Kje je našel službo nekdanji šef slovenskega FBI

Darko Majhenič, donedavni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ima novo službo. Na Policiji pa zaradi odhajanja policistov v zasebni sektor napovedujejo spremembe zakonodaje.

Avtor: Primož Cirman / Vesna Vuković
torek, 27. 8. 2019, 13:14


20180618-00868075
Darko Majhenič
STA

Darko Majhenič, nekdanji direktor NPU, se je po naših informacijah zaposlil v Zavarovalnici Sava, nekdanji Zavarovalnici Maribor, ki je del Zavarovalne skupine Sava, v kateri je krovna družba Sava Re. Tam Majheničeve zaposlitve niso ne potrdili ne zanikali. "Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato vaših vprašanj žal ne moremo in ne smemo komentirati," so nam odgovorili. Poudarili so še, da "varstvo osebnih podatkov v naši skupini zagotavljamo na vseh področjih".

Da je Majhenič po novem zaposlen v Zavarovalnici Sava, potrjuje tudi dejstvo, da njegov službeni elektronski naslov že deluje. Nanj smo mu danes poslali več vprašanj. Zanimalo nas je, kakšna je njegova funkcija, ali bo odgovoren za področje varnosti in zakaj se je odločil za prehod iz policije v gospodarstvo. Odgovora nismo dobili.

Pet let na čelu NPU

Majhenič je NPU, elitne enote kriminalistične policije, "slovenskega FBI", vodil več kot pet let. Avgusta 2013 ga je na položaj vršilca dolžnosti imenoval tedanji direktor policije Stanislav Veniger. Vlado je takrat vodila Alenka Bratušek, ministrstvo za notranje zadeve pa Gregor Virant. Nato je Majhenič dobil poln mandat, za katerega se je ponovno potegoval konec lanskega leta, a je aktualna generalna direktorica policije za položaj izbrala Darka Muženiča, nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja.

zavarovalnica Sava
zavarovalnica Sava
STA

Tik pred odhodom se je Majhenič moral braniti pred očitki o pomanjkljivem pregonu bančne kriminalitete ter drugih težjih oblik kriminala in korupcije. Sam jih je vseskozi zanikal in poudarjal, da je bil njegov mandat "uspešen, rezultati dela pa zelo dobri".

A njegove besede so v drugačno luč postavljale uradne statistike. Dejansko je bil NPU najaktivnejši leta 2014, torej v prvem letu Majheničevega mandata, ko je obravnaval kar 139 kaznivih dejanj. Tej številki se je približal le še leta 2016, ko je preiskoval le osem kaznivih dejanj manj (131). Leta 2017 jih je NPU obravnaval le še 48, torej dve tretjini manj kot v letu dni pred tem, precej nižje pa je bila tudi skupna višina, povzročena s kaznivimi dejanji. Podatkov za lani še ni.

V prvotnem besedilu smo pri navajanju statistike obravnavanih kaznivih dejanj pomotoma zapisali letnico 2018. Gre za podatke iz leta 2017. Za pomoto se opravičujemo.

Nekdanji policisti v državnih podjetjih

Precej kritični so bili do Majheniča tudi na specializiranem državnem tožilstvu. Njegov vodja Harij Furlan je v državnem zboru posebej opozoril, da "predkazenski postopki v nekaterih primerih trajajo predolgo" in da tožilstvo od policije prejme premalo pobud pri finančnih preiskavah. Furlan je bil sicer junija imenovan za vrhovnega državnega tožilca, zato bo specializirano državno tožilstvo dobilo novega vodjo.

David Kastelic, prvi mož Zavarovalnice Sava
David Kastelic, prvi mož Zavarovalnice Sava
STA

Kot že omenjeno, za zdaj ni uradno znano, kaj bodo Majheničeve delovne naloge v Zavarovalnici Sava, ki jo vodi David Kastelic, zelo verjetno pa bo odgovoren za področje varnosti. Vso kariero je preživel v policijskih strukturah, najprej kot uniformiran policist, nato kriminalist, odgovoren za gospodarski kriminal, in vodja oddelka na Policijski upravi Maribor. Po izobrazbi je magister mednarodnih in diplomatskih študij.

