Uroš Rotnik: Pri projektu TEŠ6 nisem prejel nobene provizije

Od nekdanjega direktorja TEŠ Uroša Rotnika smo prejeli popravek in prikaz nasprotnih dejstev, ki ga objavljamo v celoti, kot smo ga prejeli.

Avtor: Uredništvo
torek, 2. 6. 2020, 15:00


Necenzurirano prenos
Uroš Rotnik
STA

Glede na to, da bo sojenje v zadevi TEŠ6 očitno potekalo bolj po medijih kot na sodišču, se odzivam na naslednje zavajajoče in neresnične navedbe v članku z naslovom "Razkrivamo poti provizij za TEŠ6" novinarjev Primoža Cirmana in Vesne Vuković, objavljenem na spletnem portalu Necenzurirano.si dne 28. 5. 2020, pri čemer izhajam iz podatkov sodne preiskave, saj obtožnice tožilstva še nimam:

-        V zvezi s projektom TEŠ6 nisem prejel nobene podkupnine ali "provizije", kot se zatrjuje v članku. Doslej mi tožilstvo tudi ni očitalo, da bi v zvezi z gradnjo bloka TEŠ6 prejel podkupnino. V zahtevi za preiskavo mi je tožilstvo vsaj doslej očitalo zlorabo položaja iz razloga, ker naj bi se zaradi mojih ravnanj projekt izgradnje podražil nad dogovorjeno pogodbeno ceno. V kolikor bi tožilstvo menilo, da sem prejel podkupnino, bi me verjetno za takšno kaznivo dejanje, torej za prejemanje podkupnine, tudi preganjalo, pa me ne. Zato ne drži informacija v članku, da je zadeva TEŠ6 ena največjih korupcijskih afer v zgodovini Slovenije.

-        V sodnem spisu, kolikor sem ga imel možnost videti in pregledati v fazi sodne preiskave, se ne nahaja nobena korespondenca, iz katere bi izhajalo, da sem zase zahteval ali celo prejel podkupnino. Zato je netočna informacija v članku, da se med dokazi nahaja obsežna korespondenca, v kateri se moje ime pojavlja v zvezi z izplačilom »provizij«, ki naj bi jih plačal Alstom. Takšne korespondence v sodnem spisu ni in pozivam oba raziskovalna novinarja, ki očitno imata dostop do dokazov, zbranih tekom preiskave, da takšno korespondenco – v kolikor obstaja, razkrijeta javnosti.

-        Tudi elektronska korespondenca g. Lehmana, v čigar elektronskih sporočilih v zvezi z dogovori in izplačili naj bi se po navedbah v članku omenjalo tudi moje ime, ne obstaja. Edino Lehmanovo elektronsko sporočilo, ki sem ga videl med dokazi tožilstva, je njegovo sporočilo dotičnemu Danielu Waherju pod zaporedno številko A1329 sodnega spisa.:

/
/
necenzurirano.si

Sodbo o tem, ali to sporočilo g. Lehmana dokazuje, da sem zase zahteval kakšno provizijo, prepuščam bralcem.

-        Sodna preiskava v Celju v zvezi s projektom TEŠ6 resnici na ljubo ne poteka 4 leta, kot sta to zapisala novinarja. Tu sem se dolžan postaviti v bran celjskemu sodišču, ki je sodno preiskavo, ob upoštevanju količine dokaznega gradiva, dejansko opravilo izjemno hitro, pa tudi v bran sebi, kolikor bi, na podlagi zavajajoče informacije v članku, kdo od bralcev morda lahko sklepal, da sem postopek v preiskavi zavlačeval jaz. Dejansko je sodna preiskava pred Okrožnim sodiščem v Celju potekala vsega 6 mesecev, kolikor so intenzivno potekala zaslišanja prič v času od začetka januarja do sredine junija 2019. Ves preostali čas smo čakali na to, da bo tožilstvo zaključilo policijsko preiskavo in na sodišče vložilo listinsko dokumentacijo v podkrepitev vložene zahteve za preiskavo (kar je trajalo dve leti), nato na prevode istih listin, ki jih je tožilstvo kot dokazno gradivo vložilo na sodišče, pa ni zagotovilo prevodov (kar je trajalo leto in pol), nato pa še na obtožnico, ki jo je tožilstvo pisalo leto dni.

-        Sodna preiskava je pokazala, da je bila razpisna dokumentacija za zbiranje ponudb za gradnjo bloka 6 pripravljena v skladu z vsemi strokovnimi standardi ter da je bil izbran ponudnik, ki je edini izpolnjeval razpisne pogoje za pridobitev posla izgradnje bloka TEŠ6. Razpisnih pogojev pa nisem oblikoval ali si jih izmislil jaz, ampak strokovnjaki s področja gradnje termoelektrarn.

-        Iz omare TEŠ6 po moji razrešitvi z mesta direktorja niso padli nobeni okostnjaki, kot to navajata novinarja v svojem članku. V TEŠ6 je po mojem odhodu ostala le sklenjena pogodba z Alstomom, za katero so vedeli in jo poznali vsi, ki so jo bili dolžni poznati in je bila podpisana ob prisotnosti in s parafi poslovodstva HSE, ki je bil edini lastnik TEŠa. Res je morda le to, da so se po TEŠ-u po mojem odhodu začeli sprehajati okostnjaki, ki sklenjene pogodbe z Alstomom in tistih pogodbenih določil, ki so ščitile TEŠ, niso znali dosledno uveljaviti v korist TEŠ. Kot se je izkazalo tekom zaslišanj v preiskavi, pa sklenjene pogodbe z Alstomom moji nasledniki v TEŠ niso niti nikoli prebrali.

-        Nazadnje bi želel dodati še to, da se v člankih, v katerih novinarja Cirman in Vuković vztrajno povzemata očitke iz policijskega in tožilskega spisa, celotna zadeva TEŠ6 vseskozi prikazuje povsem enostransko in zavajajoče. Javnost ima nedvomno pravico izvedeti, kaj se je dogajalo s projektom izgradnje bloka 6, vendar pa je dolžnost novinarjev, da javnost o tem obveščajo objektivno in uravnoteženo, česar pa avtorja članka, ki se sicer deklarirata za zagovornika verodostojnega in nepristranskega novinarskega poročanja ter enakih pravic za vse, zlasti pravic šibkejših, slovenski javnosti s svojim načinom poročanja o tej zadevi ne zagotavljata. V tej zadevi nastopam povsem sam proti celotnemu državnemu represivnemu aparatu, ki verjetno za to, da me uspešno procesira, ne potrebuje še pomoči medijev – ali pač? Zato novinarja pozivam, da prenehata s pristransko in zavajajočo javno polemiko o zadevi TEŠ6 in prepustita sodišču, da opravi svoje delo, mene pa, da se osredotočim na svojo obrambo. V nasprotnem primeru sama prispevata k razgradnji temeljnih vrednot demokratične države, za katere trdita, da si prizadevata, ter utirata pot sistemu, v katerem bo namesto neodvisnih in nepristranskih sodišč kazenski pregon in sojenje prevzela ulica, spodbujena s pristranskim novinarskim pisanjem. 

Uroš Rotnik