Sergej Racman nad Kitajce

Boj med domačimi vplivneži za oblast v Hranilnici Lon se seli na sodišče. Zaradi tega je že ogroženo iskanje svežega kapitala, ki ga je zahteval regulator in hromi poslovanje Lona.

Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
sreda, 13. 6. 2018, 04:04


Necenzurirano prenos
Sergej Racman
Mediaspeed

Po neuspešni prodaji večinskega deleža v hranilnici Petrolu se je kot njen rešitelj pojavil irski sklad Kylin Prime Fund. Ta naj bi upravljal sredstva azijskih vlagateljev, pri poslu v Sloveniji pa ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica.

Kai Dai, prvi mož Kylin Prime Fund
Kai Dai, prvi mož Kylin Prime Fund
Ousheng
Senica je v imenu sklada, ki ga vodi kitajski podjetnik Kai Dai, vplačal dva milijona evrov sredstev in mu zagotovil 19-odstotni delež v Lonu. Po tistem so se začeli pogovori s preostalimi večjimi lastniki, ki bi jim bili pripravljeni prodati deleže.

Ali jim bo uspelo prevzeti večinsko lastništvo, bi bilo po naših informacijah lahko znano v manj kot mesecu dni. V tem času mora irski sklad po zakonu pridobiti tudi dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža v Lonu.

S tožbami izpodbija dokapitalizacijo

Toda njihove načrte si prizadeva prekrižati Sergej Racman, nekdanji finančnik, zdaj pa igralničar in lastnik ljubljanskega Koloseja. Racman je na čelu skupine delničarjev, ki imajo trenutno v rokah že več kot tretjino vseh delnic hranilnice.

Eno od njih, podjetje Siri Investicije, ki ima v rokah 10 odstotkov delnic Hranilnice, je vložilo tožbo na ničnost vpisa dokapitalizacije in začasno odredbo za prepoved vpisa novih delnic v Klirinško depotno družbo (KDD). Racman pa se je pritožil na njihov vpis v sodni register.

Jaka Vadnjal, predsednik uprave hranilnice Lon
Jaka Vadnjal, predsednik uprave hranilnice Lon
STA
Aktualna dokapitalizacija Lona, v kateri so vpisali skupno 50 odstotkov novih delnic, je bila po mnenju Racmana nezakonita. Izpeljali so jo v dveh krogih, pri čemer je bil drugi krog, v katerem je delnice vpisal Kylin Prime Capital, večkrat podaljšan.

Racman je prepričan, da bi morali nove delnice v drugem krogu ponuditi obstoječim delničarjem. Ob tem je treba opozoriti, da so v prvem krogu delnice vpisovala predvsem podjetja, povezana z Racmanom.

Tudi sicer nanje letijo očitki o usklajenem delovanju, za kar nimajo dovoljenja regulatorja. Uradno delujejo nepovezano in samostojno, a so med njimi jasne poslovne in sorodstvene vezi.

Ogrozili bi sanacijo, ki jo zahteva regulator

Če bi jim s tožbo uspelo, bi lahko ogrozili sanacijo banke, ki jo je zahtevala Banka Slovenije.

Septembra lani so namreč v Lonu prejeli odredbo Banke Slovenije, v kateri je zaradi neizpolnjevanja kapitalskih zahtev zahtevala zagotovitev dodatnega kapitala. Hranilnica ima namreč nižji količnik kapitala kot preostale slovenske banke, ki v tem času ustvarjajo visoke dobičke.

Hranilnica LON
Hranilnica LON
STA
Zaradi pomanjkanja kapitala imajo v Lonu že velike težave pri poslovanju, saj so omejeni pri kreditiranju novih in obstoječih komitentov. Rezultat je stagnacija bilančne vsote, ki se je v zadnjih dveh letih povečala za vsega tri milijone evrov na 259 milijonov evrov.

