, 22. 6. 2023, 16:30


Slovenska industrija jekla
Slovenska industrija jekla
STA

Vsebina članka, objavljenega dne 15. 6. 2023 pod gornjim naslovom ustvarja napačno in izkrivljeno predstavo o poslovanju Skupine SIJ in njenem vodstvu in želi v javnosti ustvariti vtis o izčrpavanju skupine in izigravanju državne zakonodaje. V SIJ d.d. ocenjujemo, da gre za politično motivirane objave, usmerjene predvsem v glavnega podpredsednika Skupine SIJ in predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Tiborja Šimonko. V imenu največje gospodarske organizacije v Sloveniji kot sogovornik države zagovarja stališča celotnega gospodarstva, del katerega je tudi Skupina SIJ, na katero sedaj letijo vsi očitki. SIJ d.d. vsebino nekaterih medijskih objav, ki navajajo neuravnotežene in neobjektivne informacije, zato razume predvsem kot opozorila predsedniku gospodarske zbornice. Ob tem je za razumevanje poslovanja skupine povsem nepotrebno tudi poudarjanje države, iz katere prihaja lastnik, kar kaže na posredno umeščanje poslovnih vidikov v kontekst rusko-ukrajinskega konflikta, s čimer splošno javno mnenje, ki praviloma državi, ki ga je sprožila, ni naklonjeno, uporablja za namen slabega prikazovanja vodstva SIJ d.d. v javnosti.

Da gre za razvojno in strateško naravnanega lastnika večinskega lastnika SIJ d.d. v nadaljevanju članka dokazujemo s ključnimi dejstvi. Podatki se nanašajo na obdobje od leta 2007, od vstopa današnjega večinskega lastnika v SIJ d.d., do vključno 2022:

- NALOŽBE: Od leta 2007 do vključno 2022 je Skupina SIJ za naložbe namenila 880 milijonov evrov, kar skupaj predstavlja 81 odstotkov EBITDA v obdobju 2007–2022. Podatek je neposredni pokazatelj, da je večinski lastnik razvojno in strateško naravnan.

Družbe v Skupini SIJ za izvajanje intenzivnih naložbenih ciklov niso prejemale državnih pomoči, kar ne velja za druge družbe v Sloveniji, ki so v tuji lasti.

- IZPLAČILO DOBIČKA: V šestnajstih letih, odkar ima Skupina SIJ novega lastnika, je trinajst let poslovala z dobičkom. V tem obdobju je ustvarila 279 milijonov evrov dobička. Za dividende je skupaj namenila 94 milijonov evrov, kar predstavlja le devet odstotkov EBITDA v obdobju 2007–2022. Preostalih 185 milijonov evrov dobička je ostalo nerazporejenih in namenjenih razvoju podjetja.

Država, kot 25-odstotna lastnica, je v letu 2022 od SIJ d.d. prejela 13,1 milijona evrov dividend, v letu 2023 pa bo izplačanih 1,5 milijona evrov. Skupna vrednost nekajkrat presega vrednost državne pomoči v višini 2,4 milijona evrov od skupno 400 milijonov, ki so bili na voljo. Ob tem so se Skupini SIJ stroški energentov v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 podvojili. Narasli so za 79,8 milijona evrov, z 80 milijonov evrov na 159,8 milijona evrov. To pomeni, da je Skupina SIJ z državno pomočjo vpliv energentov na poslovanje le bežno omilila. Dejstvo je, da so konkurenti Skupine SIJ v tujini deležni mnogo večje pomoči. Družbe v Skupini SIJ so za pomoč je zaprosile kot dober gospodar, s povsem zakonitim koriščenjem državnih pomoči, ki je bila na voljo vsem pod enakimi pogoji, in sicer za doseganje pozitivnih kazalnikov poslovanja, od katerih ima, v obliki izplačanih dividend, koristi tudi država.

- DAVKI: Skupina SIJ je redna plačnica vseh davčnih obveznosti v Republiki Sloveniji. Od leta 2007 je z davki in prispevki v državno blagajno prispevala 283 milijonov evrov.

SIJ d.d. ob tem tudi zavrača neresnične trditve, da so Andrej Zubicki in podpredsedniki Tibor Šimonka, Jevgenij Zverev, Vjačeslav Korčagin in Igor Malevanov prejeli za več kot 21 milijonov evrov bruto plač, povračil stroškov, bonitet in drugih prejemkov. Ključno poslovodno osebje v družbi SIJ d.d. sestavlja več kot 20 oseb.

Namen posojil družbi Dilon d.o.o. je upravljanje s presežno likvidnostjo Skupine SIJ. Družba vrača posojila skupaj z obrestmi. Poslovanje s povezanimi osebami je tudi predmet vsakoletne revizije pooblaščenega revizorja.

Skladno s 546. členom Zakona o gospodarskih družbah mora pooblaščeni revizor izdati tudi mnenje.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja