Tožba, ki lahko zamaje imperij družine Janković

Fiktivne večmilijonske terjatve. Lažne računovodske bilance. Poskus pridobitve neupravičene premoženjske koristi in posledično oškodovanje upnikov. Sum poslovne goljufije.

Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic
četrtek, 21. 11. 2019, 04:00


Necenzurirano prenos
zoran janković
STA

Vse to družbi Electa Inženiring pod vodstvom Damijana Jankovića očita eden od največjih upnikov, podjetje Rating iz Ljubljane, ki si od nje že več kot štiri leta neuspešno prizadeva izterjati okoli četrt milijona evrov.

V uredništvu smo pridobili tožbo za razveljavitev sklepa o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave družbe Electa Inženiring, ki jo je Rating konec septembra vložil na okrožno sodišče v Ljubljani.

Iz tožbe je razvidno, da v Ratingu na podlagi dokumentov in informacij domnevajo, "da poenostavljena prisilna poravnava (Electe Inženiringa, op. p.) ni bila sprejeta na pošten način". Zato sodišču predlagajo:

- da kot državni organ, ki je dolžan naznaniti kazniva dejanja, pri pristojnih organih poda ovadbo oziroma naznani sum storitve goljufije,

- da razveljavi potrjeno poenostavljeno prisilno poravnavo in z njo odpis za več kot 13 milijonov evrov obveznosti.

"Ne gre za osebno zadevo proti družini Janković, ampak za poslovno razmerje med družbama Electa Inženiring in Rating," nam je povedal Viljem Bevk, prokurist Ratinga.

Za komentar očitkov smo se obrnili na direktorja in solastnika Electe Inženiringa Damijana Jankovića. "Tožbe nisem prejel, posledično je ne morem komentirati! Če bo do te prišlo, bomo nanjo argumentirano odgovorili," je bil kratek.

Zakaj na tej tožbi Jankovićevi stojijo ali padejo

Če bodo v Ratingu uspešni, bo osrednja družba poslovnega omrežja družine Janković po vsej verjetnosti končala v stečaju.

Vodenje družbe bi iz rok Damijana Jankovića prešlo v roke upravitelja, ki bi ga imenovalo sodišče in bi lahko preveril morebitne izpodbojne posle. Upniki, ki so bili v poenostavljenih prisilnih poravnavah prepuščeni na nemilost, pa bi lahko računali na vsaj delno poplačilo iz stečajne mase.

Hkrati bi država dobila argumente za preprečitev odpisa dolgov tudi v primeru poenostavljene prisilne poravnave družbe Electa Holding. V tej zadevi je sodišče na njeno zadevo pred dnevi razveljavilo sklep o potrditvi postopka in ga vrnilo v ponovno odločanje.

Odpisali bi 29 milijonov evrov dolgov

Kot je znano, poskuša družina Janković s poenostavljenimi "prisilkami", umikanjem premoženja in pomočjo slamnatih upnikov odpisati za skupno 29 milijonov evrov dolgov in podaljšati življenje svojemu poslovnemu imperiju.

Največji upnik podjetja je Jan Bec, prijatelj Damijana Jankovića in donator ene od županskih kampanj Zorana Jankovića, ki je z njim tudi sorodstveno povezan. Bec je namreč življenjski sopotnik županove nečakinje Urške Kunej.

Računovodski izkazi podjetja Bodi za leti 2018 in 2017, v katerih "manjkajo" terjatve do Electe.
Računovodski izkazi podjetja Bodi za leti 2018 in 2017, v katerih "manjkajo" terjatve do Electe.
Ajpes

Podjetje Bodi v lasti Jana Beca je imelo v poenostavljeni "prisilki" Electe Inženiringa skoraj 7,7 milijona evrov terjatev, daleč največ med vsemi upniki. Že pred časom smo razkrili, da je Bec finančne vire za reševanje podjetij družine Janković v resnici dobil iz njenega poslovnega omrežja.