Od tega je bilo za 54 milijonov evrov posojil podjetjem in 91 milijonov evrov posojil prebivalstvu. Na drugi strani se je hranilnica financirala z depoziti podjetij in prebivalstva, teh je po zadnjih podatkih za 211 milijonov evrov.

Velika težava zanjo je nova poslovna stavba v Kranju, ki jo je lani zaradi oslabitev pahnila v izgubo. Konec lanskega leta je bilo kapitala za nekaj več kot 13 milijonov evrov.

V Lonu, kjer so imeli v preteklosti že velike težave pri zbiranju svežega kapitala, bi morali aktualno dokapitalizacijo skleniti najpozneje do 30. junija letos, torej čez manj kot tri tedne.

Nove delnice hranilnice so bile sicer na prodaj za 110 evrov na delnico. Zadnja knjigovodska vrednost delnice konec lanskega leta, ko so že izvedli določene slabitve, znaša 172,1 evra.

Nov manever za krepitev vpliva

Medtem ko na sodišču izpodbijajo dokapitalizacijo, pa Sergej Racman in njemu naklonjeni delničarji že pripravljajo nov manever za krepitev svojega vpliva v hranilnici.

Na redni skupščini delničarjev, ki bo 9. julija, bodo odločali tudi o predlogu za imenovanje Franca Žmavca, ki je tesno poslovno povezan z Racmanom, v nadzorni svet hranilnice. Žmavc je bil v začetku lanskega leta v igri za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Nasledil bi Janeza Jelovška, ki je konec aprila odstopil.

Za potrditev svojega kandidata potrebujejo najmanj polovico glasov. Ali jim bo uspelo, je težko predvideti. Skupina trenutno obvladuje nekaj več kot tretjino vseh delnic, a sta jim na zadnji skupščini na pomoč priskočila dva večja delničarja, Stanko Zorec in Anton Kavšek.

Če bosta omenjena do skupščine prodala svoje delnice, Senica in irski sklad pa bi prepričali še znanega poslovneža Otmarja Zorna in katerega od drugih večjih delničarjev, bi lahko novi lastnik dobil dovolj glasov, da preglasuje skupino pod vodstvom Racmana.

V Lon poslali posebnega revizorja

Racman že več mesecev pripravlja teren za razrešitev vodstva hranilnice Lon. Konec lanskega leta so upravi pod vodstvom Jake Vadnjala izrekli nezaupnico.

Na aprilski skupščini so zahtevali predčasno razrešitev dveh članov nadzornega sveta, in sicer Janka Medje in Roberta Lična. Očitajo jima, da se po izglasovani nezaupnici in ukrepom Banke Slovenije nista ustrezno odzvala in poskrbela za razrešitev Vadnjala.

Na njihovo pobudo je bilo izglasovano tudi imenovanje posebnega revizorja, ki bo preveril nekatere domnevno sporne posle.

V ospredju revizije, ki jo bo opravila družba Baker Tilly Evidas, so okoliščine gradnje nove poslovne stavbe v Kranju in propadli projekt prodaje kriptožetonov.

Pomagajo podjetnikom pri urejanju statusa v Sloveniji

Azijski vlagatelji, ki so postali največji lastniki hranilnice Lon, so že od lani prisotni v Sloveniji.

Kai Dai, prvi mož Kylin Prime Fund, je v začetku lanskega leta v Ljubljani odprl svetovalno podjetje Ousheng capital. Pomagajo tujim vlagateljem in podjetnikom pri pridobivanju statusa stalnega bivališča in državljanstva.

V predstavitvenem prospektu navajajo, da Ousheng pomaga vlagateljem pri vsakem koraku, od ustanovitve podjetja do oddaje vloge za pridobitev poslovnega vizuma.

Pisarne imajo na Irskem, v Veliki Britaniji, Švici, na Malti, Cipru in Kitajskem.

Članek prvotno objavljen na strani siol.net