Država ne želi več gledati Silva Berdajsa

Silvo Berdajs, vrsto let najvplivnejši sindikalist na Slovenskih železnicah (SŽ), se želi vrniti v nadzorne svete družb iz skupine, čeprav temu zdaj nasprotuje Slovenski državni holding (SDH). Ali ga lahko zaustavijo in kdo?

Avtor: Primož Cirman / Vesna Vuković
ponedeljek, 4. 2. 2019, 04:05


20100108-00160318
Silvo Berdajs
STA

Silvo Berdajs je pri načrtih za vrnitev na položaje v nadzornih svetih družb iz skupine Slovenske železnice (SŽ), iz katerih je izstopil po naši objavi telefonskega posnetka, v katerem je odkrito grozil enemu od zaposlenih, naletel na nepričakovanega nasprotnika – državo.

V uredništvu smo namreč pridobili dopis, ki ga je Slovenski državni holding (SDH), krovni upravljavec državnega premoženja, naslovil na svet delavcev matične družbe SŽ kot organ, ki izbira predstavnike zaposlenih v nadzorne svete.

Predsednica uprave SDH Lidia Glavina in član uprave Boštjan Koler sta ga odkrito pozvala, naj Berdajsa ne predlaga za nadzornika dveh družb: krovne družbe SŽ in Železničarskega gradbenega podjetja (SŽ - ŽGP). Že v začetku januarja je bil Berdajs imenovan za člana nadzornega sveta družbe SŽ - Infrastruktura, ki upravlja državni denar, namenjen vlaganjem v obnovo in vzdrževanje železniškega omrežja. Vse tri položaje je zasedal že pred izbruhom afere s telefonskim posnetkom.

Nadzorniki SŽ razmišljali celo o odstopu?

"Glede na izkazana pretekla ravnanja gospoda Berdajsa, ki so bila medijsko izpostavljena in ki kažejo na način komuniciranja in delovanja, ocenjujemo, da imenovanje gospoda Berdajsa v nadzorne svete družb iz skupine SŽ meče slabo luč na navedene družbe in celotno skupino ter jim celo utegne krniti njihov ugled," sta v dopisu navedla Glavina in Koler.

Gre za do zdaj najmočnejši odziv SDH v povezavi z dejanji Silva Berdajsa, vrsto let najvplivnejšega sindikalista na SŽ, ki ima velik vpliv tudi na poslovodstvo skupine.

Nadzorni svet SŽ, ki ga vodi Bojan Brank, naj bi danes obravnaval domnevna sporna izplačila nekaterim avtobusnim prevoznikom.
Nadzorni svet SŽ, ki ga vodi Bojan Brank, naj bi danes obravnaval domnevna sporna izplačila nekaterim avtobusnim prevoznikom.
STA
Po naših informacijah je o dopisu SDH neformalno že razpravljal nadzorni svet SŽ, ki ga vodi Bojan Brank. Pri tem so se pojavile različne ideje o mogočih ukrepih. Medtem ko naj bi del nadzornikov, ki jih je imenovala država, razmišljal celo o odstopu ob Berdajsovem imenovanju, so drugi zagovarjali stališče, da bi ga morali izpodbijati na sodišču.

"O imenovanju gospoda Berdajsa nismo razpravljali. Prav tako z njegovo morebitno izvolitvijo za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu nismo bili seznanjeni," nam je dejal Brank. Pri tem je poudaril, da nadzorni svet nima formalnih vzvodov za preprečitev Berdajsovega imenovanja.

Sveti delavcev Berdajsu že stopili v bran

Medtem ko se poslovodstvo SŽ, ki ga vodi Dušan Mes, drži ob strani, je dopis SDH naletel na oster odziv predsednikov svetov delavcev družb iz skupine SŽ, ki jih obvladuje Berdajs.

Ti so Berdajsu takoj stopili v bran. Ne strinjajo se s tem, da Berdajsovo imenovanje meče slabo luč na celotno skupino in krni njen ugled. Ravno nasprotno, iz njihovega pojasnila je mogoče razbrati, da slabo mnenje SDH o Berdajsu temelji le na "nezakonito pridobljenem in spornem telefonskem posnetku".