To pomeni, da so Jankovićevi daleč najpomembnejšega upnika, ki je imel glavno besedo v potrjevanju odpisov dolgov v Electah, v resnici ustvarili sami. O uspehu te operacije so tako odločala podjetja poštni nabiralniki, ki jih je z denarjem vsaj deloma napolnila prav skupina Electa.

V bilancah ne duha ne sluha o terjatvah

V podjetju Rating na podlagi dostopnih informacij domnevajo, da je 7,7-milijonska terjatev do podjetja Bodi v lasti Jana Beca fiktivna, saj je to nikoli ni izkazovalo v svojih poslovnih poslovnih knjigah.

Konec leta 2017 je imelo za slabih 30 tisoč evrov, leto dni pozneje pa za okoli 195 tisoč evrov kratkoročnih poslovnih terjatev. Četudi bi v skladu s potrjeno poenostavljeno prisilno poravnavo odpisali 90 odstotkov terjatve, bi morali imeti v bilancah za najmanj 767 tisoč evrov terjatev, "v kolikor bi terjatev dejansko obstajala".

Spomnimo, da so enako v pritožbah trdili tudi v družbi Heta Asset Resolution, slabi banki nekdanje banke Hypo, ki je od skupine Electa terjala plačilo več milijonov evrov in bi v poenostavljenih prisilnih poravnavah izgubila veliko večino denarja. Na koncu so terjatev prodali Janu Becu.

Sodišče neupravičeno zavrglo zahtevo za stečaj?

V Ratingu so opozorili tudi na postopkovne napake, ki naj bi jih pri potrjevanju poenostavljene prisilne poravnave in odpisa dolga naredilo okrožno sodišče v Ljubljani.

Decembra 2016 so namreč vložili predlog za začetek stečajnega postopka nad Electo Inženiring, ki pa je bil v začetku junija 2017 zavržen zaradi "pravnomočno potrjene poenostavljene prisilne poravnave". S takšno obrazložitvijo se v Ratingu niso strinjali, saj da je napačna.

Po njihovih podatkih je sklep o potrditvi poenostavljene "prisilke" dolžnika postal pravnomočen šele septembra tistega leta, torej kar tri mesece pozneje. Na to so opozorili dvakrat še pred pravnomočnostjo sklepa, vendar jih sodišče ni uslišalo.

sodišče, zatožna klop
sodišče, zatožna klop
STA
V Ratingu so poudarili tudi, da iz računovodskih izkazov Electe Inženiring ne izhaja, da bo obstajala kakršnakoli možnost za poplačilo upnikov po poenostavljeni prisilni poravnavi, saj ima družba že vse od oktobra 2017 blokiran račun in ne posluje.

Tožbo, pod katero je podpisan prokurist Viljem Bevk, so sicer vložili skoraj zadnji trenutek. Kot upnik lahko namreč zahtevajo razveljavitev poenostavljene "prisilke" v roku dveh let po pravnomočnosti sklepa o njeni potrditvi. Ta rok se je iztekel nekaj dni po vložitvi tožbe.

Kdaj bo razpisana obravnava v tožbi, ni znano. Okrožno sodišče v Ljubljani jo je sicer že odstopilo oddelku za gospodarsko sodstvo.

Osem let čakajo na denar

Po naših podatkih je Electa Inženiring družbi Rating dolgovala 76 tisoč evrov. Gre za terjatve enega od podizvajalcev propadlega Vegrada, ki je za podjetje Damijana Jankovića delal pri projektu gradnje stanovanjskega naselja v Vrhniki.

Terjatve je nato odkupila družba Rating, ki na njihovo poplačilo čaka že najmanj osem let, k temu pa je treba prišteti tudi obresti. V poenostavljeni "prisilki" Electe Inženiringa je imela družba Rating že za skoraj 256 tisoč evrov terjatev.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net