Majhenič je tako še eden v vrsti nekdanjih visokih uslužbencev in kriminalistov, ki so iz policije prešli v državno gospodarstvo:

  • Nekdanji Majheničev šef Stanislav Veniger se je po odhodu iz policijskih vrst zaposlil v Zavarovalnici Triglav kot svetovalec uprave (vodi jo Andrej Slapar).
  • Nekdanji vodja preiskav na NPU Robert Slodej je postal vodja službe za varnostni sistem in civilno obrambo v državni družbi Elektro Slovenije (Eles). Pred tem se je neuspešno želel zaposliti na Slovenskih železnicah (SŽ). Vodja področja pristaniške varnosti v Luki Koper je Boris Kankaraš, nekdanji vodja oddelka za mednarodne misije pri Policiji, nekdanji namestnik generalnega direktorja Policije Karol Turk pa je svetovalec predsednika uprave za varnost v Gorenju. Aktualni predsednik uprave Pošte Slovenije Boris Novak je več kot 20 let služboval v Policiji. 
  • Že vrsto let z državnimi in drugimi podjetji kot svetovalec poslovno sodeluje nekdanji direktor policije Marko Pogorevc. Njegov naslednik Darko Anželj je pozneje nove izzive našel v politiki, saj je bil izvoljen za župana Apač. Že vrsto let vodi Pomurski razvojni inštitut, ki so ga Dravske elektrarne ustanovile za pomoč pri lobiranju za gradnjo hidroelektrarn na Muri.

Kaj pravijo na Policiji

Gre sicer za najbolj viden znak širšega trenda odhajanja policistov na delo v zasebni sektor, ki jim ponuja boljše razmere za delo, manj stresa in pritiskov, višje plače ... Prav tako ni skrivnost, da so nekdanji najvišji uslužbenci policije za nove delodajalce zanimivi tudi zaradi informacij in stikov s kolegi iz policijskih vrst.

Pri tem jih ne ovira ne konkurenčna klavzula ne morebitne druge omejitve. "Ko policisti zapustijo Policijo, se lahko brez omejitev zaposlijo v drugih organizacijah ali dejavnostih. Edina omejitev v veljavni zakonodaji je opredeljena v Zakonu o detektivski dejavnosti, ki določa, da morata, preden lahko policist začne opravljati delo zasebnega detektiva, preteči vsaj dve leti od prenehanja opravljanja nalog policista," so pojasnili na Policiji.

Poudarili so, da "pripravljajo spremembe Zakona o organiziranosti in delovanju policije v smislu priporočila mednarodne protikorupcijske organizacije GRECO, ki priporoča razvoj posebnih mehanizmov za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov po tem, ko policisti zapustijo policijsko organizacijo". "Pri tem bomo upoštevali obstoječo zakonsko ureditev v Republiki Sloveniji, ki velja za vse javne uslužbence (ZJU,ZDR) ter ZIntPK, in sicer tako v smislu določanja omejitev, kot tudi konkurenčne klavzule in kompenzacije zanjo. Zato bomo predlagali, da se priporočilo vnese v zakon ob naslednji noveli Zakona o delovanju Policije," so dodali na Policiji. 

V zvezi s člankom smo od Generalne policijske uprave prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

NPU je v letu 2018 obravnaval 145 kaznivih dejanj in ne 48, skupna škoda povzročena s kaznivimi dejanji pa je znašala kar 311,8 mio. evrov, kar je največ v zadnjih letih.

Rezultati dobrega dela se v lanskem letu niso odrazili samo v številu zaključenih preiskav kaznivih dejanj gospodarske, korupcijske in organizirane kriminalitete, temveč tudi v njihovi vsebini in obsegu, količinah zaseženega prepovedanega blaga in ugotovljeni premoženjski škodi, kot posledici kaznivih dejanj, kateri so velik delež prispevale zaključene preiskave kaznivih dejanj bančne kriminalitete.

V letu 2018 so bile zaključene nekatere zahtevne in dolgotrajne preiskave, katerih aktivnosti segajo v pretekla leta. Uspešno delo NPU tako potrjuje tudi dinamika zaključenih preiskav, ko letu z manj zaključenimi preiskavami kaznivih dejanj, v katerem je delo preiskovalcev osredotočeno na odkrivanje novih kriminalnih aktivnosti in zagotovitev pogojev za začetek njihovega preiskovanja, sledi leto z večjim številom podanih kazenskih ovadb.

Drago Menegalija
Predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete

Članek prvotno objavljen na strani siol.net