Silvo Berdajs
Silvo Berdajs
STA
"Člani svetov delavcev se pri svoji odločitvi o podpori kandidatu za člana nadzornega sveta iz vrst zaposlenih prvenstveno opirajo na oceno dosedanjega dela kandidata in zaupanje, ki ga kandidat uživa med zaposlenimi oziroma pri njihovih delavskih predstavnikih," piše v odgovoru, ki ga je podpisalo deset predsednikov svetov delavcev.

Zaposlene v nadzornem svetu matične družbe SŽ trenutno predstavljata Jože Pavšek in Zlatko Ratej. Oba veljata za dolgoletna Berdajsova zaupnika.

Priporočila, ki so jih ali kršili ali obšli

Čeprav so vodilni delavski funkcionarji poudarili, da "so bili pri postopku kandidiranja in imenovanja Silva Berdajsa v nadzorni svet SŽ - Infrastrukture upoštevani vsi akti in priporočila", ni bilo nujno tako. Ob vprašljivi osebni integriteti, ki jo navaja SDH, so namreč obšli ali kršili še več drugih priporočil dobre prakse, ki jih je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije:

  • Kandidacijski postopek za člana nadzornega sveta ni bil izpeljal skrbno in temeljito, ampak na hitro, nanj pa je prispela le ena prijava (poslal jo je Berdajs). Zgodba se utegne ponoviti pri preostalih imenovanjih.
  • Združenje ni naklonjeno združevanju sindikalnih organizacij, ki po naravi uresničujejo interese zaposlenih, in članstev v organu nadzora, ki zahtevajo delovanje v interesu družbe. V tem primeru lahko namreč pride do navzkrižja interesov. Berdajs je dolgoletni generalni sekretar sindikata strojevodij, predseduje pa tudi svetu delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ.
  • Prav tako združenje priporoča omejitev nadzorniške funkcije na največ tri zaporedne mandate, torej na največ dvanajst let. Berdajs je bil član nadzornega sveta matične družbe SŽ od leta 1999 do lani, skupaj torej kar 19 let.

A tudi v SDH se zavedajo, da so pri nasprotovanju Berdajsovi vrnitvi na nadzorniške položaje v skupini SŽ na tankem ledu.

"Zavedamo se, da lastnik nima pravice posegati v konkretna imenovanja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki zaposlenih. Kljub temu je SDH dolžan opozoriti, da naj bi vsi člani nadzornega sveta ne glede na to, ali so predstavniki kapitala ali predstavniki zaposlenih, izpolnjevali določena minimalna merila za imenovanje," je v dopisu zapisal SDH.

Da s temi posli ni bilo vse v redu, priznavajo tudi na SŽ pod vodstvom Dušana Mesa.
Da s temi posli ni bilo vse v redu, priznavajo tudi na SŽ pod vodstvom Dušana Mesa.
STA

Mes obljubil "stroge sankcije", ki jih ni bilo

Prav na to pravico se sklicujejo predsedniki svetov delavcev na SŽ. Ukrepanje SDH pa otežuje tudi relativna pasivnost poslovodstva SŽ.

Že lani spomladi so namreč iz SDH po Siolovem razkritju telefonskega posnetka sporočili, da je "Berdajs (z grožnjami, op. a.) prestopil vse meje dovoljenega in s svojim vedenjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti". Takrat so od Mesa zahtevali ukrepe. Prvi mož je napovedal, da "bo dogodek izjemno strogo sankcioniran v skladu z disciplinskim postopkom".

A Berdajs jo je po naših podatkih odnesel le z opominom pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Drugih sankcij očitno ni bilo, čeprav so na SŽ takrat napovedali, da se bo s primerom ukvarjalo več notranjih služb in sektorjev. Za nameček so na SŽ disciplinski postopek uvedli tudi proti Antonu Škrajnarju, ki je bil obtožen kršitve zasebnosti komunikacije.

Informacij o postopkih zoper zaposlene na SŽ zaradi varovanja osebnih podatkov ne razkrivajo.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net